စာရြက္စာတမ္းမ်ား

FBS စီမံခန္​႔ခြဲမႈ အ​ေထာက္​အထားစာရြက္​စာတမ္​းမ်ား

လုိအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလံုး တစ္ေနရာထဲတြင္ရွိျခင္

FBS သေဘာတူညီခ်က္

FBSႏွင့္ ေဖာက္သည္ (သို႕) ပါတနာတစ္ဦးအေနႏွင့္ စတင္မေရာင္းဝယ္ခင္၊ သေဘာတူညီခ်က္ဖြဲ႕စည္းပံုကို တစ္ခ်က္ၾကည့္ျပီး၊ စည္းကမ္းႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လက္ခံပါ။

ဆံုးရွံဳးႏိုင္မႈ အသိေပးခ်က္

စြန္႔စားမွု သတိေပးေဖာ္ျပခ်က္.

ဆန္႕က်င္ - ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ မူဝါဒ

ေငြေၾကးခဝါခ်မွုတိုက္ဖ်က္ျခင္းမူဝါဒ ေဖာ္ျပခ်က္

လံုျခံဳေရး မူ၀ါဒ

ယခုအေထာက္အထားစာတမ္းထဲတြင္ သင္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား ကုမၸဏီဘက္မွ ရယူပံု၊ သိမ္းဆည္းပံု၊ အသံုးျပဳပံုနွင့္ စီမံေဆာင္ရြက္သည့္နည္းလမ္းမ်ားအား ေဖာ္ျပေပးထားသည္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera