ထရိတ္ဒင္း နည္းဗ်ဴဟာမ်ား: ပညာရွိသံုးေယာက္နွင့္ မိေက်ာင္းၾကီး

ထရိတ္ဒင္း နည္းဗ်ဴဟာမ်ား: ပညာရွိသံုးေယာက္နွင့္ မိေက်ာင္းၾကီး

ထရိတ္ဒါေတြဟာ ဥာဏ္ရည္ထက္ျမက္ျပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ရံုသာမက တီထြင္ဖန္တီးနိုင္မႈစြမ္းရည္မ်ားပါ ျပည့္၀သည့္သူမ်ားျဖစ္ပါတယ္. သူတို႔ရဲ႔ တီထြင္ဖန္းတီးၾကံဆထားသည့္ ထရိတ္ဒင္းနည္းစနစ္မ်ား နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအေၾကာင္းကို တင္ဆက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါတယ္.

Profitunity ထရိတ္ဒင္းနည္းဗ်ဴဟာကုိ အေတြ႕အၾကံဳရင့္က်က္တဲ့ထရိတ္ဒါမ်ားျဖစ္တဲ့ ေဘ ၀ီလွ်ံ Bill Williams (Trading chaos စာအုပ္ကို ေရးသားသူပါ. သင္မွတ္မိမလားမသိဘူး) နဲ႔ သူ၏ သမီး ဂ်က္စတင္းတို႔က ဖန္တီးခဲ့ပါတယ္. ထိုဟာကို ပညာရွိသံုးေယာက္နွင့္ မိေက်ာင္းၾကီးဆိုျပီး လူသိမ်ားၾကပါတယ္. ဘာ့ေၾကာင့္ ဒီလိုေခၚပါလိမ့္လို႔ သင္စဥ္းစားေကာင္းစဥ္းစားပါလိမ့္မယ္. ဒီလုိပါ.

3 wise men.jpg

မိေက်ာင္းဆိုတာ မႈဗင္း အဲဗရိတ္ ပ်မ္းမွ်ေရြ႕လွ်ားႏႈန္း ၃ ခုေပါင္းပါ:

နႈတ္ခမ္း- အခိ်န္အပိုင္းအျခား ၅ခု ရွိေသာ၊ ဘား ၃ခု အေရွ႕ကိုေရႊ႕ထားေသာ ေခ်ာေမြ႕ MA;

သြား (အနီေရာင္လိုင္း) - အခိ်န္အပိုင္းအျခား ၈ခု ရွိေသာ၊ ဘား ၅ခု အေရွ႕ကိုေရႊ႕ထားေသာ ေခ်ာေမြ႕ MA;

ေမးရိုး (အျပာလိုင္း)- အခိ်န္အပိုင္းအျခား ၁၃ခု ရွိေသာ၊ ဘား ၈ခု အေရွ႕ကိုေရႊ႕ထားေသာ ေခ်ာေမြ႕ MA.

3 wise men2.png

မ်ားေသာအားျဖင့္ ထရမ္းလိုင္းမရွိတဲ့အခါ ဒီလိုင္း၃ခုက ေရာေထြးေနပါတယ္. ထိုအေျခအေနမွာ မိေက်ာင္းအိပ္ေနပါတယ္. အဲ့ေနာက္ သူနုိးလာပါတယ္. ဗိုက္ဆာလာပါျပီ (လိုင္း ၃ခု စတင္ျပီး ခြဲလာျပီး မိေက်ာင္းပါးစပ္ဟတဲ့ပံုစံနဲ႔ ဆင္ပါတယ္. မိေက်ာင္းဗုိက္ဆာလာတဲ့အခါ အက်(သို႔) အတက္ ထရမ္းလိုင္းနဲ႔ ေတြ႔ေနရျပီလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္. ထရိတ္ဒါေတြက ဒီ 'ဗိုက္ဆာတဲ့အခ်ိန္' ကုိေစာင့္ျပီး ထရမ္းလိုင္းၾကီးၾကီးေတြကို ဖမ္းဖို႔ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္. မိေက်ာင္းပါးစပ္ပိတ္သြားရင္ ၀ယ္သူ (သို႔) ေရာင္းသူေတြက ခဏနား (သို႔) lot အရြယ္အစားေလွ်႔ာခ်ဖို႔ စဥ္းစားပါတယ္.

ကဲ ဆက္သြားျပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပညာရွိသံုးေယာက္နဲ႔ မိတ္ဆက္ၾကရေအာင္.

3 wise men3.png

ပထမဆံုး ပညာရွိက တက္က်ျဖစ္ေနတဲ့ေစ်းကြက္မွာ ထရမ္းလိုင္းေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေပၚမႈကို သိရွိဖို႔ရာ ကူညီေပးပါလိမ့္မယ္. ခြဲျဖာသြားတဲ့ဘားကို သင္ရွာရပါမယ္. (morning သုိ႔မဟုတ္ evening star ပံုစံပါ).

မိေက်ာင္းလိုင္းရဲ႕ေအာက္မွာ ေစ်းေရာက္ေနရင္ သင္အ၀ယ္ဖြင့္သင့္ပါတယ္. ခြဲျဖာဘားက အရင္ဘားရဲ႕ေအာက္မွာ ရွိကိုရွိရပါမယ္. ျပီးရင္ ဘားရဲ႕အေပၚတ၀က္ထဲမွာပဲ ပိတ္ကိုပိတ္ရပါမယ္. Buy stop ကို ဘားရဲ႕ထိပ္မွာထားသင့္ပါတယ္. stop loss ကို ဘားရဲ႕ေအာက္မွာထားပါ. ဆန္႔က်င္အခ်က္ျပျခင္းေတြျပရင္ အျမတ္ယူပါ.

ဒုတိယ ပညာရွိ - အရမ္းလန္းတဲ့ oscillator (AO)

3 wise men4.png

အရမ္းလန္းတဲ့ oscillator (AO) က အ၀င္ပြိဳင့္ေတြကိုသိရွိဖို႔ရာ ထပ္ေဆာင္းအကူအေဘာမ်ိဳးအေနနဲ႔ အသံုးခ်ပါတယ္. သူ႔အေရွ႕မွာ အတက္ခဲြျဖာဘားရွိပါတယ္. ဒါမွမဟုတ္ အက် fractal ဖရက္တယ္ရွိပါတယ္. AO က အစိမ္းဘား၃ခု ဆက္တိုက္ျပရင္ သင္၀ယ္နိုင္ပါတယ္. Stop ကို အတက္ခြဲျဖာဘားရဲ႕အေျခ (သို႔) အက် ဖရက္တယ္မွာထားသင့္ပါတယ္. ေနာက္တျဖည္းျဖည္း ေနာက္ဆံုး ဘား ၃-၅ ခုေလာက္ နိမ့္ဆင္းသြားပါမယ္. ဒါမွမဟုတ္ အက်ဆိုတာအခ်က္ျပပါမယ္.

တတိယ ပညာရွိ - ဖရက္တယ္မ်ား fractal

3 wise men5.jpg

ဖရက္တယ္ေတြက အရင္အျမင့္ (သုိ႔) အနိမ့္မွာရွိတဲ့ ထိုတက္ (သို႔) က်မႈကို သိဖို႔ရာကူညီေပးပါတယ္. ၀ီလွ်ံ ေျပာတာအရေတာ့ ဖရက္တယ္တစ္ခုခ်င္းစီက Elliot Wave အီလြိဳက္လိွႈင္းရဲ႕ အဆံုးကိုကိုယ္စားျပဳပါတယ္. ျပီေတာ့ ဖရက္တယ္တစ္ခုစီရဲ႕ ထိုးတက္က်မႈဟာ တက္က်ျမန္လိွႈင္းအသစ္ကို ေျပာပါတယ္.

Profitunity အခ်က္ျပ - ပညာရွိသံုးေယာက္ အတူတကြေတြ႕ဆံုေသာအခါ

ပထမဆံုး မိေက်ာင္းလိုင္းရဲ႕ အထက္ (သို႔) ေအာက္မွာ ပထမပညာရွိျဖစ္ေပၚလားဆိုတာၾကည့္ပါ. အဲ့ေနာက္ အတက္ (သို႔) အက်ပံုစံေပၚေအာင္ေစာင့္ပါ. ေစ်းကြက္ထဲသင္၀င္ေရာက္လိုက္တာနဲ႔ ဒုတိယပညာရွိ AO ကိုၾကည့္ပါ. (အစိမ္းလိုင္း (သို႔) အနီလိုင္း ၃ခု ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚေနရပါမယ္). ေနာက္ျပီး တတိယပညာရွိကိုသြားပါမယ္. ဖရက္တယ္ျဖစ္ေအာင္ေစာင့္ပါ. ဘား၂ခုက အနိမ့္ဆံုး အနည္းမ်ား minimums (သို႔) အျမင့္ဆံုး အမ်ား မ်ား maximums နွင့္အတူျဖစ္ပါတယ္. ဖရက္တယ္ေပၚတဲ့အခါ stop ေအာ္ဒါကို ျမင့္/နိမ့္ အေနာက္မွာထားပါ. ျပီးရင္ stop-loss ကို အနိမ့္ဆံုးထဲက အနည္းဆံုးေနရာ (သို႔) အျမင့္ဆံုးထဲက အမ်ားဆံုးေနရာမွာထားပါ.

3 wise men6.jpg

ဆန္႔က်င္အခ်က္ျပမႈေတြေပၚရင္ ေစ်းကြက္ကေနထြက္လိုက္ပါ. ေျပာင္းျပန္တက္က်ပံုစံျဖစ္ေပၚတဲ့အခါ (သို႔) AO ရဲ႕ histogram ဂရပ္မွာ ဆင္တူဘား၃ခု ဆက္တိုက္ရွိတဲ့အခါမ်ိဳးကို ဆိုလိုပါတယ္.

တူညီေသာ

ခရစၥမတ္အားလပ္ရက္မ်ားအတြင္း ေရာင္းဝယ္ျခင္း

ခရစၥမတ္အားလပ္ရက္မ်ား နီးကပ္လာျပီျဖစ္သျဖင့္၊ အဓိကေမးခြန္း ေရာင္းဝယ္သူတုိင္းထံတြင္ ရွိလာပါျပီ: ဒီလိုအားလပ္ရက္ရွညမ်ားမွာ ေရာင္းဝယ္ဖုိ႕ျဖစ္ႏုိင္သလား?

ေရႊအေရာင္းအဝယ္ ဗ်ဴဟာမ်ား

အဝါေရာင္သတၱဳသည္ Forex ေစ်းကြက္ရွိ အျခားကုန္စည္မ်ား (သို႕) ေငြေၾကးအတြဲမ်ားကဲ့သို႕ တူရာကိုေရြ႕လွ်ားတတ္ျခင္းမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ေရႊအေရာင္းအဝယ္သည္ အလြန္လြယ္ကူေသာ ေခါင္းစဥ္ေတာ့မဟုတ္ပါ။

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera