ကုန္သည္မ်ားအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

သင့္ရဲ့အေရာင္းအ၀ယ္စြမ္းရည္ေတြကိုတိုးတက္လာေစမည့္အရာေလးမ်ား

ခရစၥမတ္အားလပ္ရက္မ်ားအတြင္း ေရာင္းဝယ္ျခင္း

ခရစၥမတ္အားလပ္ရက္မ်ား နီးကပ္လာျပီျဖစ္သျဖင့္၊ အဓိကေမးခြန္း ေရာင္းဝယ္သူတုိင္းထံတြင္ ရွိလာပါျပီ: ဒီလိုအားလပ္ရက္ရွညမ်ားမွာ ေရာင္းဝယ္ဖုိ႕ျဖစ္ႏုိင္သလား?

ေရႊအေရာင္းအဝယ္ ဗ်ဴဟာမ်ား

အဝါေရာင္သတၱဳသည္ Forex ေစ်းကြက္ရွိ အျခားကုန္စည္မ်ား (သို႕) ေငြေၾကးအတြဲမ်ားကဲ့သို႕ တူရာကိုေရြ႕လွ်ားတတ္ျခင္းမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ေရႊအေရာင္းအဝယ္သည္ အလြန္လြယ္ကူေသာ ေခါင္းစဥ္ေတာ့မဟုတ္ပါ။

အေရာင္းအဝယ္ အညႊန္းကိန္းမ်ား မိတ္ဆက္

Dow Jones, FTSE, DAX... ဤအရာမ်ားသည္ သတင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ သင္ေန႕စဥ္ေတြ႕ရမည့္ ေမွာ္စကားလံုးမ်ားျဖစ္သည္၊ ယင္းတုိ႕တန္ဖိုးအေျပာင္းအလဲသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားအတြက္ ႏွလံုးရုတ္တရက္ပိတ္ဆုိ႕မႈကို ဖန္တီးေပးျပီး၊ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအား သူတို႕၏ စီးပြားေရးတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားအသံုးခ်မႈကို ျဖစ္ေစသည္။

ေအာင္ျမင္ေသာ အေရာင္းအဝယ္အတြက္ လူမႈမီဒီယာကို ဘယ္လိုသံုးမလဲ

Forex ေစ်းကြက္သည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားၾကားတြင္ ေရပန္းအစားဆံုးေစ်းကြက္မ်ားထဲမွ တစ္ခုအျဖစ္က်န္ရစ္သည္။

အဖိုးတန္သတၱဳမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္ေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရး

ေရွးေခတ္ထဲကပင္ ေရႊ၊ ေရႊျဖဴႏွင့္ ေငြကဲ့သုိ႕ အဖိုးတန္သတၱဳမ်ားသည္ လူအမ်ားအတြက္ အထူးသျဖင့္ မေသခ်ာေသာကာလမ်ားအတြင္း၊ ေငြေၾကးတည္ျငိမ္မႈအရင္းျမစ္အျဖစ္ က်န္ရွိေနသည္။ စစ္ပြဲမ်ား စတင္သည္၊ ျပီးဆံုးသည္၊ ရာစုႏွစ္မ်ားေျပာင္းလာသည္၊ သတၱဳမ်ားကေတာ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွရန္ အေကာင္းဆံုး ခိုမီွရာပိုင္ဆိုင္မႈအျဖစ္ က်န္ရစ္သည္။

Alexander Elder ထံမွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား: သင့္စိတ္ခံစားခ်က္ကို စိုးမိုးပါ

"ေအာင္ျမင္ေသာေရာင္းဝယ္သူတစ္ဦး၏ ပန္းတိုင္မွာ၊ အေကာင္းဆံုးေသာ အေရာင္းအဝယ္မ်ားျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။ ေငြသည္ အဓိကမဟုတ္ပါ။"

ပမာဏ(အတြဲ)အညႊန္းကိန္းမ်ားအား အေရာင္းအဝယ္တြင္ ဘယ္လိုသံုးရမလဲ?

သင္သည္ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ားေရာင္းဝယ္ပါက၊ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ အေရာင္းအဝယ္ပမာဏအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားရရွိပါသည္။

ေစ်းလမ္းေၾကာင္း အေရာင္းအဝယ္ႏွင့္ ေစ်းလမ္းေၾကာင္းကို ဆန္႕က်င္ျပီးေရာင္းဝယ္ျခင္း

နည္းပညာသံုးသပ္ခ်က္၏ အေျခခံမူမ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ ေစ်းႏႈန္းသည္ ေစ်းလမ္းေၾကာင္းတြင္သာ ေရြ႕လွ်ားတတ္ၾကသည္။

ကမာၻ႕ေရႊေစ်း (XAU/USD) ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား - 19 October 2018

ကမာၻ႕ေရႊေစ်း (XAU/USD) ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား - 19 October 2018 ကမာၻ႕ေရႊေစ်းသည္ လက္ရွိတြင္ 1227…

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera