Technical indicator နည္းပညာဆိုင္ရာ ၫႊန္ျပကိရိယာ: ထရိတ္ဒင္း ခြဲျဖာထြက္မႈမ်ား

Technical indicator နည္းပညာဆိုင္ရာ ၫႊန္ျပကိရိယာ: ထရိတ္ဒင္း ခြဲျဖာထြက္မႈမ်ား

ထရိတ္ဒင္း ခြဲျဖာထြက္ျခင္းက ထရိတ္ဒင္းလုပ္ရင္ ေကာင္းမြန္တဲ့ အခ်က္ျပ signal ကိုရယူဖို႔ အသံုးျပဳတဲ့ အေတြးအေခၚတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္. စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတာက oscillator တိုင္းတာကိရိယာေတြရဲ႕ ေနာက္က်ေနသလားဆိုတာက ထိုခြဲျဖာမႈရဲ႕ တိက်မႈကိုဆံုးျဖတ္ေပးပါတယ္.

ထရိတ္ဒါေတြက ဒီခြဲျဖာျခင္းကို ဗ်ဴဟာက်က်အသံုးခ်ပါတယ္. တခ်ိဳ႕သူေတြက အက်ိဳးရႏိုင္မဲ့ entry အဝင္ point ေတြကိုသိဖို႔အသံုးခ်ၾကပါတယ္. တျခားသူေတြကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ position ေတြဆက္ထားဖို႔ အခ်ိန္သတ္မွတ္တဲ့ေနရာမွာသံုးပါတယ္. ယခု ထိုုပံုစံေတြကေန အခ်က္အလက္ကိုသိေအာင္ နဲ႔ ထရိတ္လုပ္ဖို႔အတြက္ေျပာျပေပးသြားမွာပါ.

Divergence: ခြဲျဖာျခင္း၏ ဆိုလိုရင္း

Divergence ခြဲျဖာျခင္းက ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲဆိုတာနဲ႔ စၾကည့္ရေအာင္. အေျခခံအားျဖင့္ေျပာရရင္ divergence ဆိုတာ သင္ေစ်းကြက္ကို ဆန္းစစ္ဖို႔ အသံုးျပဳေနတဲ့ price chart ေစ်းႏႈုန္းျပဇယားနဲ႔ technical indicator ေတြက ဆန္႔က်င္ဘက္ ဦးတည္ခ်က္ကိုသြားတာကို ေျပာတာပါ. Chart ဇယားမွာ တစ္ခုခုျဖစ္ေနၿပီဆိုတာေလး သင္သိဖို႔ သူကသင့္ကို အခ်က္ျပေပးပါတယ္.

Divergence က အတက္ေကာ အက်ေကာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္. 

 အက် divergence  ဟာ ေစ်းႏႈန္းက  high ျမင့္ျမင့္  ကိုဖန္တီးၿပီး indicator အင္တီေကတာ က  high နိမ့္နိမ့္  ကိုဖန္တီးတဲ့အခါမွာျဖစ္ေပၚပါတယ္. ထိုအက် divergence ၿပီးရင္ ေစ်းကေအာက္ကိုေရြ႕ပါတယ္. ေစ်းႏႈန္းက ေအာက္က်လားဆိုတာ indicator နဲ႔ ၾကည့္ဖို႔လိုပါတယ္. 

 အတက္ divergence  ေခၚ convergence ဟာ ေစ်းႏႈန္းက low နိမ့္နိမ့္ နဲ႔ indicator က low ျမင့္ျမင့္ျပတဲ့အခါ ျဖစ္ေပၚပါတယ္. ဒါကေန ေစ်းႏႈန္းတက္ဖို႔ျပပါေတာ့မယ္. Indicator နဲ႔ ၾကည့္ဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ပါတယ္. 

တစ္ခုမွတ္ထားဖို႔က အက် divergence ေတြအေၾကာင္းေျပာရင္ ဇယားမွာ high ေတြကို ၾကည့္ပါတယ္. အတက္ divergence ဆိုရင္ low ေတြကိုၾကည့္ပါတယ္.

သမ႐ိုးက် divergence အျပင္ hidden ပုန္းကြယ္ေနတဲ့ divergence လဲ႐ွိပါတယ္.

 ပုန္းကြယ္ အက် divergence  ဟာ ေစ်းႏႈန္းက  high နိမ့္နိမ့္  ကိုျပၿပီး indicator က  high ျမင့္ျမင့္  ကိုျပတဲ့အခါမွာ ျဖစ္ေပၚပါတယ္. High အသစ္ထပ္ျဖစ္တာေတြမ႐ွိရင္ bull အတက္ေတြက အားေလ်ာ႔လာေနၿပီဆိုတာျပပါတယ္. High ျမင့္ျမင့္ ကိုျပေနေပမဲ့ လားရာက သူလာရာလမ္းေၾကာင္းပံုအတိုင္း သြားႏိုင္ပါတယ္. ဒါက level ျမင့္ျမင့္မွာေရာင္းဖို႔အတြက္အခြင့္ေကာင္းပါပဲ.

 အပုန္း အတက္ divergence  ဟာ ေစ်းႏႈန္းက  low ျမင့္ျမင့္  ကိုျပၿပီး indicator က  low နိမ့္နိမ့္  ကိုျပတဲ့အခါမွာ ျဖစ္ေပၚပါတယ္. Low အသစ္ထပ္ျဖစ္တာေတြမ႐ွိရင္ bear အက်ေတြက အားေလ်ာ႔လာေနၿပီဆိုတာျပပါတယ္. Low နိမ့္နိမ့္ကိုျပေနေပမဲ့ လားရာက သူလာရာလမ္းေၾကာင္းပံုအတိုင္း သြားႏိုင္ပါတယ္. ဒါက level နိမ့္နိမ့္မွာဝယ္ဖို႔အတြက္အခြင့္ေကာင္းပါပဲ.

ဒီပုန္းကြယ္ေနတဲ့ divergence ေတြကို႐ွာရတာခက္ပါတယ္.

Type အမ်ိဳးအစား

ေစ်းႏႈန္း

Oscillator အင္တီေကတာ

ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ထရိတ္ဒင္း

ဂႏၱဝင္: ေျပာင္းျပန္ျဖစ္မႈကို ေမ်ာ္လင့္ျခင္း

အက်

High ျမင့္ျမင့္

High နိမ့္နိမ့္

Downside ေအာက္က်သြားႏိုင္မဲ့ အလားအလာ

အတက္

Low နိမ့္နိမ့္

Low ျမင့္ျမင့္

Upside အေပၚတတ္သြားႏိုင္မဲ့ အလားအလာ

Hidden ပုန္းကြယ္မႈ: အမွန္ျပင္မႈ ႏွင့္ တဆက္တည္းျဖစ္ျခင္းကို ေမ်ာ္လင့္ျခင္း

အက်

High နိမ့္နိမ့္

High ျမင့္ျမင့္

အက်ျဖစ္မႈ ျပန္စပါမယ္

အတက္

Low ျမင့္ျမင့္

Low နိမ့္နိမ့္

အတက္ျဖစ္မႈ ျပန္စပါမယ္

Divergence ေတြကို ေစ်းႏႈန္း ေျပာင္းျပန္ျဖစ္မႈေတြ အမွန္ျပန္ျပင္မႈေတြကို ခန္႔မွန္းတဲ့အခါ ပံုမွန္အသံုးျပဳေလ့႐ွိပါတယ္. သူတို႔ဟာ တကယ့္ေစ်းမျဖစ္ခင္မွာ ျဖစ္ေပၚေလ့႐ွိပါတယ္. ဒါက ထရိတ္ဒါေတြအတြက္ ေစ်းႏႈန္းစေရြ႕တာကေန ထရိတ္ႏိုင္ဖို႔ အရမ္းကိုအေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္.

ဂႏၱဝင္ divergence ကေန ဘယ္လိုထရိတ္လုပ္မလဲ

ထုိလို ထရိတ္ဖို႔အတြက္ Stochastic, Relative Strength Index (RSI) သို႔မဟုတ္ Moving Average Convergence Divergence (MACD) တစ္ခုခုကို chart ဇယားထဲမွာထည့္ရပါမယ္.

သင္ထရိတ္မလုပ္ခင္ ဘယ္ indicator သံုးသံုး stop loss သတ္မွတ္ဖို႔သင့္ကို အထူးအၾကံေပးခ်င္ပါတယ္. Divergence မွာလည္းထိုနည္း၎ ပါပဲ. အက် divergence ႐ွိၿပီဆိုတာသိရင္ stop loss ကို ဇယားရဲ႕ ေနာက္ဆံုး top မွာ ထားႏိုင္ပါတယ္. Divergence က အတက္ ဆိုရင္ သင္ဟာ stop loss ကို chart မွာ ေနာက္ဆံုးေသာ bottom မွာထားႏိုင္ပါတယ္.

သင္က RSI နဲ႔ Stochastic နဲ႔ ထရိတ္ရင္ take profit ကိုသတ္မွတ္ဖို႔ indicator ေနာက္တစ္ခုထပ္သံုးဖို႔လိုပါမယ္. Swing analysis သို႔မဟုတ္ support/resistance level ကိုအသံုးျပဳၿပီး take profit ကိုသတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္. သင္က divergence နဲ႔ ထရိတ္ဒင္းလုပ္တဲ့အခါ MACD ကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္မယ္ဆို တျခားဟာေတြ သံုးဖို႔မလိုေတာ့ပါဘူး. MACD histogram ဇယားက signal line ကို ေဇာက္ထိုးျဖတ္တဲ့အခါ အတက္ position ကိုပိတ္ဖို႔ signal အခ်က္ျပေနတာပါ. MACD histogram ဇယားက signal line ကို ေအာက္ကေနထိုးေဖာက္ျဖတ္တဲ့အခါ အက် position ကိုပိတ္ဖို႔ signal အခ်က္ျပေနတာပါ.

ဒါကေတာ့ divergence ထရိတ္ကို MACD အသံုးျပဳထားတာရဲ႕ ဥပမာပါ.

divergence.png 

သင္က MACD နဲ႔ ေစ်းႏႈန္းျပဇယားတို႔ၾကားမွာ အတက္ divergence (convergence) ကို ေတြ႔တယ္ ဆိုပါစို႔. ဒါ့အျပင္ အတက္ကျဖတ္တက္ေနတာကို MACD မွာေတြ႔တယ္ေပါ့. ဒီ ေစ်းႏႈန္းျပ divergence ကို long position ဖြင့္ဖို႔ အခ်က္ျပအေနနဲ႔ သံုးလိုက္တာပါ. ေနာက္ဆံုး bottom ေစ်းရဲ႕ေအာက္မွာ stop loss ကိုထားသင့္ပါတယ္. MACD မွာ အက် ျဖတ္ဆင္းမႈေတြ႔တယ္ဆိုရင္ trade ကိုပိတ္လိုက္ပါ. 

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေဒတာကိုၾကည့္ျပီး ျဗိတိန္ေပါင္ေရာင္းဝယ္ပါ

ျဗိတိန္စားသံုးသူ ေစ်းႏႈန္းအညႊန္းကိန္း (CPI)အဆင့္အား ဇန္နဝါရီ ၁၆၊ ၁၁:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ပါမည္။

USD ေရာင္းဝယ္ရန္ အခြင့္အေရးယူပါ

အေမရိကန္ PPI၏ အဆင့္အား ဇန္နဝါရီ ၁၅၊ ၁၅:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ပါမည္။

စီးပြားေရးအညႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ ျဗိတိန္ေပါင္ေရာင္းဝယ္ပါ

ျဗိတိန္ GDP အဆင့္မ်ားႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈထုတ္ကုန္မ်ားအား ဇန္နဝါရီ ၁၁၊ ၁၁:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ထုတ္ျပန္ပါမည္။

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera