CCI (ကုန္စည္ နည္းစနစ္ အညႊန္းတန္ဖိုး)

CCI (ကုန္စည္ နည္းစနစ္ အညႊန္းတန္ဖိုး)

CCI အညႊန္းကိန္းကို ေစ်းႏႈန္းေျပာင္းျပန္လွန္တာေတြကို ခန္႕မွန္းရန္ တြင္က်ယ္စြာအသံုးျပဳၾကပါတယ္။ ဒါဟာ အက်ိဳးအျမတ္တန္ဖိုး၊ အက်ိဳးအျမတ္တန္ဖိုး၏ ပ်မ္းမွ်အေရြ႕ (MA)ႏွင့္ ထိုပ်မ္းမွ်မွ ပံုမွန္ေသြဖည္ျခင္းတို႕အၾကား ဆက္ႏြယ္ေနမႈမ်ားကို တြက္ခ်က္တုိင္းတာျပပါတယ္။

ဘယ္လုိ အဓိပၸါယ္ဖြင့္မလဲ

၁။ အ၀ယ္လြန္/အေရာင္းလြန္ အေျခအေနမ်ား။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ CCI သည္ ±၁၀၀ အတြင္း ေစ်းအတက္အက်ျဖစ္ေနသည္။ =၁၀၀ အထက္တက္လာျခင္းသည္ ေငြအတြဲကို အ၀ယ္လြန္ျခင္းျဖစ္ျပီး၊ အက်ဘက္ကိုျပန္ျပင္သြားမည့္ အခ်က္ျပခ်က္ျဖစ္သည္။ -၁၀၀ ေအာက္က်ဆင္းျခင္းသည္ ေငြအတြဲကို အေရာင္းလြန္ျခင္းျဖစ္ျပီး၊ အတက္ဘက္ကို ျပန္ျပင္မည့္ အခ်က္ျပခ်က္ျဖစ္သည္။
အညႊန္းကိန္း၏ ေရြ႕လွ်ားမႈသည္ ယင္းကိုဖြဲ႕စည္းရန္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကာလအေရအတြက္မ်ားအေပၚ မူတည္ပါသည္။ ပို၍တိုေတာင္းေသာ (ကာလအေရအတြက္နည္းတာႏွင့္အမွ်) အညႊန္းကိန္းဟာ ပိုျပီး အတက္၊အက်ၾကမ္းေသာေၾကာင့္ ပိုမ်ားေသာအမွတ္မ်ားဟာ ±၁၀၀ အကြာအေ၀းအတြင္းထြက္ျပီး၊ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ကာလအေရအတြက္ပိုၾကီးတာႏွင့္အမွ်၊ ပိုမ်ားတဲ့အမွတ္ေတြဟာ ±၁၀၀ အကြာအေ၀းအတြင္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
၂။ ကြဲျပားျခားနားျခင္း/ေပါင္းစည္းျခင္း။ ေစ်းႏႈန္းက ပိုျမင့္တဲ့အျမင့္ ျဖစ္လာတဲ့အခါ ျခားနားခ်က္(Divergence)ျဖစ္လာေပမယ့္ CCI ကေတာ့ အနိမ့္ကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ဒါကို သုညေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ CCI အခ်ိဳး (သို႕) ေစ်းႏႈန္းဇယားရွိ support အခ်ိဳးမ်ားျဖင့္ အတည္ျပဳႏိုင္ပါသည္။ ေျပာင္းျပန္အေနျဖင့္ ပိုနိမ့္ေသာ အနိမ့္ေစ်းျဖစ္လာလွ်င္ ေပါင္းစည္းျခင္း (Convergence) ျဖစ္လာေပမယ့္ CCI ကေတာ့ ပိုျမင့္တဲ့ အနိမ့္ကို ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါကို သုညအထက္မွာရွိတဲ့ CCI အခ်ိဳး (သို႕) ေစ်းႏႈန္းဇယားရွိ resistance အခ်ိဳးျဖင့္ အတည္ျပဳႏိုင္ပါသည္။

 EURUSDDaily.png

ဤက႑ရွိ အျခားေသာေဆာင္းပါးမ်ား

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေဒတာကိုၾကည့္ျပီး ျဗိတိန္ေပါင္ေရာင္းဝယ္ပါ

ျဗိတိန္စားသံုးသူ ေစ်းႏႈန္းအညႊန္းကိန္း (CPI)အဆင့္အား ဇန္နဝါရီ ၁၆၊ ၁၁:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ပါမည္။

USD ေရာင္းဝယ္ရန္ အခြင့္အေရးယူပါ

အေမရိကန္ PPI၏ အဆင့္အား ဇန္နဝါရီ ၁၅၊ ၁၅:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ပါမည္။

စီးပြားေရးအညႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ ျဗိတိန္ေပါင္ေရာင္းဝယ္ပါ

ျဗိတိန္ GDP အဆင့္မ်ားႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈထုတ္ကုန္မ်ားအား ဇန္နဝါရီ ၁၁၊ ၁၁:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ထုတ္ျပန္ပါမည္။

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera