GANN အင္ဒီေကတာကို တူးစြၾကည့္ျခင္း

GANN အင္ဒီေကတာကို တူးစြၾကည့္ျခင္း

အေအာင္ျမင္ဆံုးနဲ႔ အထူးခၽႊန္ဆံုးေသာ ထရိတ္ဒါေတြထဲက တစ္ေယာက္အပါအ၀င္ျဖစ္တဲ့ - William Gannအေၾကာင္း ၾကားဖူးပါသလား? သူဟာ ျဂီၾသေမထရီ၊ နတ္ကၡတေဗဒ နဲ႔ ေရွးေဟာင္း သခ်ၤာနည္း ေတြသံုးျပီး ေစ်းကြက္မွာ ေငြေၾကးအတြဲေတြရဲ႕ ေရြ႕လ်ားမႈကို ခန္႔မွန္းတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ လူသိမ်ားပါတယ္. သူ႕က ဆင္းရဲ႕တဲ့ မိသားစုကေန ၾကီးျပင္းလာခဲ့ပါတယ္.
လယ္ထဲမွာ အလုပ္ဆင္းရင္းေငြရွာခဲ့ပါတယ္. ေနာက္ျပီး ေဆးလိပ္နဲ႔ သတင္းစာ ေရာင္းရဖို႔ ရထားေပၚ သြားေရာင္းခဲ့ရပါတယ္. ခရီးသြားေတြဆီကေန သူက ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈအေၾကာင္း၊ ေငြေၾကးေစ်းကြက္အေၾကာင္း နဲ႔ ထုိအရာေတြရဲ႕ အက်ိုးကိုလည္း သိခဲ့ပါတယ္. Gann က အနာဂတ္ကို ခန္႔မွန္းလို႔ရနိုင္ေျခရွိမလားလို႔ စတင္စဥ္းစားလာခဲ့ပါတယ္. ေနာက္ေတာ့ New York ကို ေျပာင္းေရႊ႕ကာ Wall Street ဘရုတ္ကာ၀န္ေဆာင္မႈရံုးမွာ အလုပ္လုပ္ရင္း ညမွာ စီးပြားေရးေက်ာင္းကို တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္. အနာဂတ္ကို ခန္႔မွန္းရမရဆိုတာ သူ႔ေခါင္းထဲ မွာ အျမဲစဥ္းစားေနခဲ့ပါတယ္. ဒါ့ေနာက္ သူက ေငြေၾကးေတြရဲ႕ အေျခအေနေတြအေၾကာင္း အေျခခံက်က်ေလ့လာရင္း ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေအာင္ဘယ္လို လုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚကို ထပ္ေစာင္းေလ့လာခဲ့ ပါတယ္. ထို႔ေနာက္ ေရွးေဟာင္း ျဂီၾသေမထရီ၊ နတ္ကၡတ္ နဲ႔ သခ်ၤာပညာေတြကို ဆက္လက္ ဆည္းပူးခဲ့ ပါတယ္. ေနာက္ေတာ့ သူရဲ႕ ရည္မွန္ခ်က္ေတြေအာင္ျမင္သြားခဲ့ပါတယ္. သူက ေအာင္ျမင္တဲ့ ထရိတ္ဒါတစ္ေယာက္ျဖစ္လာျပီး ေဒၚလာ သန္း၅၀ ေက်ာ္ အျမတ္ရရွိကာ ကုိယ္ပိုင္ ဘရုတ္ကာ၀န္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕ကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ေအာင္ျမင္ျခင္း လ်ို႔၀ွက္ခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ရွာေဖြရင္း ထရိတ္ဒါေတြက သူ႔ရဲ႕ စာေတြကို ေလ့လာခဲ့ၾကပါတယ္. အဲ့ေနာက္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိလာတာက ထိေရာက္တဲ့ ထရိတ္ဒင္း tool နဲ႔ နည္းဗ်ဴဟာေတြပါပဲ. ဒီေဆာင္းပါးမွာ လူသိမ်ားတဲ့ Gann အင္ဒီေကတာ(လိုင္း၊ ေထာင့္၊ fan)ေတြကို ေလ့လာၾကည့္မွာပါ. ထိုကေန သင္ကိုယ္ပိုင္ ထရိတ္ဒင္းနည္းကို တည္ေဆာက္နိုင္ပါတယ္.

Gann အင္ဒီေကတာေတြ ဘာေၾကာင့္ အဖိုးတန္တာလဲ?

ထိုအရာအကူအညီနဲ႔ ထရိတ္ဒါက support နဲ႔ resistance လိုင္းေတြကို ခန္႔မွန္းနိုင္ပါတယ္.

Gann angle နဲ႔ line (ေထာင့္၊ လိုင္း) ေတြကို တူးစြၾကည့္ျခင္း

အေျခခံက်တဲ့ Gann ေထာင့္( angle) ေတြက 1x2, 1x1 နဲ႔ 2x1 တို႔ျဖစ္ပါတယ္. 1x2 က အခ်ိန္ ၂ယူနစ္တိုင္းမွာ ေစ်း ၁ ယူနစ္ ေရြ႕သြားတဲ့ ေထာင့္(angle) ကို ဆိုလိုပါတယ္. အျခားေထာင့္ေတြလည္း ဒီသေဘာအတိုင္းပါပဲ. ပထမဂဏန္းက ေစ်းအကြာေ၀းအေရြ႕ကို ေျပာျပီး ေနာက္ဂဏန္းက အခ်ိန္ယူနစ္ကို ေျပာတာပါ.
1x1 (၄၅ ဒီဂရီေထာင့္) တြင္ထရိတ္ျခင္းျဖင့္ Gann လိုင္းရဲ႕ အဓိပၸာယ္ဟာ ေစ်းကြက္က ဘက္ညီေနတာကိုျပပါတယ္ (Gann လိုင္းက ေရရွည္ trend လမ္းေၾကာင္းကို ကုိယ္စားျပဳပါတယ္). ေစ်းက ဒီမွ်ေျခကို ျဖတ္သြားရင္ အားေကာင္းတဲ့ trend က ျပန္အားနည္းေတာ့မွာကို ဆိုလိုပါတယ္.

Gann လိုင္းနွင့္ Gann ေထာင့္မ်ား တည္ေဆာက္ၾကည့္ျခင္း

Insert-Lines-Trendline by angle ကို ထရိတ္ဒင္း ပလက္ေဖာင္းရဲ႕ toolbar မွာ ေရြးပါ. ျပီးရင္ အေပၚကျဖစ္ျဖစ္ ေအာက္ကျဖစ္ျဖစ္ ၄၅ ဒီဂရီေထာင့္နဲ႔ လိုင္းဆြဲလိုက္ပါ.

Gann3.png

အတက္ trend လိုင္းအတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္းပံုေပၚပါတယ္. သင့္ရဲ႕ မွ်ေျခ ၄၅ ဒီဂရီလိုင္းက support အေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ပါတယ္. (အရိပ္အျမြက္: သင္လိုင္းဆြဲျပီးေနာက္ ထိုလိုင္းကို သင္လိုအပ္တဲ့ ေထာင့္အထိ လွည့္လိုက္ပါ ... အခုဆို ၄၅ ဒီဂရီေပါ့).

Gann4.png

သင့္ရဲ႕ မွ်ေျချဖစ္ေနတဲ့ 1x1 လိုင္းဆြဲျပီးတာနဲ႔ Gann fan ကို သင္ ခင္းက်င္းနိုင္ပါျပီ.
Insert – Gann – Gann fan ကို ေရြးပါ. ေစာနကဆြဲခဲ့တဲ့ Gann လိုင္းနဲ႔အညီ fan ကိုဆြဲပါ. fan လိုင္းရဲ႕ အလယ္က ၄၅ ဒီဂရီ Gann လိုင္းနွင့္အညီ ျဖစ္သင့္ပါတယ္.

Gann5.png

အတက္ trend လိုင္းအတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္းပံုေပၚပါတယ္. Gann fan ရဲ႕ လိုင္းေတြက သင့္ရဲ႕ support level ကို ဆံုးျဖတ္ေပးပါတယ္.

Gann6.png

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေဒတာကိုၾကည့္ျပီး ျဗိတိန္ေပါင္ေရာင္းဝယ္ပါ

ျဗိတိန္စားသံုးသူ ေစ်းႏႈန္းအညႊန္းကိန္း (CPI)အဆင့္အား ဇန္နဝါရီ ၁၆၊ ၁၁:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ပါမည္။

USD ေရာင္းဝယ္ရန္ အခြင့္အေရးယူပါ

အေမရိကန္ PPI၏ အဆင့္အား ဇန္နဝါရီ ၁၅၊ ၁၅:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ပါမည္။

စီးပြားေရးအညႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ ျဗိတိန္ေပါင္ေရာင္းဝယ္ပါ

ျဗိတိန္ GDP အဆင့္မ်ားႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈထုတ္ကုန္မ်ားအား ဇန္နဝါရီ ၁၁၊ ၁၁:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ထုတ္ျပန္ပါမည္။

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera