၅ ခုေျမာက္ အစိတ္အပိုင္း နွင့္ ပါ၀ါရိမ္းဂ်ား swing ထရိတ္ဒင္းနည္းဗ်ဴဟာမ်ား

၅ ခုေျမာက္ အစိတ္အပိုင္း နွင့္ ပါ၀ါရိမ္းဂ်ား swing ထရိတ္ဒင္းနည္းဗ်ဴဟာမ်ား

၅ ခုေျမာက္ အစိတ္အပိုင္း
Fifth element နည္းဗ်ဴဟာရဲ႕ အဓိက အားသာခ်က္က အ၀င္ေစ်းဘယ္ေလာက္ျဖစ္မယ္ဆိုတာ သင့္ကိုေစာေစာေျပာျပပါတယ္. ဒါ့ေၾကာင့္ သင္က အေသအခ်ာေစာင့္ၾကည့္ျပီး အက်ိုးအျမတ္ရဖို႔ အခြင့္အေရးကို အမိအရဖမ္းယံုပါဘဲ.
အဓိကပါ၀င္ေသာ အရာမ်ား:
အခ်ိန္ကာလ - H1 နွင့္ H4
ထရိတ္ဒင္း tool မ််ား - EMA 12 အျမန္၊ EMA 26 အေနွး၊ MACD SMA 9 တို႔ျဖစ္ပါတယ္
ေငြေၾကးအတြဲမ်ား - ယူရို/ေဒၚလာ၊ ေဒၚလာ/ယန္း၊ ေပါင္/ေဒၚလာ၊ ေဒၚလာ/ဆြစ္ဖရန္႔၊ ေဒၚလာ/ကေနဒါေဒၚလာ နဲ႔ နယူးဇီလန္ေဒၚလာ/ေဒၚလာတို႔ ျဖစ္ပါတယ္.
နည္းဗ်ဴဟာသေဘာတရား
MACD histogram ဂရပ္ဟာ ေစ်းကြက္ လားရာနဲ႔အဟုန္ကို ညႊန္ျပပါတယ္. MACD histogram က အနုတ္ကေန အေပါင္းေျပာင္းသြားခဲ့ရင္ အဟုန္နဲ႔ အတက္ျဖစ္ေတာ့မယ္ အခ်က္ေျပာေနတာပါ. သင္ ထိုအဟုန္ကို အတည္ျပဳဖို႔ အခုေျမာက္ဘားမွာ (ဒါကို အစြဲျပဳျပီး fifth element ၅ ခုေျမာက္ အစိတ္အပိုင္းလို႔ အမည္ေပးထားတာေပါ့ Luc Besson ရဲ႕ ဇာတ္ကားကမဟုတ္ဘူးေနာ္) အ၀ယ္မဖြင့္ခင္ အေပါင္း ၅ ဘားေစာင့္သင့္ပါတယ္. အကယ္၍ MACD histogram အေပါင္းကေန အနုတ္ကိုေျပာငး္သြားရင္ သင္ေရာင္းထုတ္သင့္တယ္ဆုိတာကို ဆိုလိုပါတယ္ (fifth bar စည္းမ်ဥ္းက အားေကာင္းေနတုန္းပါ).

Fifth element.png

အ၀ယ္ ျပင္ဆင္မႈ
၁။ MACD histogram ဂရပ္က အနုတ္ကေန အေပါင္းျဖစ္တဲ့အခ်ိန္ထိ ေစာင့္ပါ.
၂။ ၅ ခုေျမာက္ဘားအဖြင့္မွာ ေစ်းကြက္ကို အ၀ယ္မဖြင့္ခင္ အေပါင္း ဘား ၄ခု ေပၚေအာင္ေစာင့္ပါ.
၃။ stop loss ကို histogram ရဲ႕ ေနာက္ဆံုး low မွာ ထားသင့္ပါတယ္.
သင့္မွာ အျမတ္ရနိုင္မဲ့ ပစ္မွတ္ ၂ခု ရွိပါတယ္. risk to reward စြန္႔စားမႈွနွင့္ေအာင္ျမင္မႈအခ်ိဳးက ၁း၁ နဲ႔ ၁း၂ တို႔ အစဥ္လိုက္ပါ. ဥပမာ အကယ္၍ ပစ္မွတ္ေတြကို ထိေရာက္ခဲ့ရင္ သင့္ရဲ႕ ထရိတ္စြန္႔စားမႈက 150 point ျဖစ္ျပီး ေအာင္ျမင္မႈက 300 point ျဖစ္ပါတယ္. စြန္႔စားမႈွနွင့္ေအာင္ျမင္မႈအခ်ိဳးက ၁း၂ ျဖစ္ပါတယ္. ထုိဟာက ၃% စြန္႔စားမႈယူခဲ့ေတာင္ အျမတ္က်ပ္က်ပ္ ၆% ဘဲရနိုင္ပါတယ္.
ပါ၀ါရိမ္းဂ်ား နည္းဗ်ဴဟာ
ဒီနည္းက နာရီတိုင္းနွင့္ ၄ နာရီျပဇယားေတြနဲ႔ အလုပ္လုပ္ပါတယ္.
ထရိတ္ဒင္း tool မ်ား - stochastic နည္းလမ္းကို ဒီနည္းဗ်ဴဟာမွာေပါင္းစပ္ျပီး ေအာက္ပါအတိုင္း အသံုးခ်ပါတယ္:
%K period (အခ်ိန္) = 10
%D period (အခ်ိန္) = 3
Slowing = 3
Price field (ေစ်း) = high/low
MA method = simple (ေရြးပါ)
Level ေတြက 20 ႏွင့္ 80 ပါ
သတိေပးခ်က္ - stochastic က အင္ဒီေကတာတစ္ခုပါ. ထိုဟာကို overbought အလြန္အက်ြံ၀ယ္ယူမႈနဲ႔ ေရာင္းခ်မႈအေျခအေနေတြကို တုိင္းတာရာမွာအသံုးခ်ပါတယ္.
ေငြေၾကးအတြဲမ်ား - ယူရို/ေဒၚလာ၊ ေဒၚလာ/ယန္း၊ ေပါင္/ေဒၚလာ၊ ေဒၚလာ/ဆြစ္ဖရန္႔၊ ေဒၚလာ/ကေနဒါေဒၚလာ နဲ႔ နယူးဇီလန္ေဒၚလာ/ေဒၚလာတို႔ ျဖစ္ပါတယ္
ဒီနည္းဗ်ဴဟာရဲ႕ အေျခခံအယူအဆက ေစ်းကြက္မွာထရိတ္ရပ္တန္႔တဲ့ အခ်ိန္ျပီးရင္range အကြာေ၀းကို ျပဳလုပ္သင့္တယ္ဆိုတာပါ. Stochastic က range အကြာအေ၀း ျဖစ္ေပၚနုိင္ေျခေတြကို သိရွိဖို႔ရာ ကူညီေပးပါတယ္. ေရာင္းသင့္လား ၀ယ္သင့္လားဆိုတာဆံုးျဖတ္္ဖို႔ လက္ရွိေစ်းကြက္ရဲ႕ အဟုန္ကို တစ္ခ်က္ေတာ့ အာရံုစိုက္ၾကည့္ရပါမယ္. ေစ်းကြက္အတက္ဘက္သြားခဲ့ရင္ range ထားမွာ အ၀ယ္ဖြင့္နိုင္ပါတယ္. အ၀င္နႈန္းကို Stochastic အကူအညီနဲ႔ သိနိုင္ပါတယ္ ( oversold အေရာင္းလြန္ထားတဲ့ အပိုင္းရဲ႕ level ၂၀ ေအာက္မွာျဖစ္သင့္ပါတယ္). ေစ်းကြက္က အက်ဘက္ (အဆင္း) ျဖစ္ခဲ့ရင္ အေရာငး္ကို range ထဲမွာပဲဖြင့္သင့္ပါတယ္. ဒီတစ္ခါမွာလည္း အ၀င္နႈန္းကို overbought အ၀ယ္လြန္ထားတဲ့ ေနရာမွာ Stochastic အင္ဒီေကတာအကူအညီနဲ႔ (Level 80 အထက္) သိနိုင္ပါတယ္. ပါ၀ါရိမ္းဂ်ား နည္းဗ်ဴဟာမွာ အျမတ္ရနိုင္တဲ့ပစ္မွတ္ ၂ခု ရွိပါတယ္. ပထမတစ္ခုကို range ထဲမွာပဲထားပါ. ဒုတိယတစ္ခုက breakout ထိုးတက္/က် ျဖစ္နုိင္မလားဆိုတာေမ်ွာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ range ရဲ႕ အလြန္မွာ ထားပါ.

Fifth element2.png

အ၀ယ္ ျပင္ဆင္မႈ
၁။ အတက္လမ္းေၾကာင္းကို ရွာပါ
၂။ level 20 ေအာက္သြားဖုိ႔ (oversold အေရာင္းလြန္ထားတဲ့ အပိုင္း) stochastic (%K နဲ႔ %D အတြက္) ကိုၾကည့္ပါ.
၃။ range ရဲ႕ support နဲ႔ resistance ကိုရွာပါ. stochastic က အေရာင္းလြန္တဲ့အပိုင္း (level 20 အထက္) ၀င္ေရာက္သြားရင္ အ၀ယ္ဖြင့္ပါ
၄။ အျမတ္အတြက္ ပစ္မွတ္ကို range ရဲ႕ ၇၅ ရာခိုင္းနႈန္းမွာထားသင့္ပါတယ္. stop loss ကို (risk to reward အခ်ိဳး) စြန္႔စားမႈ/အျမတ္ အခ်ိဳး ၁း၂ မွာထားပါ. တြက္ခ်က္မႈအျပီးမွာ stop loss ကို support ေအာက္မွာထားရပါမယ္. မထားဘူးဆိုရင္ ထရိတ္လုပ္တာ ဒီနည္းအတိုင္းမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး.
သတိထားပါ. stochastic က အေရာင္းလြန္ထားတဲ့အပိုင္းေရာက္တုိင္း ၀ယ္ဖို႔၊ အ၀ယ္လြန္တဲ့အပိုင္းေရာက္တိုင္း ေရာင္းဖို႔ ဆိုလိုတာမဟုတ္ပါဘူး. ေစ်းကြက္မွာ မ၀င္ေရာက္ခင္ Momentum အဟုန္ကို ေသေသခ်ာခ်ာသိသင့္ပါတယ္

 

တူညီေသာ

ခရစၥမတ္အားလပ္ရက္မ်ားအတြင္း ေရာင္းဝယ္ျခင္း

ခရစၥမတ္အားလပ္ရက္မ်ား နီးကပ္လာျပီျဖစ္သျဖင့္၊ အဓိကေမးခြန္း ေရာင္းဝယ္သူတုိင္းထံတြင္ ရွိလာပါျပီ: ဒီလိုအားလပ္ရက္ရွညမ်ားမွာ ေရာင္းဝယ္ဖုိ႕ျဖစ္ႏုိင္သလား?

ေရႊအေရာင္းအဝယ္ ဗ်ဴဟာမ်ား

အဝါေရာင္သတၱဳသည္ Forex ေစ်းကြက္ရွိ အျခားကုန္စည္မ်ား (သို႕) ေငြေၾကးအတြဲမ်ားကဲ့သို႕ တူရာကိုေရြ႕လွ်ားတတ္ျခင္းမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ေရႊအေရာင္းအဝယ္သည္ အလြန္လြယ္ကူေသာ ေခါင္းစဥ္ေတာ့မဟုတ္ပါ။

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera