တစ္ရက္ PIPS ၃၀ ထရိတ္ဒင္း နည္းဗ်ဴဟာ

တစ္ရက္ PIPS ၃၀ ထရိတ္ဒင္း နည္းဗ်ဴဟာ

ဒီေန႔ ေျပာျပခ်င္တာကေတာ့ ထရိတ္တဲ့အၾကိမ္ေရ ၄၀တည္းနဲ႔ ေဒၚလာ ၁ သန္းအထိရေအာင္ လုပ္နိုင္တဲ့ Fred ဖရက္အေၾကာင္းပါ. အရမ္းလန္းပါတယ္. ဒီမွာကေတာ့ သူေျပာျပတာပါ. သူက တစ္ရက္ pips ၃၀နည္းဗ်ဴဟာလို႔ ေခၚပါတယ္. GBP/JPYက တစ္ရက္ကို (pips ၁၀၀ကေန -၂၀၀ အထိ) ေစ်းလႈပ္ရႈားတတ္တဲ့ ေငြေၾကးအတြဲဆိုတာကို သိမွာပါေနာ္. ကၽြန္ေတာ္တို႔ရည္ရြယ္ခ်က္က ထရိတ္ဒင္းလုပ္ရင္း ေငြေစ်း margin မာဂ်င္ေတြအားလံုးကို ဖမ္းဖို႔မဟုတ္ပါဘူး. 30 pip ေလာက္ပါပဲ. ကဲေနာက္ေၾကာင္းေလးေျပာျပီးျပီဆိုေတာ့ လိုအပ္တဲ့အပိုင္းကိုသြားရေအာင္. နည္းဗ်ဴဟာအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ေတြကိုၾကည့္ပါမယ္.

အဓိကပါ၀င္ေသာ အရာမ်ား:

 1. ၁။ GBP/JPY ေငြေၾကးအတြဲကိုေရြးပါ
 2. ၂။ ၅ မိနစ္ screen ကိုေျပာင္းပါ
 3. ၃။ ဇယားမွာ အင္ဒင္ေကတာအခ်ိဳ႕ကိုထည့္ပါ။ ၁၀ နွင့္ ၂၆ exponential moving averages (EMA) ကိုေရြးခ်ယ္ပါ

အေရာင္းအ၀ယ္ ဘယ္​လိုလုပ္​ရမလဲ:

အကယ္၍ 10 EMA က 26 EMA နဲ႔ဆံုျပီး အထက္တက္သြားရင္ အတက္ထရမ္းလမ္းေၾကာင္းကို ေတြ႕ေနရပါျပီ။ အကယ္၍ ေစာနကအတိုင္းဆံုျပီး ေအာက္က်သြားရင္ အက်ထရမ္းလမ္းေၾကာင္းပါ. EMA ေတြျဖတ္တာကိုေတြ႕ျပီးေနာက္ ထရိတ္ဒါရဲ႕ action လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ဇုန္ကိုသတ္မွတ္ရပါမယ္ (ေစ်းကြက္ထရမ္းလိုင္းအေပၚလိုက္ျပီး ေျပာင္းျပန္တက္က်မႈျပဇုန္၊ အ၀ယ္ဇုန္ ဒါမွမဟုတ္ အေရာင္းဇုန္ေတြကိုေျပာတာပါ)။ အတက္ထရမ္းလိုင္းမွာ အေသးစား အက်အတြက္ၾကိဳးစားမႈေတြရဲ႕အဆံုးမွာ ထိုဇုန္ဟာျဖစ္ေပၚပါတယ္။

ေစ်းကြက္ထရမ္းလိုင္းက က်မယ္လို႔ျမင္ၾကည့္ပါ။ အေသးစား အတက္အတြက္ၾကိဳးစားမႈေတြ ထိုအက်ေစ်းကြက္မွာရွိနုိင္ပါတယ္။ ေစ်းက အဓိကထရမ္းလိုင္းမွာ က်တဲ့အခါ ထိုေစ်းရဲ႕ ျပန္တက္ရန္ၾကိဳးစားမႈ (ေစ်းက ေရတိုခဏတက္ျခင္း) က ထရိတ္ဒါရဲ႕ action ဇုန္ထဲမွာ အဆံုးသတ္ပါတယ္။ ေစ်းကြက္က အတက္ျဖစ္ခဲ့ရင္လည္း ထိုနည္းသေဘာနဲ႔ (ဆန္႔က်င္ဖက္)ျဖစ္ေပၚပါမယ္။

အက်လမ္းေၾကာင္း downtrend အေျခအေနတြင္ သင္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

 • 10 EMA က 26 EMA ကိုျဖတ္ျပီး က်သြားတာကို သင္သတိထားမိမွာပါ။
 • ထိုျဖတ္ေက်ာ္မႈေတြျဖစ္ေပၚမႈအျပီးမွာ သင္တန္းျပီးမေရာင္းသင့္ပါဘူး။ အတက္ (သို႔)အက် ျပန္ျဖစ္လာတာကို ေစာင့္သင့္ပါတယ္။
 • ေနာက္ျပီး ဖေယာငး္တိုင္က 10 EMA နဲ႔ 26 EMA ၾကားတစ္၀က္မွာ ထရိတ္ဒါရဲ႕action ဇုန္ကို၀င္တဲ့အခါ သင္ေရာင္းပါ။
 • Stop-loss ကို ၁၅ နဲ႔ ၂၀ pip အတြင္းမွာထားပါ။
 • သင့္ရဲ႕ Take-profit က 30 pip ပါ

အတက္လမ္းေၾကာင္း အေျခအေနတြင္ သင္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

 • 10 EMA က 26 EMA ကိုျဖတ္ျပီး တက္သြားတာကို သင္သတိထားမိမွာပါ။
 • ထိုျဖတ္ေက်ာ္မႈေတြျဖစ္ေပၚမႈအျပီးမွာ သင္တန္းျပီးမ၀ယ္သင့္ပါဘူး။ အတက္ (သို႔)အက် ျပန္ျဖစ္လာတာကို ေစာင့္သင့္ပါတယ္။
 • ေနာက္ျပီး ဖေယာငး္တိုင္က 10 EMA နဲ႔ 26 EMA ၾကားတစ္၀က္မွာ ထရိတ္ဒါရဲ႕action ဇုန္ကို၀င္တဲ့အခါ သင္၀ယ္ပါ။
 • Stop-loss ကို ၁၅ နဲ႔ ၂၀ pip အတြင္းမွာထားပါ။
 • သင့္ရဲ႕ Take-profit က 30 ကေန ၄၀ pip အတြင္းပါ

တူညီေသာ

ေစ်းကြက္စိတ္ခံစားခ်က္မွ သင့္အေရာင္းအဝယ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈရွိလဲ

သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရွဳ (သို႕) ေစာင့္ၾကည့္သည့္အခါ ေအာက္ပါေၾကညာခ်က္ႏွင့္ မၾကာခဏၾကံဳရေလ့ရွိပါသည္: "ေစ်းကြက္စိတ္ခံစားခ်က္ေပၚတြင္ ေရာင္းဝယ္ရန္အၾကံျပဳထားပါသည္။

Head ႏွင့္ Shoulders ပံုစံအတြက္ အေရာင္းအဝယ္ဗ်ဴဟာ

နည္းပညာသံုးသပ္ခ်က္တြင္၊ ေစ်းႏႈန္းအတြက္ ေရွ႕ဆက္လားရာကိုဆံုးျဖတ္ရန္ ကူညီေပးမည့္ မတူညီေသာ ဇယားပံုစံမ်ားရွိၾကပါသည္။

NFP ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ ေရာင္းဝယ္ပါ

လယ္ယာမဟုတ္ေသာ လုပ္ခလစာ (သို႕) NFPအျဖစ္ သိၾကသည့္ လယ္ယာမဟုတ္ေသာ အလုပ္အကိုင္အေျပာင္းအလဲ အဆင့္သည္ စီးပြားေရးျပကၡဒိန္တြင္ တန္ဖိုး-အျမင့္ဆံုး အညႊန္းကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera