Take-Profit ေအာ္ဒါဘယ္လိုထားမလဲ?

Take-Profit ေအာ္ဒါဘယ္လိုထားမလဲ?

Take-Profit ေအာ္ဒါဘယ္လိုထားမလဲ?

အေရာင္းအဝယ္ပိတ္ဖို႕အထူးေအာ္ဒါႏွစ္ခုရွိပါတယ္: Take Profit-TP နဲ႕ Stop Loss-SL ေအာ္ဒါပါ။ ဒီေအာ္ဒါေတြကအေရာင္းအဝယ္ရလဒ္ကိုပိုျပီးခန္႕မွန္းလို႕ရေစသလို၊ အျမတ္လဲပိုရေစပါတယ္။ အရင္ေဆာင္းပါးမွာ SL (ရပ္-ရွံဳး)အေၾကာင္းရွင္းျပခဲ့ျပီးပါျပီ။ မဖတ္ရေသးရင္ ဒီမွာဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။
ဒီေဆာင္းပါးမွာေတာ့ Take Profit (ရ-ျမတ္)ကဘာလဲဆိုတာနဲ႕ အျမတ္အမ်ားဆံုးကိုင္မိဖို႕ဒီေအာ္ဒါဘယ္လိုခ်ိန္ရမလဲရွင္းျပေပးသြားမွာပါ။
Similar to Stop Loss, Take Profit order is an exit order. However, unlike SL that limits trader’s loss on a trade, TP is indicates a particular price at which a profitable trade will automatically close. In other words, TP is a profit target. You need to place TP at the level you expect the price to reach. If you buy, TP will be above the current price. If you sell it will be below it. 
သင့္မွာေရာင္းဝယ္ဖို႕အရမ္းေကာင္းတဲ့အေတြးေတြရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ညံ့ဖ်င္းတဲ့TP အဆင့္ကိုေရြးမိရင္ေတာ့ ရသင့္သေလာက္အျမတ္မ်ားမ်ားရမွာမဟုတ္ပါဘူး။
ထရိတ္ဒါတိုင္းယူ-ျမတ္(Take Profits)ေအာ္ဒါဘယ္လိုခ်ိန္ရမလဲသိသင့္ပါတယ္။ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတဲ့ဗ်ဴဟာမ်ားစြာရွိပါတယ္။

I. ၁။ ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ခုခံျခင္း

ဇယားေတြကိုၾကည့္ရင္ တန္ဖိုးတစ္ခုဟာ ေထာက္ခံမႈ(support) ႏွင့္ခုခံမႈ(resistance)ၾကားမွာ ေစ်းကြက္ အတက္အက်လႈပ္ရွားလွ်က္ရွိတာကို သတိထားမိမွာပါ။ ဒီလိုမၾကာခဏရုန္းကန္လႈပ္ရွားျပီးတာနဲ႕ ေစ်းႏႈန္းလဲေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြားျပီး၊ ဆန္႕က်င္ဘက္လမ္းေၾကာင္းကိုေရြ႕သြားတတ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ခုခံမႈႏွင့္ေထာက္ခံမႈအဆင့္ဆင့္က သင့္အတြက္ TPမ်ားခ်ိန္ထားဖို႕ကူညီေပးပါလိမ့္မည္။ ဒီအခ်က္ဟာ ထရိတ္ဒါေတြအၾကား ဒီဗ်ဴဟာကိုလူၾကိဳက္မ်ားေနရတဲ့အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။
  • ခုခံျခင္း
ဇယားကိုၾကည့္ၾကရေအာင္။

USDJPYH4.png

1. ၁။ ခုခံျခင္း
2. ၂။ ေစ်းကြက္မထိုးတက္ခင္ဝင္ေရာက္ျခင္းအဆင့္
3. ၃။ အျမတ္ယူ (take-profit)အဆင့္
ပထမဦးစြာ ေတာင့္ခံထားႏိုင္မည့္အေနအထားကိုရွာပါ။ ဒီအဆင့္ေပၚမွာမူတည္ျပီး အျမတ္ရမည့္ေအာ္ဒါတစ္ခုခ်ိန္ထားႏိုင္မွာပါ။ သင္ျမင္တဲ့အတိုင္း TP ကို ေတာင့္ခံႏိုင္မည့္အေနအထားေအာက္ pipနည္းနည္းေလွ်ာ့ျပီးထားပါတယ္။ ကိုယ္အျမတ္အရွံဳးခံႏိုင္မည့္အေနအထားထက္ နည္းနည္းေလ်ာ့ျပီး TP ကိုခ်ိန္ထားပါလို႕ အၾကံျပဳပါတယ္။ ဒါမွ ေစ်းႏႈန္းက ဒီအဆင့္ကိုထိမွန္မည့္အခြင့္အေရးျဖစ္ျပီး၊ သင္ပိတ္လိုက္တဲ့ေအာ္ဒါကေန အျမတ္ပိုရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။
  • ၁။ အေထာက္အပံ

GBPUSDDaily.png

1. ၁။ အေထာက္အပံ
2. ၂။ ေစ်းကြက္မထိုးက်ခင္ဝင္ေရာက္ျခင္းအဆင့္
3. ၃။ အျမတ္ယူ (take-profit)အဆင့္
အက်က္ကိုဦးတည္ေနတဲ့လမ္းေၾကာင္းကိုျမင္ျပီဆုိရင္ ေထာက္ပံ့ထားႏိုင္မည့္ (support)အဆင့္ကိုသာရွာပါ။ ခုခံျခင္း(resistance)ႏွင့္ဆန္႕က်င္တဲ့အေနျဖင့္ TPအဆင့္ဟာ ေထာက္ခံမႈ(support)ရဲ႕ အေရွ႕ pipအနည္းငယ္တိုးထားသင့္ပါတယ္။
မွတ္စု : ေထာက္ခံမႈႏွင့္ခုခံမႈအဆင့္ေတြကို ယခင္ကအျမင့္နဲ႕အနိမ့္ေတြကိုမွတ္ထားတဲ့ ေရျပင္ညီမ်ဥ္းနဲ႕ေဖာ္ျပႏိုင္သလို၊ ေစ်းကြက္လႈပ္ရွားမႈကိုတြက္ခ်က္တဲ့ (pivot points) ႏွင့္ ဖီဘိုနာခ်ီအဆင့္တုိ႕လို႕ ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ားႏွင့္ခ်န္နယ္မ်ားျဖင့္လည္း ေဖာ္ျပႏိုင္ပါတယ္။

II. ၁။ ေန႕စဥ္ အကြာအေဝးအဆင့္ဆင့္

TPအတြက္အဆင့္သတ္မွတ္ဖို႕ေနာက္တစ္နည္းကေတာ့ ေန႕စဥ္အကြာအေဝးအဆင့္ဆင့္ကိုအသံုးခ်တာပါပဲ။ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္စစ္မွန္တဲ့အကြာအေဝးညႊန္ျပခ်က္ (ATR) ကကူညီေပးပါလိမ့္မည္။
ATR ဟာ ေသခ်ာတဲ့ကာလတစ္ခုအတြင္း ေငြေၾကးအတြဲတစ္တြဲရဲ႕ေစ်းအတက္အက််ၾကမ္းျခင္းကို တိုင္းတာေပးပါတယ္။ ဒါဟာ ပ်မ္းမွ်လႈပ္ရွားမႈေတြကိုေပးျပီး၊ မွန္းထားတဲ့ ေငြေၾကးတစ္တြဲ pip ဘယ္ႏွစ္ခုေလာက္ေရြ႕သြားလဲဆုိတာကိုေဖာ္ျပေပးပါတယ္။
ဇယားကိုၾကည့္ရင္ပိုျပီးနားလည္လာပါလိမ့္မည္။

NZDUSDDaily.png

1. ၁။ ART အဆင့္
2. ၂။ ဝယ္ယူမည့္အေနအထားအဝင္
3. ၃။ ARTအဆင့္နဲ႕တူတဲ့ TP
အေရာင္းအဝယ္တစ္ခုစတင္တဲ့အခါ အဲ့အခ်ိန္မွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ART တန္ဖိုးကိုရွာပါ။ ဒီတန္ဖိုးကို အဖြင့္ေစ်းႏႈန္းထဲေပါင္းထည့္လိုက္ရင္ TP ကို ဘယ္အဆင့္မွာထားရမလဲဆုိတာသိရပါလိမ့္မည္။
တစ္ေန႕တာကာလအတြင္းမွာပဲ ေစ်းႏႈန္းအေပၚသက္ေရာက္ႏိုင္တဲ့အခ်က္အမ်ားၾကီးရွိေနေသးတာကိုလဲ သတိျပဳပါ။ ART က ထူးျခားတဲ့လႈပ္ရွားမႈကိုျပေပမယ့္ တကယ့္အစစ္က ကြဲျပားေနႏိုင္ပါတယ္။

III. ၁။ ဖယားပံုစံမ်ား

TP ထားဖို႕အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ တိက်တဲ့ပစ္မွတ္အဆင့္ဆင့္ကိုအၾကံျပဳထားတဲ့ ဇယားပံုစံအမ်ားအျပားလဲရွိပါတယ္။
“Double Top” (ႏွစ္ထပ္ထိပ္တန္း) ပံုစံ ဥပမာေလးကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။

AUDNZDH4.png

1. ၁။ ေရာင္းမည့္အေနအထားသို႕ဝင္ျခင္း (necklineေအာက္တစ္ခ်ိဳး)
2. ၂။ ပံုစံအရြယ္အစား - ၁ (နက္ခ္လိုင္း) ႏွင့္ ၂ (အျမင့္ဆံုး) ၾကားအကြာအေဝး
3. ၃။ ပံုစံအရြယ္အစားနဲ႕တူညီတဲ့ TP
ဇယားပံုစံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေစ်းကြက္စဖြင့္ထဲက အေရာင္းအဝယ္ဦးတည္ရာ (ေရာင္းရင္က်ျပီး၊ ဝယ္ရင္တက္မယ္) ကိုခန္႕မွန္းျပီးစီစဥ္ေရးဆြဲထားတဲ့ ပစ္မွတ္ေတြရွိပါတယ္။ ပစ္မွတ္ေတြက ပံုစံအရြယ္အစားနဲ႕တူညီေလ့ရွိတဲ့အတြက္ အဆင့္ ၃ ဟာ ဝယ္ေရာင္းသမားေတြ TP ထားတဲ့အဆင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ထိပ္/ေအာက္ေျခ၊ ေခါင္း/ပုခံုး၊ စတုဂံပံုစံ စတဲ့ ၃ဆအတြက္မွန္ပါတယ္။

စြန္႕စား/ဆုလဒ္ အခ်ဳိး

အျမတ္ယူဖို႕ခ်ိန္တဲ့အခါ စြန္႕စား/ဆုလဒ္ အခ်ိဳး (Risk/Reward) ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ ဒီအတိုင္းအတာက ထရိတ္ဒါတစ္ေယာက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အရွံဳးအတြက္ဘယ္ေလာက္ထိစြန္႕စားထားသလဲဆုိတာရယ္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ အျမတ္ဘယ္ေလာက္ထိမွန္းထားလဲဆုိတာကို ေဖာ္ျပေပးပါတယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ရပ္-ရွံဳး (SL) ဟာ ၅၀ pip မ်ားႏွင့္ညီမွ်တယ္ဆိုရင္ အျမတ္ယူတဲ့ (TP) က ၁၅၀ pip ျဖစ္သင့္ပါတယ္။
အခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ားမွာ စြန္႕စား/ဆုလဒ္ အခ်ိဳးမ်ားက ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ ဆိုင္းငံ့အဆင့္တစ္ခုမွာ ေရာင္းဝယ္တယ္ဆိုရင္ အမွားဆိုင္းငံ့ထာတဲ့ျဖစ္ႏိုင္ေျခက ျမင့္မားႏိုင္ျပီး၊ သင့္ကိုယ္သင္ကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႕ ၁:၅ အခ်ဳိး ကိုအသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

ဝယ္ေရာင္းသမားမ်ားအတြက္အၾကံဥာဏ္အခ်ဳိ႕

မၾကာခဏေတာ့ ထရိတ္ဒါတစ္ေးယာက္က TP ေအာ္ဒါေကာင္းေကာင္းဖြင့္ထားတာေတာင္ သူ/သူမက ရွံဳးတတ္ပါတယ္။ ဘာလို႕ပါလဲ? အရွံဳးေတြျဖစ္လာေစမည့္အျခားအမွားေတြမလုပ္မိဖို႕နဲ႕ သင့္ရဲ႕ဗ်ဴဟာကိုေသခ်ာလိုက္နာဖို႕အရမ္းအေရးၾကီးလို႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
(က) စိတ္ရွည္ပါ။ ေရာင္းဝယ္ေနစဥ္အတြင္း  TPကို အဖြင့္ေစ်းရဲ႕တစ္ဝက္နားအထိ မေရႊ႕ထားပါနဲ႕။
(ခ) TP ထိခြင့္မရွိေတာ့ရင္ အျမတ္မရမွာမုိ႕ ေစ်းကြက္ကိုအရမ္းအေစာၾကီးမပိတ္ခ်လိုက္ပါနဲ႕။
(ဂ) ေစ်းကြက္ကိုသံုးသပ္တဲ့အခါေသခ်ာဂရုစိုက္ပါ။ ေစ်းကြက္သံုးသပ္တဲ့ အယ္လဂိုရီသမ္တစ္ခုေဆာင္ထားပါ။
(ဃ) ကာလတိုျပဇယားေတြက သင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကိုမွားယြင္းေစႏိုင္တဲ့အတြက္ သင့္ရဲ႕ခန္းမွန္းခ်က္ေတြကို အဲ့ေပၚမူတည္ျပီး မခန္႕မွန္းပါနဲ႕။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကာလတိုျပဇယားေတြေပၚက လမ္းေၾကာင္းသစ္ (သို႕) ေျပာင္းျပန္လမ္းေတြဟာ ေငြေၾကးအတြဲရဲ႕ဦးတည္ရာကို အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမရွိေစပါဘူး။ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ H4 ႏွင့္ ေန႕စဥ္ဇယားမ်ားကိုပဲ ထရိတ္ဒါအမ်ားစုအသံုးျပဳပါတယ္။
(င) အျမတ္ယူရမည့္အဆင့္ကို ဘယ္ေတာ့မွမခန္႕မွန္းပါနဲ႕။ မဟုတ္ရင္ရွံဳးသြားလိမ့္မည္။ သင့္ရဲ႕ခန္႕မွန္းခ်က္ေတြကို နည္းပညာ (TA) ႏွင့္ အေျခခံသံုးသပ္ခ်က္ (FA) မ်ားအေပၚသာအေျခခံထားပါ။
နိဂံုးခ်ဳပ္ရရင္ေတာ့ အျမတ္ယူမည့္ေအာ္ဒါေတြထားဖို႕အရမ္းအေရးၾကီးတယ္လို႕ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ေစ်းကြက္အစမွာထဲက TP ကိုစီစဥ္ထားသင့္ျပီး သူတုိ႕က သင့္အေရာင္းအဝယ္ကိုဖ်က္ဆီးႏိုင္တဲ့စိတ္ခံစားခ်က္ သက္ေရာက္မႈေတြကိုပယ္ေဖ်ာက္ဖို႕ ကူညီေပးပါတယ္။ TPရဲ႕လူၾကိဳက္အမ်ားဆံုးဗ်ဴဟာကေတာ့ ခုခံ/ေထာက္ပံ့ အဆင့္ကို အျမတ္ရမည့္ပစ္မွတ္အေနနဲ႕ အသံုးျပဳတာပါပဲဲ။ သို႕ေသာ္လည္း သင့္ရဲ႕ဗ်ဴဟာကိုလိုက္နာျပီး တိက်မွန္ကန္တဲ့ေစ်းကြက္သံုးသပ္ခ်က္ေတြအေပၚမွာ သင့္ခန္းမွန္းခ်က္ေတြကို အေျခခံမွသာ အျမတ္ရႏိုင္တယ္ဆိုတာကို အျမဲသတိရပါ။

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေဒတာကိုၾကည့္ျပီး ျဗိတိန္ေပါင္ေရာင္းဝယ္ပါ

ျဗိတိန္စားသံုးသူ ေစ်းႏႈန္းအညႊန္းကိန္း (CPI)အဆင့္အား ဇန္နဝါရီ ၁၆၊ ၁၁:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ပါမည္။

USD ေရာင္းဝယ္ရန္ အခြင့္အေရးယူပါ

အေမရိကန္ PPI၏ အဆင့္အား ဇန္နဝါရီ ၁၅၊ ၁၅:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ပါမည္။

စီးပြားေရးအညႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ ျဗိတိန္ေပါင္ေရာင္းဝယ္ပါ

ျဗိတိန္ GDP အဆင့္မ်ားႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈထုတ္ကုန္မ်ားအား ဇန္နဝါရီ ၁၁၊ ၁၁:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ထုတ္ျပန္ပါမည္။

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera