သံခ်ပ္ကာ ၁၅၀နည္းစနစ္အေျခခံ ထရိတ္ဒင္း နည္းစနစ္

သံခ်ပ္ကာ ၁၅၀နည္းစနစ္အေျခခံ ထရိတ္ဒင္း နည္းစနစ္

သံခ်ပ္ကာ ၁၅၀နည္းစနစ္အေျခခံ ထရိတ္ဒင္း နည္းစနစ္က ထရိတ္ဒါေတြ အတြက္ ေစ်းကြက္မွာထရိတ္ဒင္းလုပ္ေဆာင္ရာမွာ တိုးတက္ေစပါလိမ့္မယ္. ဒီနည္းစနစ္အတိုင္းလိုက္နာျပီး ထရိတ္ဒင္းလုပ္တဲ့ ထရိတ္ဒါေတြဟာ ထရိတ္ဒင္းလုပ္မႈ အၾကိမ္တစ္ရာမွာ ၈၀ေလာက္အထိ အျမတ္ရေအာင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့တဲ့ေနာက္ လူသိမ်ားလာခဲ့ပါတယ္. ဒါေၾကာင့္ သင့္အေနနဲ႔ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာသူတစ္ဦးျဖစ္ခ်င္ရင္ ဒီနည္းနစ္ကို ေလ့လာၾကည့္ဖို႔ အၾကံျပဳလိုပါတယ္.

"အဓိကပါ၀င္ေသာ အရာမ်ား"

  • အခ်ိန္ကာလ - H1, H4, D1
  • ေငြေၾကးအတြဲမ်ား - ယူရို/ေဒၚလာ၊ ေပါင္/ေဒၚလာ၊ ေဒၚလာ/ဆြစ္ဖရန္႔၊ ေဒၚလာ/ဂ်ပန္ယန္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္
  • အင္ဒီေကတာမ်ား - အိတ္ပိုတန္ရွယ္ မႈဗင္း အဲဗရိတ္ ပ်မ္းမွ်ေရြ႕လွ်ားနႈန္း

“အသံုးခ်ရမည့္ နည္းလမ္း”

တစ္ခါတစ္ရံမွာ ေစ်းတန္းဟာ သူ႔ရဲ႔ ေအာက္ေျခ ျပန္ကန္နိုင္တဲ့ စပို႔လိုင္းအထိေရာက္ေအာင္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ျပန္ကန္က်ဆင္းတတ္ပါတယ္. ဒီနည္းစနစ္ကိုသံုးျပီး ထရန္းတစ္ခုျပန္ကန္တဲ့အခါမွာ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေစ်းကြက္ကို ၀င္ေရာက္ျပီး အျမတ္ရယူနိုင္မယ့္ ေနရာကို ရွာေဖြနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္. ျပီးေတာ့ ဒီလိုၾကည့္တဲ့ေနရာမွာ မႈဗင္း အဲဗရိတ္ ပ်မ္းမွ်ေရြ႕လွ်ားနႈန္းျပ အင္ဒီေကတာကိုပါ အသံုးျပဳဖို႔လိုပါတယ္. (MAကိုသံုးတဲ့ေနရာမွာ ၁၅၀ နဲ႔ ၃၆၅ ကာလေတြကိုၾကည့္ျပီး ၀င္ရမယ့္ပြိဳင့္ကို ပိုျပီး အတည္ျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ ပိုျပီး အခ်ိန္တိုတဲ့ ၆နဲ႔ ၂၅ကာလပိုင္းေတြကိုသံုးပါ).

ထရိတ္တဲ့ေနရာမွာ H4-D1အခ်ိန္ပိုင္းေတြနဲ႔ သင့္အ၀င္ပြိင့္ပိုျပီးေသခ်ာေစဖို႔အတြက္ ပိုျပီး အခ်ိန္တိုတဲ့ အခ်ိန္ပိုင္းေလးေတြမွာသာ အသံုးျပဳသင့္ပါတယ္. ပထမပိုင္း (၁၅၀နဲ႔ ၃၆၅MAလိုင္းေတြရဲ႔နားရွိတဲ့) ေအာက္ေျခ စပို႔လိုငက္းေတြနားကို ေစ်းတန္းေရာက္တဲ့အခါ သင့္ ေငြအရႈံးျပနိုင္ေမမယ့္ ေနာက္ပိုင္း ထရန္းလမ္းေၾကာင္းၾကီးၾကီးမိတဲ့အခါ မ်ားျပားတဲ့အျမတ္ေငြရရွိေစပါလိမ့္မည္.

အေရာင္းအ၀ယ္ ဘယ္​လိုလုပ္​ရမလဲ:

ေစ်းတန္းက ေနွးေနတဲံ အိတ္ပိုတန္ရွယ္ မႈဗင္း အဲဗရိတ္ ပ်မ္းမွ်ေရြ႕လွ်ားနႈန္းကို ေက်ာ္တက္ ေဖာက္ထြက္ရပါမယ္.

MA ၆က ေနွးေနတဲ့ MAလိုင္းနဲ႔ လယ္ဗယ္အတူတူ သို႔မဟုတ္ အထက္မွာ ရွိေနသင့္ပါတယ္.

ေစ်းတန္းက ပိုျမန္တဲ့ MAကို ေရာက္သြားျပီးတဲ့ ထိသြားျပီးတဲ့ေနာက္မွာ ျပန္ကန္မယ့္ ဆစ္ဂနယ္ကိုေစာင့္ဖို႔အတြက္ ပိုအခ်ိန္တိုတဲ့ အခ်ိန္ပိုင္းအတိုေလးေတြကို ၾကည့္ရပါမယ္.

ဒီဆစ္ဂနယ္ကို H4အခ်ိန္ပိုင္းမွာေတြ႔ရရင္ အတည္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ H1အခ်ိန္ပိုင္းကိုၾကည့္ရပါမယ္. အဲ့ဒီအခ်ိန္ပိုင္းမွာပါ အတည္ျဖစ္မွသာ ျပန္ကန္မယ့္ ပြိဳင့္ကိုၾကည့္ျပီး ေစ်းကြက္ ၀င္နိုင္ျပီျဖစ္ပါတယ္. Stop lossကိုလဲ အနီးဆံုးနဲ႔ အျမင့္ဆံုးေနရာမွာ ထားသင့္ပါတယ္. ပံုမွန္အားျဖင့္ ၾကည့္တဲ့ ကန္ဒယ္အတံုးရဲ႔ အျမင့္ဆံုးေနရာမွာ ထားသင့္ပါတယ္. Take-profitကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထားခဲ့တဲ့ stop-lossအခ်ိဳးရဲ႔ နွစ္ဆအကြာအေ၀းမွာ ထားရပါမယ္.

ဒီ နည္းစနစ္ကို သံခ်ပ္ကာ ၁၅၀နည္းစနစ္လို႔ေခၚျပီး အသံုးခ်တတ္ရင္ တကယ္အက်ိဳးရွိထိေရာက္တဲ့ နည္းစနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္. ဒါေၾကာင့္ ဒီနည္းစနစ္ကို အသံုးခ်ျခင္းျဖင့္ သင့္ရဲ႔ တစ္ေန႔တာ ထရိတ္ဒင္းလုပ္ေဆာင္မႈေတြမွာ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေစပါလိမ့္မည္

Base 150 armoe piercing.png

တူညီေသာ

ေစ်းကြက္စိတ္ခံစားခ်က္မွ သင့္အေရာင္းအဝယ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈရွိလဲ

သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရွဳ (သို႕) ေစာင့္ၾကည့္သည့္အခါ ေအာက္ပါေၾကညာခ်က္ႏွင့္ မၾကာခဏၾကံဳရေလ့ရွိပါသည္: "ေစ်းကြက္စိတ္ခံစားခ်က္ေပၚတြင္ ေရာင္းဝယ္ရန္အၾကံျပဳထားပါသည္။

Head ႏွင့္ Shoulders ပံုစံအတြက္ အေရာင္းအဝယ္ဗ်ဴဟာ

နည္းပညာသံုးသပ္ခ်က္တြင္၊ ေစ်းႏႈန္းအတြက္ ေရွ႕ဆက္လားရာကိုဆံုးျဖတ္ရန္ ကူညီေပးမည့္ မတူညီေသာ ဇယားပံုစံမ်ားရွိၾကပါသည္။

NFP ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ ေရာင္းဝယ္ပါ

လယ္ယာမဟုတ္ေသာ လုပ္ခလစာ (သို႕) NFPအျဖစ္ သိၾကသည့္ လယ္ယာမဟုတ္ေသာ အလုပ္အကိုင္အေျပာင္းအလဲ အဆင့္သည္ စီးပြားေရးျပကၡဒိန္တြင္ တန္ဖိုး-အျမင့္ဆံုး အညႊန္းကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera