ေသြဖည္မႈမ်ားကို တိုင္းတာျခင္း (Standard deviation)

ေသြဖည္မႈမ်ားကို တိုင္းတာျခင္း (Standard deviation)

Standard deviation (SD)ဟာ moving average (မတည္ျငိမ္မႈ)မွ ျဖစ္လာတဲ့ ေစ်းႏႈန္းလမ္းေၾကာင္းေျပာင္းျခင္းမ်ားကို တုိင္းတာတဲ့ အညႊန္းကိန္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအညႊန္းကိန္းကို အျခားပိုမိုရွဳပ္ေထြးတဲ့ အညႊန္းကိန္းမ်ား (ဥပမာ Bollinger Bands) ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ မၾကာခဏအသံုးျပဳပါတယ္။

ဘယ္လုိ အဓိပၸါယ္ဖြင့္မလဲ

SDမ်ဥ္း ျမင့္တက္လာျခင္းဟာ ျမင့္မားတဲ့မတည္ျငိမ္မႈ ႏွင့္အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိမည္လို႕ ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အေရာင္းအ၀ယ္သမားမ်ားသည္ ထိုေစ်းကြက္လႈပ္ရွားမည့္ကာလအပိုင္းျခားကို သိရန္လိုအပ္ျပီး၊ အျပန္အလွန္အေနျဖင့္ စိတ္ကိုတည္ျငိမ္ေအာင္ထားသင့္ပါတယ္။
- အပိတ္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ပ်မ္းမွ်အပိတ္ေစ်းႏႈန္းတုိ႕ သိသိသာသာကြာျခားျခင္းေၾကာင့္ SD မ်ဥ္း ျမင့္တက္လာျခင္းဟာ ေစ်းအတက္အက်ၾကမ္းမည္လို႕ ဆုိလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ SDျမင့္တက္မႈျပင္းထန္လာျခင္းသည္ လက္ရွိလႈပ္ရွားမႈမ်ားအားလံုးမၾကာခင္ ျငိမ္သက္သြားျပီး၊ စုစည္းခိုင္မာတဲ့အခ်ိန္ကာလတစ္ခုျဖစ္လာလိမ့္မည္လို႕ သတိေပးျခင္းျဖစ္သည္။
- SDမ်ဥ္းက်ဆင္းလာျခင္းသည္ မတည္ျငိမ္မႈနည္းပါးျခင္း (ေစ်းႏႈန္းမ်ားတည္ျငိမ္ေနသည္)ကို ဆိုလိုပါသည္။ SD အလြန္အကၽြံ က်ဆင္းလာျခင္းသည္ ျဖစ္လာမည့္ေစ်းကြက္ေရြ႕လွ်ားမႈကို အခ်က္ျပျခင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

 EURUSDDaily1.png

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေဒတာကိုၾကည့္ျပီး ျဗိတိန္ေပါင္ေရာင္းဝယ္ပါ

ျဗိတိန္စားသံုးသူ ေစ်းႏႈန္းအညႊန္းကိန္း (CPI)အဆင့္အား ဇန္နဝါရီ ၁၆၊ ၁၁:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ပါမည္။

USD ေရာင္းဝယ္ရန္ အခြင့္အေရးယူပါ

အေမရိကန္ PPI၏ အဆင့္အား ဇန္နဝါရီ ၁၅၊ ၁၅:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ပါမည္။

စီးပြားေရးအညႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ ျဗိတိန္ေပါင္ေရာင္းဝယ္ပါ

ျဗိတိန္ GDP အဆင့္မ်ားႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈထုတ္ကုန္မ်ားအား ဇန္နဝါရီ ၁၁၊ ၁၁:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ထုတ္ျပန္ပါမည္။

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera