ေငြေၾကးအမ်ိဳးအစားမ်ား: ဘယ္ဟာေရြးရမလဲ?

ေငြေၾကးအမ်ိဳးအစားမ်ား: ဘယ္ဟာေရြးရမလဲ?

စီးပြားေရး အေျခအေနေပၚမူတည္ျပီး၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြက သူတုိ႕ေငြေတြကို ဘယ္မွာရင္းႏွီးမလဲ၊ ဘယ္ေငြေၾကးကို ဝယ္ရမလဲဆုိတာ ေရြးခ်ယ္ၾကပါတယ္။
ေရာင္းဝယ္လို႕ရတဲ့ ေငြေၾကးအတြဲေတြ အေျမာက္အမ်ားရွိၾကတယ္ဆုိတာ လူတုိင္းေတာ့မသိၾကပါဘူး။ ေရာင္းဝယ္သူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ လူသစ္ေတြဆို အဓိက Forex အတြဲေတြျဖစ္တဲ့ EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY တုိ႕ကိုပဲ ေရာင္းဝယ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သင့္ကို ပိုၾကီးမားတဲ့ ေငြပမာဏေတြရေစမည့္ တျခားအခြင့္အလမ္းေတြအေၾကာင္း ေတြးဖူးပါသလား?
ဤေဆာင္းပါးတြင္ အဓိက ေငြေၾကးအမ်ိဳးအစားမ်ားအေၾကာင္း ေျပာသြားပါမည္။ သင့္ဝင္ေငြ ျမွင့္တင္ရန္ မတူညီတဲ့အေျခအေနေတြမွာ ဘယ္အတြဲေတြကို အသံုးျပဳရမလဲဆုိတာ သိလာပါလိမ့္မည္။

ခိုမီွရာ ေငြေၾကး

ခိုလံႈရာေနရာ ဆုိတာဘာလဲ သင္သိပါသလား? ခိုလံႈရာေနရာဆုိတာ သင့္ကို ထိခိုက္မႈ (သို႕) အႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ေပးထားတဲ့ ေနရာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေငြေၾကးေတြဟာလည္း သင့္ကိုစီးပြားေရး အႏၱရာယ္ကေန ကာကြယ္ေပးမည့္ ေငြေၾကးေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ခိုလံႈရာ (သို႕) ခိုမွီရာေငြေၾကးမ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားက သူတုိ႕စုေငြအတြက္ လံုျခံဳရာေနရာရွာခ်င္တဲ့အခါ ေစ်းကြက္ေၾကာက္ရြံ႕မႈျဖစ္လာခ်ိန္၊ မေသခ်ာတဲ့အခ်ိန္ကာလအတြင္းမွာ အားေကာင္းလာတဲ့ေငြေၾကးမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။
ထိုေငြေၾကးေတြက ဘာေတြလဲ? အရံွဳးနည္းတဲ့ေငြေၾကးေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးနဲ႕ စီးပြားေရး တည္ျငိမ္မႈရွိျပီး၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေငြေပး၊ေငြယူမႈရွင္းတမ္း အပိုအလွ်ံနည္းတဲ့ႏိုင္ငံမ်ားနဲ႕ သက္ဆုိင္ပါတယ္။ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႕အမွ် မတူညီတဲ့ေငြေၾကးမ်ားသည္လည္း ခိုမွီရာေငြေၾကး က႑ကေနပါဝင္လာၾကပါတယ္။ ခုထိေတာ့ ထိုေငြေၾကးမ်ားသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ၊ ဂ်ပန္ယန္း ႏွင့္ ဆြစ္ဖရန္႕ တုိ႕႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

866_2.jpg

ေဖာ္ျပခ်က္တိုတုိေလး တစ္ခု ေပးပါရေစ။
အေမရိကန္ေဒၚလာသည္ အေက်ာ္ၾကားဆံုးနဲ႕ အေရာင္းအဝယ္အတြင္က်ယ္ဆံုး အရန္ေငြေၾကးျဖစ္သည္။ ၁၉၄၅ခုႏွစ္ ဘရက္တန္ဝုဒ္ညီလာခံမွစျပီး ဤက႑ကေန ပါဝင္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ကာလအတြင္း ကမၻာ့ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္း၏ ၆၀%ေက်ာ္သည္ ေဒၚလာကိုသံုးခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူပဲ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားက USDကို စိတ္ခ်ရျပီး လံုျခံဳတဲ့ေငြေၾကးတစ္ခုအေနနဲ႕ ျမင္ၾကတာပါ။ အေမရိကန္ စီးပြားေရးတိုးတက္ႏႈန္းနဲ႕ လုပ္သားေစ်းကြက္အေၾကာင္း ခိုင္မာတဲ့သတင္းမ်ားကလည္း ေဒၚလာလဲလွယ္ႏႈန္းကို အကူအညီျဖစ္ေစပါတယ္။
ဂ်ပန္ယန္းသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူအမ်ားအျပားကို ဆြဲေဆာင္တဲ့ ေနာက္ထပ္ေငြေၾကးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္မွ မေကာင္းသတင္းေတြထြက္လာရင္ေတာင္မွ ယန္းေစ်း ျမင့္လာႏိုင္တာ စိတ္ဝင္စားဖို႕ေကာင္းပါတယ္။ ဒါဟာ ဂ်ပန္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားက သူတုိ႕ေငြေတြကို (ေနရပ္ျပန္ပို႕ျခင္းလို႕ လူသိမ်ားတဲ့) ျပည္ပကေန ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ကို ျပန္ပို႕လာတာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ AUD/JPY, NZD/JPY, CAD/JPY တုိ႕လို အရံေငြေၾကးအတြဲမ်ားကို အေရာင္းအဝယ္ျမင့္ျပီး၊ ကုန္စည္ေစ်းကြက္အတြင္းျဖစ္လာတဲ့ မေကာင္းသတင္းမ်ားက ယန္းေစ်းကို ျမင့္သြားေစျပီး၊ ရလဒ္အေနနဲ႕ ဒီအတြဲေစ်းေတြကို က်ဆင္းေစပါတယ္။
အခ်ဳပ္ဆုိရေသာ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားက သူတုိ႕၏ေငြစုေတြကို ထိန္းသိမ္းရန္လိုတဲ့အခါ မတည္ျငိမ္တဲ့ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားအတြင္း ပိုျပီးေတာ့ အရံေငြေၾကးေတြကိုအသံုးျပဳၾကပါတယ္။

ကုန္စည္ ေငြေၾကးမ်ား

လူသံုးကုန္ဆုိတာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ရာမွာအသံုးျပဳတဲ့ အေျခခံကုန္စည္မွန္း သင္သိမည္ဆုိတာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒီဖြင့္ဆုိခ်က္ကို သင္မွတ္မိတယ္ဆုိရင္ ကုန္စည္ေငြေၾကးမ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ရန္ သင့္အတြက္ ခက္ခဲမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ကုန္စည္ေငြေၾကးမ်ားသည္ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ ေက်ာက္မီးေသြး၊ အဖိုးတန္သတၱဳစတဲ့ သဘာဝသယံဇာတ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ တင္ပို႕မႈ၏  ရွယ္ယာၾကီးနဲ႕ စီးပြားေရး၏ ေငြေၾကးမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ နယူးဇီလန္ ေဒၚလာမ်ား၊ ရုရွားရူဘယ္ႏွင့္ ေနာ္ေဝ ခရုန္းတုိ႕သည္ ဒီေငြေၾကးထဲမွာ ပါပါတယ္။
သို႕ေသာ္လည္း ကုန္စည္ေငြေၾကးအမ်ားစုဟာ အစိုးရကစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႕ထိန္းထားျပီး၊ ေစ်းကြက္မွာ အလုံအေလာက္ မေရာင္းဝယ္ၾကပါဘူး။ ဒါဟာ ႏိုင္ငံတကာForexေစ်းကြက္မွာ ေငြေၾကးသံုးမ်ိဳး: ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးလ်နဲ႕ နယူးဇီလန္ တို႕ကိုသာ အသံုးမ်ားၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သူတုိ႕သည္ေျပာင္းရလြယ္ျပီး၊ အတက္အက်လြတ္လပ္ပါတယ္။
ဤေငြေၾကးမ်ား၏ တမူထူးျခားတဲ့လကၡဏာရပ္မ်ားကေတာ့ သူတုိ႕ကိုလဲလွယ္တဲ့ႏႈန္းမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေစ်းကြက္အႏၱရာယ္ အေျခအေန ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ဆို ပို႕ကုန္မ်ား၏အေရြ႕မ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈၾကီးခံထားရျခင္းျဖစ္သည္။ ကမၻာစီးပြားေရးခ်ဲ႕ထြင္လာျပီး၊ သယံဇာတမ်ားအတြက္ ဝယ္လိုအားမ်ားလာတဲ့အခါ ဤေငြေၾကးမ်ား အားေကာင္းလာပါတယ္။ ဤႏိုင္ငံမ်ားက တန္ဖိုးၾကီးတဲ့ကုန္စည္မ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ပိုျမင့္တဲ့ ဝင္ေငြရေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ သူတုိ႕ကို အတိုးႏႈန္းျမင့္လာေစပါတယ္။ ပိုျမင့္ေသာႏႈန္းထားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအား တုိင္းျပည္သို႕ ဆြဲေဆာင္ပါတယ္။
ဒီလိုရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ကယ္ရီ အေရာင္းအဝယ္: အတိုးႏႈန္းနည္းတဲ့ေငြေၾကးကို ေခ်းယူျပီး၊ အျမတ္ၾကီးၾကီးျပန္ရမည့္ ကုန္စည္ေငြေၾကးမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံတဲ့ဗ်ဴဟာ ကိုအသံုးျပဳၾကပါတယ္။ အျမတ္မ်ားျခင္းဟာ အႏၱရာယ္မ်ားျခင္းနဲ႕ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ ကယ္ရီအေရာင္းအဝယ္သည္ ကုန္စည္ေငြေၾကးမ်ားျမင့္လာျခင္းကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္း အေျခအေနေတြေျပာင္းျပန္လည္သြားရင္၊ ဘ႑ာေရးအေျခအေနမ်ား ဆုိးရြားလာရင္ ဒါဟာ အရင္းေငြအထြက္ျဖစ္သြားေစႏိုင္ျပီး၊ ကုန္စည္ေငြေၾကးက်ဆင္းသြားေစပါလိမ့္မည္။ ကမၻာ့စီးပြားေရး ယိမ္းယိုင္သြားတဲ့အခါ ကုန္စည္ေငြေၾကးမ်ားလဲ က်သြားပါတယ္။
ကယ္ရီအေရာင္းအဝယ္ရဲ႕ သာဓကတစ္ခုကိုေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။ ၾသစေၾတးလ်အတိုးႏႈန္းမ်ားက ဂ်ပန္ထက္ျမင့္တဲ့အခါ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားက ယန္းကိုေရာင္းျပီး၊ ၾသစေၾတးလ်ေဒၚလာကို ဝယ္ယူၾကပါတယ္။ ဒါဟာ AUD ေစ်းတက္ေစပါလိမ့္မည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏႈန္းမ်ားေႏွးေကြးလာမႈ တိုးလာတဲ့အခါ (သို႕) ေစ်းကြက္မတည္ျငိမ္မႈျမင့္လာတဲ့အခါ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားက သူတုိ႕အေရာင္းအဝယ္ကိုပိတ္လိုက္ျပီး၊ AUD တန္ဖိုး က်သြားပါတယ္။ ကုန္စည္ႏွင့္ ခိုမီွရာေငြေၾကးၾကားက ဒီလိုႏႈန္းထားကြာျခားမႈမ်ားက မၾကာခဏျဖစ္တတ္ပါတယ္။

866_1.jpg

ကုန္စည္ေငြေၾကးနဲ႕ အဓိကႏိုင္ငံသံုးခုကို ၾကည့္ၾကရေအာင္။
ကေနဒါသည္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ သယံဇာတမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာ္ၾကားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကေနဒါေဒၚလာသည္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အေပၚ အလြန္မူတည္ေနပါတယ္။ ေရနံစိမ္းေစ်းျမင့္လာတဲ့အခါ ကေနဒါေဒၚလာ တန္ဖိုးတက္လာပါတယ္။ တျပိဳင္တည္းမွာပဲ ကေနဒါ၏စီးပြားေရးသည္ အေမရိကန္၏ စီးပြားေရးႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေနပါတယ္။ အေမရိကန္သည္ ကေနဒါႏိုင္ငံ ကုန္စည္မ်ား၏ အဓိက တင္သြင္းသူျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အေမရိကန္စီးပြားေရးအားနည္းျခင္းသည္ ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ ပို႕ကုန္က်ဆင္းျခင္းႏွင့္ CAD ေစ်းက်ျခင္းျဖစ္ေစပါတယ္။
ၾသစေၾတးလ်သည္ သဘာဝသယံဇာတမ်ား - ေၾကးနီႏွင့္ သံသတၱဳရိုင္းမ်ား တင္ပို႕ပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ၾသစေၾတးလ်ကုန္စည္မ်ား၏ အၾကီးဆံုးအဝယ္ေတာ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ တရုတ္စီးပြားေရးသည္ ၾသစေၾတးလ်ေဒၚလာအေပၚ ၾကီးမားတဲ့သက္ေရာက္မႈရွိပါတယ္။ တရုတ္စီးပြားေရးျပယုဂ္မ်ားသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္လွ်င္ USDကိုဆန္႕က်င္ျပီး AUDတန္ဖိုးတက္လာျပီး၊ အျပန္အလွန္ျဖစ္သည္။
နယူးဇီလန္ တင္ပို႕မႈမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑: ႏို႕ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ အသား၊ သစ္သားႏွင့္ သိုးေမႊးကို အေျခခံထားပါသည္။ ေငြေၾကးသည္ ႏို႕ထြက္ပစၥည္းေလလံမ်ား၏ ကိန္းဂဏန္းအားျဖင့္ သက္ေရာက္မႈွရွိပါတယ္၊ ဥပမာ၊ ကမၻာ့ႏို႕ထြက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး။ ဒါ့အျပင္ နယူးဇီလန္စီးပြားေရးသည္ ၾသစေၾတးလ်စီးပြားေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရေသာ္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားသည္ ကုန္စည္ေငြေၾကးမ်ားကို ေရာင္းဝယ္ခ်င္တဲ့အခါ ကုန္စည္တန္ဖိုးမ်ား ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းကို လိုက္ေလ့လာသင့္ပါသည္။
နိဂုံုးခ်ဳပ္ရေသာ္ Forex ေရာင္းဝယ္သူမ်ားသည္ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားကို အျမဲထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္တယ္လုိ႕ ေျပာလို႕ရပါတယ္။ ကမၻာ့စီးပြားေရး တည္ျငိမ္ျပီး၊ တုိးတက္ေနတဲ့အခါ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားသည္ AUD, NZD ႏွင့္ CAD လို ကုန္စည္ေငြေၾကးမ်ားကို ေရာင္းဝယ္ျပီး အျမတ္ၾကီးၾကီးရႏိုင္ပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္း စီးပြားေရး မတည္ျငိမ္တဲ့ကာလအတြင္းမွာေတာ့ ခိုမွီရာေငြေၾကးမ်ားျဖစ္တဲ့ - JPYနဲ႕ CHF ကိုေရြးတာပိုေကာင္းပါတယ္။
ကုန္စည္ႏွင့္ ခိုမွီရာေငြေၾကးမ်ား ပါဝင္တဲ့ ေငြေၾကးအတြဲ အေရအတြက္အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ ဤေငြေၾကးအတြဲမ်ားမွာ ၾကီးမားတဲ့ အျမတ္အစြန္းရႏိုင္ေျခရွိၾကပါတယ္။

FBSႏွင့္ ေငြေၾကးမ်ားေရာင္းဝယ္ပါ

တူညီေသာ

ခရစၥမတ္အားလပ္ရက္မ်ားအတြင္း ေရာင္းဝယ္ျခင္း

ခရစၥမတ္အားလပ္ရက္မ်ား နီးကပ္လာျပီျဖစ္သျဖင့္၊ အဓိကေမးခြန္း ေရာင္းဝယ္သူတုိင္းထံတြင္ ရွိလာပါျပီ: ဒီလိုအားလပ္ရက္ရွညမ်ားမွာ ေရာင္းဝယ္ဖုိ႕ျဖစ္ႏုိင္သလား?

ေရႊအေရာင္းအဝယ္ ဗ်ဴဟာမ်ား

အဝါေရာင္သတၱဳသည္ Forex ေစ်းကြက္ရွိ အျခားကုန္စည္မ်ား (သို႕) ေငြေၾကးအတြဲမ်ားကဲ့သို႕ တူရာကိုေရြ႕လွ်ားတတ္ျခင္းမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ေရႊအေရာင္းအဝယ္သည္ အလြန္လြယ္ကူေသာ ေခါင္းစဥ္ေတာ့မဟုတ္ပါ။

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera