Forex သတင္းမ်ား နွင့္ ထရိတ္ဒင္းလုပ္ျခင္း

Forex သတင္းမ်ား နွင့္ ထရိတ္ဒင္းလုပ္ျခင္း

သတင္းေတြဟာ Forex ထရိတ္ဒါေတြအတြက္ေတာ႔ အက်ိုးအျမတ္မ်ားမ်ားရရွိနိုင္တဲ့အရာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္. သတင္းဆိုတာက စီးပြားေရး အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြကို ေျပာတာပါ. အဓိကစီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြက GDP ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ အလုပ္လက္မဲ့နႈန္း စတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ပံုမွန္ထုတ္ျပန္ေလ့ရွိပါတယ္. ဒီသတင္းေတြထုတ္ျပန္တဲ့အခ်ိန္အေတာအတြင္းမွာ သင္ဟာ Forex မွာ ကုန္သြယ္ရင္ေတာ့ အက်ိုးအျမတ္ေတြအမ်ားၾကီးရဖို႔ အခြင့္အလမ္းေတြရွိနိုင္ပါတယ္.

သို႔ေသာ္ တခုသတိေပးခ်င္တာက အက်ိုးအျမတ္မ်ားမ်ား ရခ်င္ရင္ေတာ့ စြန္႔စားမႈမ်ားမ်ား လုပ္ရမယ္ဆိုတာပါ. ထိုအခ်ိန္မွာ အေျပာင္းအလဲၾကမ္းတာေတြ ပိုမ်ားႏိုင္ျပီးေတာ့ ေစ်းႏႈန္းေတြကလည္း ကေမာက္ကမေတြနဲ႔ ေရြ႕လ်ားေနတတ္ပါတယ္. သင္ဟာ တစ္ခုေသာ အေျခအေနအတြက္ အစီအစဥ္ေကာင္းေကာင္း မရွိထားရင္ ေဒတာထြက္တဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ ေရာင္း/၀ယ္- ထရိတ္- လုပ္ဖို႔ လံုး၀မသင့္ပါဘူး.

ဒီသင္ခန္းစာမွာေတာ့ သတင္းေတြ စီးပြားေရးထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ ကေန ထရိတ္ဒင္းရဲ႕ အေျခခံကို ေလ့လာၾကည့္မွာပါ. သင္အသံုးခ်ႏိုင္မဲ့ ဗ်ဴဟာ မ်ားစြာရွိပါတယ္.

 

စီးပြားေရး ျပကၡဒိန္ ဘယ္လိုဖတ္ရမလဲ

စီးပြားေရး ပံုပန္းသြင္ျပင္အားျဖင့္ ေစ်းကြက္ က အနာဂတ္မွာလာမဲ့ ေစ်းႏႈန္းကို သတ္မွတ္ေပးပါတယ္. အလြယ္ေျပာရရင္ စီးပြားေရး ၾကီးထြားလာမႈဆိုတာ အနာဂတ္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈ ကိုဆိုလိုပါတယ္. ထိုၾကြယ္၀မႈကလည္း နိုင္ငံရဲ႕ ေငြေၾကး တန္ဖိုး ေတာင့္တင္းခိုင္မာလာတာကို ျပေနပါတယ္. ထရိတ္ဒါတြ က စီးပြားေရး တိုးတတ္မႈ (အျပဳသေဘာေဆာင္ စီးပြားေရး ထုတ္ျပန္ခ်က္) မွာရွိတဲ့ အတက္ျပတဲ့ဘက္ကို ရွာေဖြပါတယ္. အေၾကာင္းက သူတို႔က အတက္ trendမွာ ၀င္ေရာက္ေရာင္း၀ယ္ျပီး အျမတ္ရယူရတာကို ပိုအားသန္ၾကလို႔ပါ. ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ ေလ်ာ႔လ်ဲမႈ၊ ဆုတ္ယုတ္မႈ ေတြကို ျပေနတဲ့ စီးပြားေရးဆိုင္ရာထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြက ႏိုင္ငံရဲ႕ ေငြေၾကးတန္ဖိုးကို ေလ်ာ႔က်ေစႏိုင္ပါတယ္. ဒါေၾကာင့္ ေငြေၾကးတစ္ခုရဲ ႔ ေနာင္ျဖစ္လာနိုင္တဲ့တန္ဖိုးကိို တကယ့္ေဒတာအခ်က္အလက္ေတြက ေစ်းကြက္က ေမ်ာ္မွန္းထားတာေတြနဲ႔ တိုက္ဆိုင္သလား လြဲသြားသလား ပိုသြားလားဆိုတာကိုၾကည့္ျပီး ဆံုးျဖတ္ခန္႔မွန္းၾကတာျဖစ္ပါတယ္.

စီးပြားေရး ျပကၡဒိန္ ဟာေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္. သူက ထရိတ္ဒါေတြကို အေရးၾကီးတဲ့ပြဲေတြ အခ်ိန္အခါေတြကို မလြတ္ေအာင္ ကူညီေပးပါတယ္. ဖြဲ႕စည္းပံုက ရိုးရွင္းပါတယ္. စီးပြားေရးအခ်က္အလက္ျပေဒတာ Economic အင္ဒီေကတာေတြကို ဇယားထဲမွာ အခ်ိန္ကာလ နဲ႔အတူ ေဖာ္ျပထားပါတယ္. ထို အခ်က္အလက္ျပတဲ့ အင္ဒီေကတာတခုစီေဘးမွာ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္ data ေကာ္လံ သံုးခု- အရင္က ဖတ္ရႈမႈprevious reading ၊ ခန္႔မွန္း forecast ၊ တကယ့္ ေဒတာအမွန္ ဖတ္ရႈမႈ actual reading - ဆိုျပီး ျမင္ရမွာပါ. သတင္းထုတ္ျပန္မႈ မတိုင္ခင္မွာေတာ့ ျပကၡဒိန္မွာ အရင္က ဖတ္ရႈမႈ previous reading ၊ ခန္႔မွန္း forecast ဆိုတာပဲပါမွာပါ. တကယ့္ ေဒတာအမွန္ဖတ္ရႈမႈ actual reading ကေတာ့ သတင္းထုတ္ျပန္မႈေတြ လုပ္ျပီးတဲ့အခ်ိန္မွေပၚမွာပါ.

ခန္႔မွန္းတဲ့တန္ဖိုးကို consensus လို႔ ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲဲၾကပါတယ္. တနည္းေျပာရရင္ က်ြမ္းက်င္သူေတြ၏ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ မႈေတြရဲ႕ ပ်မ္းမွ်တန္ဖိုးကိုယူတာ ကေနရလာတာျဖစ္ပါတယ္. ကၽြမ္းက်င္သူေတြဆိုတာ ေစ်းကြက္ကိုဆန္းစစ္ေလ့လာသူေတြ ကိုေျပာတာျဖစ္ျပီး သတင္းထုတ္ျပန္မႈေတြမတိုင္ခင္မွာ သူတို႔ကို အမ်ားသေဘာအရေရြးခ်ယ္ထားသူေတြပါ. အကယ္၍ အမွန္တကယ္ထြက္လာတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြက ခန္႔မွန္းထားတာထက္ပိုေကာင္းေနရင္ ေငြေၾကးက တန္ဖိုးျမင့္တတ္လာမွာပါ. အမွန္တကယ္ထြက္လာတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြက ခန္႔မွန္းထားတာထက္ပိုဆိုးရင္ေတာ႔ ေငြေၾကးတန္ဖိုးက်မွာပါ. မ်ားေသာအားျဖင့္ ပိုေကာင္းတယ္ဆိုတာ ခန္႔မွန္းတာထက္ ပိုမ်ားတာကိုဆိုလိုျပီး ပိုဆိုးတာကေတာ့ ခန္႔မွန္းတာထက္ ပိုနည္းေနတာကိုဆိုလုိတာပါ. ဒါေပမဲ့ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ျပီး တခိ်ဳ႔ေသာ စဥ္းစားစရာေလးေတြရွိပါေသးတယ္. ဥပမာ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း နဲ႔ သူ႔အတြက္ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြပါ. ထိုႏႈန္းနည္းေလေလ ေငြေၾကးတန္ဖိုးတတ္ေလေလပါ. တခုမွတ္စရာက ခန္႔မွန္းတန္္ဖိုး နဲ႔ ကပ္ေနတဲ့ တန္ဖိုးတခုကို လစ္လ်ဴရႈႏုိင္ပါတယ္. ခန္႔မွန္းတန္္ဖိုး နဲ႔ အမွန္တကယ္ထြက္လာတဲ့ တန္ဖိုး ကြာေလေလ ေစ်းကြက္မွာသက္ေရာက္မႈၾကီးေလေလပါ.

အရင္တန္ဖိုးေတြကို ျပထားတာေတြက ခန္႔မွန္းတန္္ဖိုးေလာက္ ဖတ္ရႈဖို႔ အေရးမၾကီးပါဘူး. တစ္ခါတေလ အရင္တန္ဖိုးေတြ ျပထားတာေတြကို ျပန္လည္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္တတ္ပါတယ္. ဒီျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို တကယ့္အမွန္တန္ဖိုး ထုတ္ျပန္တဲ့အခ်ိန္မွာ လုပ္ေဆာင္ပါတယ္. ဒီျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈေတြက သိသိသာသာအေရးပါရင္ ေစ်းကြက္မွာလဲသက္ေရာက္မႈရွိနိုင္ပါလိမ့္မယ္.

 

အေရးၾကီးေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ေစ်းကြက္ကိုသက္ေရာက္မႈၾကီးႏိုင္တဲ့ သတင္းကို အျမဲေစာင့္ၾကည့္ပါ.

သတင္းထုတ္ျပန္မႈေတြကိုေစာင့္စားျပီး သင့္အစီအစဥ္အရ ကုန္သြယ္မႈျပဳလုပ္ပါ.

တခုမွတ္ဖို႕က ေစ်းကြက္က သတင္းကိုတုန္႔ျပန္ရာမွာ ပံုမွန္အားျဖင့္ နာရီ၀က္ ကေန ႏွစ္နာရီ ၾကာပါတယ္.

သင္ရဲ႕ FA နဲ႔ TA ဆန္းစစ္မႈ ေကာင္းေကာင္းမလုပ္ႏိုင္ရင္ သတင္းကို ေစ်းကြက္ရဲ႕တုန္႔ျပန္မႈက သင္မွန္းထားတာနဲ႔မကိုက္ႏိုင္ပါဘူး. ေစ်းကြက္ကို မဆန္႕က်င္ ကန္႔လန္႕မတိုက္ပါႏွင့္. Trend ကိုမ်က္ေျခမျပတ္လုိက္ေနပါ (သင္ဟာ သင့္ဆန္းစစ္မႈထဲမွာ တခ်ိဳ႕ အေရးၾကီးအခ်က္အလက္ေတြက်န္ေနတာမ်ိဳး ဒါမွမဟုတ္ သတင္းေတြနဲ႔ တုန္႔ျပန္မႈေတြကို အဓိပၸာယ္လြဲ ေကာက္ေနတာေတြေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္).

အရမ္းမေလာပဲ ခို္င္မာတဲ႔အခ်က္ျပ signal ေတြနဲ႔ သူတို႔ေတြကို အတည္ျပဳခ်က္ေတြ ရသည္အထိေစာင့္ေပးပါ.

 

အခု ကုန္သြယ္မႈသတင္းေတြကိုသံုးသပ္တဲ့ နည္းလမ္းသံုးခုကိုေလ့လာၾကပါမယ္.

 

Slingshot ေလာက္ေလးခြပစ္ခ်က္ နည္း

သင္ဟာ ေစ်းႏႈန္းအတက္အက် မ်ားတဲ့ ေစ်းကြက္မွာ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ေနရင္ သင့္ရဲ႕ ၀ယ္/ေရာင္း သတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္းကို ေစ်းကြက္မွာရွိတဲ့ ေစ်းႏႈန္းေတြ စတင္ေျပာင္းလဲမႈ trend မျဖစ္ခင္ မွာသတ္မွတ္လို႔ရပါတယ္.

အေရာင္း/အ၀ယ္ position တခု မစခင္ support နဲ႔ resistance level တန္ဖိုးေတြကိုသတ္မွတ္ပါ. အဲ့ဒါေတြက သင့္ရဲ႕ ျဖတ္ခ်မဲ့ တန္ဖိုး သတ္မွတ္ခ်က္ေတြပါ. အကယ္၍ ေစ်းေတြဟာ သင္နဲ႔ အဆင္မေျပေတာ့ရင္ သင္ဟာ ဒီသတ္မွတ္ level ေတြမွာပဲ သင့္ရဲ႕ အေရာင္း/အ၀ယ္ position ကို ပိတ္ႏိုင္ပါတယ္. ဗ်ဴဟာပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကံေပးသူေတြကေတာ့ stop loss အရႈံးခံႏိုင္မႈ ကန္႔သတ္ခ်က္ကို သတင္းေတြထုတ္ျပန္မႈမလုပ္ခင္မွာ သတ္မွတ္ထားဖို႔ေျပာပါတယ္. ေစ်းႏႈန္းအတက္အက် မ်ားတဲ့ ေစ်းကြက္မွာ စြန္႔စားမႈေတြေလွ်ာ႔ဖို႔ဆိုရင္ ေတာ႔ အခုေျပာမွာကိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္. H1 chart မွာ ေစ်းႏႈန္းက 10 pips ေလာက္ support level ေအာက္က်သြားတာေတြ႕ရင္ Buy stop ကို ထို level ရဲ႕ အထက္ 10 pips သတ္မွတ္လိုက္ပါ. ဒီနည္းနဲ႔ အစပုိင္းအလႈပ္အခက္ေလးျပီးေတာ့ ေစ်းကြက္ reversal ေျပာင္းျပန္ျဖစ္မႈ ကေန သင္အက်ိဳးအျမတ္ရႏုိင္ပါတယ္.

Short position လဲထိုနည္းတူပါပဲ. H1 chart မွာ ေစ်းႏႈန္းက 10 pips ေလာက္ resistance level အထက္ေရာက္ သြားတာေတြ႕ရင္ sell stop ကို ထို level ရဲ႕ ေအာက္ 10 pips သတ္မွတ္လိုက္ပါ.

ကုန္သြယ္သူေတြအၾကိဳက္ ကုန္သြယ္မႈက ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ Slingshot ေလာက္ေလးခြပစ္ခ်က္ နည္းဟာ အျမတ္ရတဲ႔ position ေတြရဖို႔ ခြဲျပီးေရာင္းထုတ္ဖို႔ရာ လုပ္ေပးနိုင္ပါတယ္. ေစ်းကိုသင္ၾကိဳက္ခဲ့ရင္ ျပီးေတာ႔ ထိုအေရြ႕ကဘယ္ေလာက္ၾကာမယ္မွန္းမသိရင္ သင္ရဲ႕ position ကုိ ခြဲျပီးေရာင္းထုတ္ ႏိုင္ပါတယ္ (တစိတ္တပိုင္း ပိတ္ျပီး). ေစ်းက ထိုလားရာအတုိင္းဘဲ သြားေနရင္ ပိုျမင့္တဲ့ level ေတြမွာလဲ ဒီနည္းလမ္းအတိုင္းအသံုးခ်ႏိုင္ပါတယ္.  

slingshot strategy.png 

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ေပၚ ကုန္သြယ္ျခင္း- ေကာလဟာလကို ၀ယ္, တိက်တဲ့အခ်က္အလက္ကို ေရာင္း

ဒီအေတြးအေခၚကေတာ့ တိုက္ရိုက္ပါပဲ - ေစ်းကြက္ ရဲ႕ စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာေတြကို ေငြေၾကးတခုခု နဲ႔ ဆက္စပ္နားလည္ျပီး ထို စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာကေနျဖစ္ေစတဲ့ ဦးတည္မႈလားရာေတြမွ တဆင့္ position တစ္ခုဖြင့္ပါ. ေရတို ေရရွည္ ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာစိတ္ခံစားမႈေတြ ရွိပါတယ္. ကုန္သြယ္သူအမ်ားကေတာ့ အခ်ိန္အတိုေလးအတြင္းမွာ ကုန္သြယ္ရတာကိုၾကိဳက္ၾကပါတယ္. အေၾကာင္းကေတာ့ အတတ္အက်ၾကမ္းတဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးေတြမွာဆို position ေတြထိန္းဖို႔ လံုေလာက္တဲ့ေငြမရွိလို႔ ျဖစ္ပါတယ္.

ေရတို ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာစိတ္ခံစားမႈေတြက စီးပြားေရးသတင္းေတြေၾကာင့္ျဖစ္တာပါ. ေစ်းကြက္မွာ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္သူေတြက consensus ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးထက္ေက်ာ္ ဖို႔ အခ်က္အလက္ data ေတြကို ေမွ်ာ္လင့္ၾကလွ်င္ ဒါကိုသူတို႔ စဥ္းစားၾကေတာ့မွာပါ. ဥပမာ ေစ်းကြက္မွာ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္သူေတြ ၾသစေတးလွ် ဘဏ္ (RBA) ရဲ႕ အတိုးႏႈန္းျမွင့္လိုက္တာကို ေစာင့္တဲ့အခါက်ရင္ ဘဏ္မွာ အစည္းအေ၀းမထိုင္ခင္ ၾသဇီေငြလဲႏႈန္းက တတ္လာမွာပါ. ဘဏ္ရဲ႕ အစည္းအေ၀း တကယ္က်င္းပတဲ့အခ်ိန္မွာ ေငြလဲႏႈန္းထား သိသိသာသာ တက္သြားတာကိုေျပာခ်င္တာပါ. ၿသစေတ်းလ်ဘဏ္က တကယ္လဲ အတိုးႏႈန္းျမွင့္လိုက္တဲ့အခါ ေစ်းကြက္မွာ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္သူေတြက AUD/USD အတြဲ pair ကိုေရာင္းထုတ္က်တဲ့အခါ ထိုအတြဲ pair က တကယ္ေတာ့ က်သြားပါတယ္. အတိုးႏႈန္းျမွင့္ျပီးေနာက္မွာ တက္မလာေတာ့ပါဘူး.

ဒီအေျခအေနမွာမ်ိဳးမွာ သင္အေကာင္းဆံုုးလုပ္ႏိုင္တာေတြကေတာ့-

တစ္အခ်က္အေနနဲ႕ ေရွ႕လာမဲ့ပြဲေတြ စီးပြားေရးသတင္းေတြကို ျမတ္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါ.

ႏွစ္အခ်က္အေနနဲ႕ ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ စီးပြားေရးသတင္းေတြကို ေျခရာခံ ျပီး ေစ်းကြက္ရဲ႕တံု႔ျပန္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေနပါ.

  1. သတင္းမ်ိဳးစံုရဲ႕ ဆက္စပ္ခ်က္ေတြကို သိေအာင္လုပ္ပါ. ဥပမာ လက္လီအေရာင္းက GDP PPI CPI ေတြကို ဘယ္လို လႊမ္းမိုးမႈရွိႏိုင္တာမ်ိဳး - ဆုိလိုတာက လက္လီအေရာင္းက ေစ်းကြက္ေမွ်ာ္မွန္းတာထက္ ေရွ႕ေရာက္ေနရင္ GDP ႏႈန္းျမင့္ ေၾကာင္းထုတ္ျပန္တာေတြကို က်ြန္ေတာ္တို႕ ေစာင့္ေမွ်ာ္လို႔ရပါတယ္.

 

Trend လိုင္း တက္ျခင္း

ဒီနည္းကို သင္ဟာ အေရးပါတဲ့စီးပြားေရးသတင္းေတြကေန ၾကည့္ျပီး ကုန္သြယ္မႈျပဳလုပ္မယ္ဆို အသံုးခ်ႏိုင္ပါတယ္. ဥပမာ NFP (Non-Farm Payroll) အေမရိကန္ အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာနကထုတ္တဲ့ သတင္းမ်ိဳးပါ. ထိုအင္ဒီေကတာဟာ အရမ္းကို လူသိမ်ား၊ အသံုးခ်ေနတဲ့ စာရင္းဇယားဆိုင္ရာ Indicator ညႊန္ျပကိရိယာပါ. ထိုသတင္းထဲမွာ US ရဲ႕ တစ္လအတြင္း လယ္သမားေတြအလုပ္ကလြဲရင္ က်န္တဲ့အလုပ္ေတြကို ေရတြက္စာရင္းျပဳစု ေပးထားပါတယ္. NFP သတင္းကို လစဥ္ ရဲ႕ ပထမ ေသာၾကာေန႔တုိင္း ထုတ္ျပန္ပါတယ္.

ထိုသတင္းဟာ TA မွာသံုးတဲ့ chart ေတြထဲမွာ လားရာေတြ မတည္ျငိမ္ဘဲ လႈပ္ခတ္မႈေတြၾကီးေစႏုိင္ပါတယ္. ဒါေၾကာင့္ ကုန္သြယ္သူေတြကေတာ့ တည္ျငိမ္တဲ့အခ်ိန္ထိေစာင့္ျပီး ထိုသတင္းရဲ႕ ရိုက္ခတ္မႈကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္လိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ကုန္သြယ္မႈ စလုပ္ပါတယ္.

သင့္ရဲ႕ သတင္းမထုတ္ျပန္ခင္ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ခ်က္ -ထိုခ်ိန္မွာ႐ွိတဲ့ pair တခုရဲ႕ trend အလႈပ္- နဲ႔ သတင္းမထုတ္ခင္ ၅မိနစ္အလို သင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက order ၂မ်ိဳး ႐ွိေစႏိုင္ပါတယ္။ အဲ့တာကေတာ Buy stop က 20 pips လက္႐ွိေစ်းအထက္မွာ႐ွိေနၿပီး Sell stop က 20 pips လက္႐ွိေစ်းေအာက္က်တာမ်ိဳးေတြပါ.

Order ကို လက္႐ွိေစ်းရဲ႕အထက္ သို႔မဟုတ္ ေအာက္ 40 pips သတ္မွတ္ ဒါမွမဟုတ္ ထိုႏႈန္းမွာ ႐ွိေနရင္ အျမတ္ယူလိုက္ပါ. သင့္ Stop loss ကို လက္႐ွိေစ်းမွာ သတင္းမထုတ္ခင္၅မိနစ္အတြင္း ထားထားလို႔ရပါတယ္. ဒါမွမဟုတ္ရင္ လံုးဝမထားလိုက္လည္းရပါတယ္. သင္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးရလာၿပီဆို သင္ဟာ အေရာင္းအဝယ္ကို အက်ိဳးအျမတ္႐ွိ႐ွိ ပိတ္လို႔ရပါၿပီ. တျခား order လဲပိတ္ဖို႔မေမ့ပါနဲ႔. သင္ကံေကာင္းရင္ သင္ ထိုေရာင္းဝယ္စြန္႔စားမႈ ၂ မ်ိဳးစလံုးကေန အက်ိဳးအျမတ္ရယူႏိုင္ပါတယ္. ေစ်းႏႈန္းေတြက သူတို႔ ဦးတည္ခ်က္ေတြကို ေျပာင္းလည္းၿပီး က်ဆင္း တာေတြ ေထာင္တတ္တာေတြ မတိုင္ခင္ နိမ့္ျမင့္ တာေတြျဖစ္ရင္ေပါ့.

ရလဒ္က အႏုတ္ဆိုရင္ေတာ့ ေစ်းႏႈန္းက ဦးတည္ရာတဖက္ကိုေရာက္သြားၿပီး ပထမဆံုး order ကိုဖြင့္ပါမယ္. ဒါေပမဲ့ သင္အက်ိဳးအျမတ္ရမဲ့အေျခအေနေတာ့ မေရာက္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး. အဲ့ေနာက္ ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ေစ်းႏႈန္းက ေရြ႕သြားၿပီး ေနာက္ order ကို ထပ္ဖြင့္ပါမယ္. ဒါေပမဲ့လဲ အက်ိဳးအျမတ္ရဖို႔ အခြင့္အလမ္းေတာ့ ထပ္ၿပီး ဆံုး႐ႈံးသြားပါဦးမယ္. သင္ရပ္လိုက္ရင္ေတာ့ အ႐ႈံးသက္သာပါမယ္. သင္မရပ္ခဲ့ရင္ေတာ့ သင့္အ႐ႈံးကို ေထဖို႔ order အသစ္ဖြင့္ႏိုင္ပါတယ္. ဒါေပမယ့္ စြန္႔စားမႈေတာ့ ပိုႀကီးလာမွာပါ.

spikes.png

ဂၽြန္လ ၈ရက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္

ထိုေန႔မွာ US NFP က 287K ကို ေပါင္းထည့္ခဲ့ပါတယ္. ခန္႔မွန္းက 175K ပါ. သို႔ေသာ္လည္း အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းက မွန္းထားတာထက္ကို တိုးခဲ့ပါတယ္- 4.7% မွ 4.9 % ထိ-ဒါေၾကာင့္ EUR/USD မွာ အတက္ၾကမ္းၿပီး ဆန္႔က်င္ခ်င္တဲ့ တံုျပန္မႈေတြ ႐ွိေနခဲ့တာပါ.

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေဒတာကိုၾကည့္ျပီး ျဗိတိန္ေပါင္ေရာင္းဝယ္ပါ

ျဗိတိန္စားသံုးသူ ေစ်းႏႈန္းအညႊန္းကိန္း (CPI)အဆင့္အား ဇန္နဝါရီ ၁၆၊ ၁၁:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ပါမည္။

USD ေရာင္းဝယ္ရန္ အခြင့္အေရးယူပါ

အေမရိကန္ PPI၏ အဆင့္အား ဇန္နဝါရီ ၁၅၊ ၁၅:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ပါမည္။

စီးပြားေရးအညႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ ျဗိတိန္ေပါင္ေရာင္းဝယ္ပါ

ျဗိတိန္ GDP အဆင့္မ်ားႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈထုတ္ကုန္မ်ားအား ဇန္နဝါရီ ၁၁၊ ၁၁:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ထုတ္ျပန္ပါမည္။

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera