NFP: သတင္းအေပၚေရာင္းဝယ္မႈမ်ားကို ျပင္ဆင္ပါ

NFP: သတင္းအေပၚေရာင္းဝယ္မႈမ်ားကို ျပင္ဆင္ပါ

NFP (အေမရိကန္ လယ္ယာမဟုတ္တဲ့ လုပ္ခလစာ) သည္ ျခံဳငံုစီးပြားေရး လႈပ္ရွားမႈ၏ ပင္မၾကီးအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ စားသံုးသူ အသံုးစရိတ္၏ အေရးၾကီး အညႊန္းကိန္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အလုပ္သမားဦးေရ ပိုမ်ားလာလွ်င္၊ စားသံုးသူ အသံုးစရိတ္သည္ အေမရိကန္ စီးပြားေရးကို အေထာက္အပံ့ ပိုတုိးလာမွာျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ အလုပ္သမားေစ်းကြက္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ ဇြန္ ၁၊ ၁၅:၃၀ MT အခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ပါမည္။
ပ်မ္းမွ် နာရီအလိုက္ ဝင္ေငြမ်ား၏ ေဒတာသည္ NFP ႏွင့္တခ်ိန္တည္း ထြက္ပါမည္။ ပ်မ္းမွ်နာရီအလိုက္ဝင္ေငြမ်ားသည္ အလုပ္သမား ေဖာင္းပြမႈႏႈန္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေစာဆံုး ေဒတာျဖစ္သည္။ ေဒတာျမင့္တက္လာမႈသည္ လစာင္ေငြျမင့္လာျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ရလဒ္အေနနဲ႕ ၾကီးမားတဲ့ အသံုးစရိတ္ျဖစ္သည္။
အေမရိကန္ေဒၚလာသည္ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာပါျပီ။ အေမရိကန္ ေဒၚလာ အညႊန္းကိန္းသည္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၇တြင္ အျမင့္ဆံုးကို ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ထုိထက္ပိုေသာ အတက္ေရြ႕လွ်ားမႈအေနျဖင့္ အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္၏ အပိုေဆာင္း အကူအညီလိုအပ္ပါသည္။ ေစ်းကြက္သည္ ယခုႏွစ္အတြင္း အပိုေဆာင္း ႏႈန္းရွည္လ်ားမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ ဗဟိုဘဏ္မွ ဇြန္လ အစည္းအေဝးတြင္ အတိုးႏႈန္း ျမွင့္တင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ စီးပြားေရးေဒတာကို အားေပးျခင္းသည္ ႏႈန္းရွည္လ်ားမႈ အခြင့္အေရးကို ျမင့္လာေစပါသည္။
  •  ေဒတာသည္ ခန္႕မွန္းတာထက္ အားေကာင္းေနပါက၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ စံခ်ိန္အသစ္ခ်ိဳးလိမ့္မည္။
  •  ေဒတာသည္ ခန္႕မွန္းတာထက္ အားနည္းေနပါက၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ က်ဆင္းလိမ့္မည္။

US NFP.png

                                                                                                   အခုပဲ ေရာင္း၀ယ္လိုက္ပါ

usd

တူညီေသာ

စီးပြားေရးအညႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ ျဗိတိန္ေပါင္ေရာင္းဝယ္ပါ

ျဗိတိန္ GDP အဆင့္မ်ားႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈထုတ္ကုန္မ်ားအား ဇန္နဝါရီ ၁၁၊ ၁၁:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ထုတ္ျပန္ပါမည္။

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

ဥေရာပ ဗဟိုဘဏ္ေဆြးေႏြးပြဲနွင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ

ဥေရာပဗဟိုဘဏ္၏ မူဝါဒမ်ားသည္ ယူရိုေငြေၾကးအတြက္ အဓိက အေရးပါဆံုးမူဝါဒမ်ားျဖစ္ပါသည္. ဗဟိုဘဏ္မူဝါဒေရးဆြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ေငြေၾကးမူဝါဒဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ဒီဇင္ဘာ ၁၄ရက္ ၁၄:၄၅ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္. 

eur

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera