သင့္ဘဝႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္ ဘယ္လိုေပါင္းစပ္မလဲ?

သင့္ဘဝႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္ ဘယ္လိုေပါင္းစပ္မလဲ?

အေရာင္းအဝယ္ကို သင့္အလုပ္အေနျဖင့္ ထည့္စဥ္းစားပါက၊ စိန္ေခၚမႈအမ်ားအျပားအတြက္ ျပင္ဆင္ထားဖို႕လိုပါတယ္။ ေရာင္းဝယ္သူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဖိအားႏွင့္ ပတ္သတ္တာမခံႏိုင္ဘဲ အစထဲကေန က်ရွံဳးမႈအတြက္ျပင္ဆင္ထားသလိုျဖစ္ေနပါတယ္။ အလြတ္တမ္း (သို႕) စီးပြားေရးအရ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေအာင္ျမင္တဲ့အေရာင္းအဝယ္ရဲ႕ ေသာ့ခ်က္ကေတာ့ ကိုယ္ပိုင္-အသိအျမင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူကမွေတာ့ သူ႕ကိုယ္သူအတြက္ သီးသန္႕အလုပ္လုပ္မယ္ဆုိျပီး မျပင္ဆင္ထားၾကပါဘူး။

အခ်ိန္ျပည့္ ေရာင္းဝယ္သူျဖစ္ဖို႕ ခက္ခဲပံုရတာ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားနဲ႕ စလိုက္ရေအာင္။

• လြတ္လပ္မႈ။ လူတစ္ခ်ိဳ႕အတြက္ ဒါဟာ ေကာင္းတဲ့အခ်က္ ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ၊ တစ္ခ်ိဳ႕အတြက္ကေတာ့ ထာဝရရုန္းကန္မႈျဖစ္ေနပါတယ္။ အစီအစဥ္၊ သင့္အလုပ္ဇယားနဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္ရွိရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ အခက္ခဲဆံုးအပိုင္းကေတာ့ အခ်ိန္ဆြဲတာကို ေက်ာ္လႊားဖို႕ပါပဲ။ ဘယ္သူမွ သင့္ကိုမထိန္းခ်ဳပ္တဲ့အခါ၊ လိုအပ္သမွ်အရာအားလံုး လုပ္ျခင္းမွေရွာင္ရွားျပီး၊ အခ်ိန္ျဖဳန္းျခင္းကို ေျပာင္းသြားဖို႕လြယ္တတ္ပါတယ္။

• တာဝန္ယူမႈ။ ေရာင္းဝယ္သူတစ္ဦးျဖစ္ရျခင္းက ျဖစ္ပ်က္သမွ်အားလံုးအတြက္ တာဝန္အျပည့္ယူလိုစိတ္ရွိဖုိ႕ လိုပါတယ္။ သင့္စိတ္နဲ႕ လုပ္ရပ္အေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္လိုပါတယ္။

• အခ်ိန္-စီမံခန္႕ခြဲမႈ။ အလြတ္တမ္း (သို႕) စြန္႕ဦးအလုပ္တုိင္း အလုပ္နဲ႕ အားလပ္ခ်ိန္ၾကားမွာ အေကာင္းဆံုး ထိန္းညွိမႈရွာရန္လိုအပ္ပါတယ္။ အေရာင္းအဝယ္ဟာ ခ်န္လွပ္ထားရမည့္အရာမဟုတ္ပါ။ သို႕ေသာ္၊ သင္ေလ့လာရန္၊ သုေတသန အေတာ္မ်ားမ်ားလုပ္ရန္ လိုအပ္သည့္အတြက္ အခ်ိန္မ်ားမ်ား ပိုလိုပါတယ္။ အေနအထားတစ္ခုမွာဖြင့္ျပီးသည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္၊ တစ္ေန႕လံုး၊ တစ္ပတ္လံုး (သို႕) တစ္လလံုးေတာင္မွ သင့္အလုပ္ကို သင့္နဲ႕အတူလုပ္ေဆာင္ေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။

• သင့္အခြန္ဘ႑ာေတြဟာ သင့္ေပၚတြင္သာမူတည္ပါတယ္။ လကုန္ရင္ ေသခ်ာတဲ့ ေငြပမာဏတစ္ခုေတာ့ ရလိမ့္မယ္လို႕သိတဲ့အတြက္ သင့္ပံုမွန္အလုပ္မွာ ခဏတျဖဳတ္ေတာ့ အနားယူႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေရာင္းအဝယ္ဟာ သင့္အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္ျဖစ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အာရံုစိုက္ထားဖို႕၊ အျမဲအခ်ိန္နဲ႕ တေျပးညီျဖစ္ေနဖို႕လိုပါတယ္။

• လူမႈေရး အဆက္အသြယ္ကန္႕သတ္ခ်က္။ ဒါဟာ အမွန္ပါ၊ သင့္မွာ ကုမၸဏီ (သို႕) "အေရာင္းအဝယ္-မိတ္ဖက္မ်ား" အတြက္ အလုပ္လုပ္ေနတာမဟုတ္သေရြ႕ အေရာင္းအဝယ္ဆုိတာ အထီးက်န္တဲ့စီးပြားေရးတစ္ခုပါ။

• အျခားလူေတြအေပၚမွာ သက္ေရာက္မႈမရွိပါဘူး။ တစ္ေန႕လံုး သင့္အတြက္သင္ အလုပ္လုပ္မယ္ဆုိရင္၊ သင့္အိတ္ကပ္ကလြဲလို႕ မည္သူ (သို႕) မည္သည့္အရာကိုမွ် ထိခိုက္မည္မဟုတ္ပါ။

• ေအာင္ျမင္ေသာ အေရာင္းအဝယ္တစ္ခု၏ သက္ေရာက္မႈ။ တစ္ခါတစ္ရံ အေပးအယူေကာင္းတစ္ခုဟာ သင့္ကို မ်က္ကန္းတစ္ဦးလိုျဖစ္ေစျပီး၊ သင့္အျပဳအမူကို သက္ေရာက္ေစပါတယ္။ ဆံုးရွံဳးႏုိင္ေျခကို အျမဲထည့္စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။

စာရင္းကေတာ့ စိတ္ဓာတ္က်စရာေကာင္းေသာ္လည္း၊ ဒါဟာ သင္ အေရာင္းအဝယ္ရပ္ပစ္ရန္လိုအပ္သည္ဟု ဆုိလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ အခ်ိန္ျပည့္အေရာင္းအဝယ္သည္ သင့္အတြက္ ၾကမ္းတမ္းပါက၊ အခုအတြက္ေတာ့၊ အျခားေရြးခ်ယ္မႈေတြကိုသံုးျပီး သင့္ဘဝကိုျမွင့္တင္ႏုိင္ပါတယ္။

• အခ်ိန္ပိုင္း ေရာင္းဝယ္သူ။ အရံဝင္ေငြ သင္ႏွစ္သက္ရာအလုပ္ကို အေရာင္းအဝယ္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါဟာ သင့္ကို ႏိုင္-ႏိုင္ အေျခအေနျဖစ္ေစပါတယ္: ေရာင္းဝယ္သူတစ္ဦးအေနနဲ႕ နက္ရွိဳင္းစြာထိခိုက္မွာ မဟုတ္တဲ့အေတာအတြင္း လုပ္သားတစ္ဦးအေနနဲ႕ အလုပ္ျဖဳတ္ခံရမွာ ေၾကာက္စရာမလိုပါဘူး။

• ေရာင္းဝယ္သူႏွင့္ စီးပြားေရးပိုင္ရွင္။ အေရာင္းအဝယ္ဟာ စီးပြားေရးပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေပါင္းစပ္မႈတစ္ခုျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပါ့၊ အစပိုင္းေတာ့ မေသခ်ာမႈေတြနဲ႕ ၾကံဳရႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လမ္းေၾကာင္းႏွစ္ခုေဖာက္ျခင္းအားျဖင့္ သင့္ဝင္ေငြကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာရန္ စီမံပါက၊ သင့္ခ်ဥ္းကပ္မႈ အလံုးစံု တိုးတက္လာပါလိမ့္မည္။ အေရာင္းအဝယ္ကို သင့္အရံစီမံကိန္းအေနနဲ႕ ထားရွိျခင္းက ဦးစားေပးအစီအစဥ္ေတြကို ျပန္လည္ထိန္းညွိရာတြင္ အကူညီရေစပါလိမ့္မည္။

• ေရာင္းဝယ္သူနဲ႕ စြဲလမ္းမႈစီမံကိန္း။ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုအနျဖင့္၊ သင့္ဝါသနာနဲ႕ ေငြရွာႏုိင္ျပီး၊ အေရာင္းအဝယ္နဲ႕ ဒါကိုေပါင္းစပ္ႏုိင္ပါတယ္။ အေရာင္းအဝယ္ဟာ သင့္စြဲလမ္းမႈစီမံကိန္းျဖစ္လာႏိုင္ပါေသးတယ္။ ဝါသနာႏွစ္ခုရွိထားျခင္းက ဘယ္ေလာက္မုိက္လဲဆုိတာ ေတြးၾကည့္ပါ!

အေရာင္းအဝယ္ကို သင့္အရံ လႈပ္ရွားမႈအေနျဖင့္ ထားရွိျခင္းက သင့္ကိုစိတ္ေက်နပ္မႈရေစျပီး၊ ပိုျပီးအာရံုစိုက္လာႏိုင္ေစပါတယ္။ သင္ျမင္တဲ့အတိုင္း၊ အခ်ိန္ျပည့္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အခ်ိန္ပိုင္းေရာင္းဝယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေရြးခ်ယ္မႈႏွစ္ခုစလံုးမွာ ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆုိးက်ဳိးရွိၾကပါတယ္။ သင္ႏွင့္ပိုသင့္ေလွ်ာ္မည့္အရာကို ေရြးျပီး၊ သင္စတင္ခ်င္တဲ့အခ်ိန္မေရြး အေရာင္းအဝယ္စတင္ပါ။

တူညီေသာ

ေစ်းကြက္စိတ္ခံစားခ်က္မွ သင့္အေရာင္းအဝယ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈရွိလဲ

သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရွဳ (သို႕) ေစာင့္ၾကည့္သည့္အခါ ေအာက္ပါေၾကညာခ်က္ႏွင့္ မၾကာခဏၾကံဳရေလ့ရွိပါသည္: "ေစ်းကြက္စိတ္ခံစားခ်က္ေပၚတြင္ ေရာင္းဝယ္ရန္အၾကံျပဳထားပါသည္။

Head ႏွင့္ Shoulders ပံုစံအတြက္ အေရာင္းအဝယ္ဗ်ဴဟာ

နည္းပညာသံုးသပ္ခ်က္တြင္၊ ေစ်းႏႈန္းအတြက္ ေရွ႕ဆက္လားရာကိုဆံုးျဖတ္ရန္ ကူညီေပးမည့္ မတူညီေသာ ဇယားပံုစံမ်ားရွိၾကပါသည္။

NFP ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ ေရာင္းဝယ္ပါ

လယ္ယာမဟုတ္ေသာ လုပ္ခလစာ (သို႕) NFPအျဖစ္ သိၾကသည့္ လယ္ယာမဟုတ္ေသာ အလုပ္အကိုင္အေျပာင္းအလဲ အဆင့္သည္ စီးပြားေရးျပကၡဒိန္တြင္ တန္ဖိုး-အျမင့္ဆံုး အညႊန္းကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera