ကေနဒါ CPIေဒတာနွင့္ လက္လီအေရာင္းေဒတာမ်ား

ကေနဒါ CPIေဒတာနွင့္ လက္လီအေရာင္းေဒတာမ်ား

ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ ေငြေဖာင္းပြမႈအေျခအေနေဒတာသည္ Forexထရိတ္ဒါမ်ားအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ေဒတာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္. CPIေဒတာမ်ားသည္ ယခုႏွစ္ေနာက္တစ္ႀကိမ္အတိုးႏႈန္းတင္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ေဒတာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္. ကေနဒါဗဟိုဘဏ္ အေနႏွင့္ ယခုထြက္႐ွိမည့္ေဒတာမ်ား ဆက္လက္ေကာင္းမြန္ေနပါက ဘဏ္အတိုးႏႈန္းတင္မည့္အလားအလာ႐ွိေနဦးမည္ဟု ေမ်ွာ္လင့္ရပါသည္.
ကေနဒါ၏ ႏွစ္စဥ္ေငြေဖာင္းပြမႈေဒတာမွာ ဇြန္လတြင္ ၁. ၀% ႐ွိခဲ့ရာမွ ဇူလိူင္လတြင္မူ ၁. ၂%အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ပါသည္. ထို႔ေၾကာင့္ ကေနဒါဗဟိုဘဏ္သည္ ၇ႏွစ္တာကာလအတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ အတိုးႏႈန္းျမႇင့္တင္ခဲ့ပါသည္. ယခုထုတ္ျပန္မည့္ CPIေဒတာသည္ ေစ်းကြက္ကခန္႔မွန္းထားသည့္ ပမာဏထက္ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ပါက CADတန္ဖိုးျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ေဒတာက်ဆင္းခဲ့ပါက ကေနဒါေဒၚလာတန္ဖိုး က်ဆင္းသြားႏိုင္ပါသည္.
လက္လီအေရာင္းေဒတာကို စက္တင္ဘာ ၂၂ရက္ ၁၅:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္. ေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ေဒတာသည္ သံုးလဆက္တိုက္ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ဇြန္လတြင္လည္း ဆက္လက္ေကာင္းမြန္ခဲ့ပါသည္. ယခုေဒတာသည္ အတိုးႏႈန္းအတြက္အေရးႀကီးရံုသာမက ႏိုင္ငံေငြလဲႏႈန္းအတြက္ပါ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ေဒတာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္. 

တူညီေသာ

အေရးၾကီးေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ားၾကည့္ျပီး USDေရာင္းဝယ္ပါ

အေမရိကန္အတြက္ လက္လီအေရာင္းမ်ား၏ အဆင့္မ်ားႏွင့္ အဓိက လက္လီအေရာင္းမ်ားအား ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄၊ ၁၅:၃၀ MT အခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ပါမည္!

နယူးဇီလန္ဗဟိုဘဏ္သည္ NZDေရာင္းဝယ္ရန္ အခြင့္အေရးတစ္ခု ပံ့ပိုးေပးသည္

ဘဏ္မွ ေငြေၾကးမူဝါဒေၾကညာခ်က္အား ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃၊ ၀၃:၀၀ MT အခ်ိန္တြင္စီစဥ္ထားပါသည္။

အေရးၾကီးထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအေပၚ ျဗိတိန္ေပါင္ ေရာင္းဝယ္ပါ

GDPတိုးတက္ႏႈန္း၏ အဆင့္မ်ားႏွင့္ ဂရိတ္ျဗိတိန္အတြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ထုတ္လုပ္ေရးအား ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁၊ ၁၁:၃၀ MT အခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ပါမည္။ျပီးခဲ့သည့္အေခါက္က ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတိုးတက္ႏႈ္န္းသည္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ခဲ့ျပီး၊ ၀.၂% တက္သြားခဲ့သည္။

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

ဥေရာပ ဗဟိုဘဏ္ေဆြးေႏြးပြဲနွင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ

ဥေရာပဗဟိုဘဏ္၏ မူဝါဒမ်ားသည္ ယူရိုေငြေၾကးအတြက္ အဓိက အေရးပါဆံုးမူဝါဒမ်ားျဖစ္ပါသည္. ဗဟိုဘဏ္မူဝါဒေရးဆြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ေငြေၾကးမူဝါဒဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ဒီဇင္ဘာ ၁၄ရက္ ၁၄:၄၅ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္. 

eur

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera