စာရြက္စာတမ္းမ်ား

FBS စီမံခန္​႔ခြဲမႈ အ​ေထာက္​အထားစာရြက္​စာတမ္​းမ်ား

လုိအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလံုး တစ္ေနရာထဲတြင္ရွိျခင္

ဝယ္ယူသူ သေဘာတူညီမွု

ဝယ္ယူသူ သေဘာတူညီမွု ေဖာ္ျပခ်က္

ပါတနာ(IB) သေဘာတူညီခ်က္

ပါတနာ(IB) သေဘာတူညီမွု ေဖာ္ျပခ်က္

စြန္႔စားမွု သတိေပးျခင္း

စြန္႔စားမွု သတိေပးေဖာ္ျပခ်က္.

ေငြေၾကးခဝါခ်မွုတိုက္ဖ်က္ျခင္းမူဝါဒ

ေငြေၾကးခဝါခ်မွုတိုက္ဖ်က္ျခင္းမူဝါဒ ေဖာ္ျပခ်က္

Privacy policy

ယခုအေထာက္အထားစာတမ္းထဲတြင္ သင္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား ကုမၸဏီဘက္မွ ရယူပံု၊ သိမ္းဆည္းပံု၊ အသံုးျပဳပံုနွင့္ စီမံေဆာင္ရြက္သည့္နည္းလမ္းမ်ားအား ေဖာ္ျပေပးထားသည္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera