ပရိုမိုးရွင္း ကုန္ၾကမ္းမ်ား

FBSကုမၸဏီတြင္ ေဖာက္သည္အသစ္မ်ားကိုဆြဲေဆာင္ဖိတ္ေခၚရန္အတြက္ ေၾကာ္ျငာ bannerအေျမာက္အမ်ားရွိပါသည္.

ကၽြန္ုပ္တို့ရဲ့ ပါတနာတို့အတြက္ပရိုမိုးရွင္းအစီအစဥ္က အလြန္ေကာင္းမြန္တယ္ဆိုတာကို ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ပါတနာတို့ကသက္ေသျပခဲ့ၾကပါျပီ!
FBSပါတနာတစ္ေယာက္ျဖစ္လာေအာင္ အခုပဲလုပ္ေဆာငလိုက္ပါ - သင့္ရဲ့၀င္ေငြေတြ အံာသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ တိုးပြားလာတာကို ျမင္ရမွာ အေသအခ်ာပါပဲ.

၀င္ေငြမ်ားမ်ားရလာေအာင္ အခုပဲ အတူတကြပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လိုက္ၾကပါစို့!

အဆင့္ ၁

ေၾကာ္ျငာ bannerကိုေရြးခ်ယ္ပါ

အဆင့္ ၂

သင့္ရဲ့ referral လင့္ကို ေကာ္ပီကူးယူလိုက္ပါ

အဆင့္ ၃

သင့္ရဲ့ ၀က္ဆိုဒ္ သို့မဟုတ္ ဘေလာ့မွာ ေၾကာ္ျငာbannerကို ထည့္လိုက္ပါ

အဆင့္ ၄

သင့္ရဲ့ေဖာက္သည္ေတြတစ္ေယာက္ျပီးတစ္ေယာက္တိုးလာတာကို ေစာင့္ၾကည့္ေနလိုက္ပါ

အဆင့္ ၅

အဲ့ဒီေနာက္မွာေတာ့ ေကာ္မရွင္ခအျမတ္ေငြေတြကို ရယူလိုက္ပါေတာ့!

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera