Forex ေရာင္း၀ယ္သူမ်ား လုပ္မိေလ့ရွိေသာအမွားမ်ား

Forex ေရာင္း၀ယ္သူမ်ား လုပ္မိေလ့ရွိေသာအမွားမ်ား

"လူမိုက္ေတြသာ သူတုိ႕ရဲ႕အမွားေတြကေန သင္ယူျပီး၊ ပညာရွိမ်ားကေတာ့ သူတစ္ပါးရဲ႕အမွားေတြကေန သင္ယူပါတယ္။" သင္ဒီဆိုရိုးစကားကို ၾကားဖူးလား?
ေရာင္း၀ယ္သူေတြလုပ္ေလ့ရွိတဲ့ အမ်ားဆံုးအမွားေတြကို စုစည္းေပးထားပါတယ္။ သင့္ကိုယ္ပိုင္အမွားေတြကိုေရွာင္ၾကဥ္ျပီး၊ သူတစ္ပါးရဲ႕ အမွားေတြကေန သင္ယူပါ!
 
"စီစဥ္ရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ က်ရွံဳးရန္ ျပင္ထားပါ"
အစီအစဥ္မရွိဘဲ တစ္ခုခုလုပ္ဖို႕ အလြန္ခက္ခဲတယ္ဆိုတာ လူတုိင္းသိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ဒီထက္ပိုေျပာျပမယ္: အစီအစဥ္မရွိဘဲ ေရာင္း၀ယ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။
အေရာင္းအ၀ယ္အစီအစဥ္တစ္ခုသည္ သင့္အေရာင္းအ၀ယ္ဗ်ဴဟာႏွင့္ ေငြေၾကးစီမံခန္႕ခြဲတဲ့ဗ်ဴဟာမ်ားပါ၀င္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ အစီအစဥ္တစ္ခုဟာ အေရာင္းအ၀ယ္ထဲ ဘယ္ခ်ိန္၀င္မလဲ၊ မေအာင္ျမင္တဲ့ အေရာင္းအ၀ယ္ကေန ဘယ္လိုထြက္မလဲ၊ သင့္ပစ္မွတ္ေရာက္ရွိရန္ အခ်ိန္၊ ဆံုးရွံဳးႏိုင္ေျခရွိတဲ့ ေငြပမာဏေတြကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ အကူအညီေပးပါလိမ့္မည္။ ဒီလိုဗဟုသုတမရွိရင္ ေသခ်ာေပါက္သင္ရွံဳးလိမ့္မည္။
 
Stop Loss မရွိျခင္း
သင္တြက္ထားတဲ့အျမတ္ကို ၁၀၀%ေသခ်ာတယ္ဆုိရင္ေတာင္မွ Stop Loss သတ္မွတ္ထားသင့္ပါတယ္။ Forexေစ်းကြက္က လႈပ္ရွားမႈၾကမ္းျပီး၊ အေရးၾကီးသတင္းေတြက အေရာင္းအ၀ယ္အေျပာင္းအလဲျဖစ္သြားေစႏိုင္ပါတယ္။ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၅တြင္ ဆြစ္ဇာလန္ဗဟိုဘဏ္သည္ ယူရိုကိုဆန္႕က်င္ျပီး ဆြစ္ ဖရန္႕အေပၚ ရုတ္တရက္အတိုးႏႈန္းစြန္႕ပယ္လိုက္တဲ့အတြက္ EUR/CHF ၃၀%ထိ က်သြားခဲ့သည္။ ဒီအျဖစ္အပ်က္က လူတုိင္းကို အံ့အားသင့္ေစခဲ့ပါတယ္။ Stop Loss မသတ္မွတ္ထားတဲ့ ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားဟာ ၾကီးမားတဲ့အရွံဳးေတြန႕ဲၾကံဳခဲ့ရပါတယ္။ သင့္မွာ Stop Loss မရွိလွ်င္ အပ်က္အစီးျဖစ္သြားေစႏိုင္မည့္ အေျပာင္းအလဲခဏေလးကို လြတ္သြားႏိုင္ပါတယ္။
 
အျမတ္မရေသာ အေရာင္းအ၀ယ္ကို ထပ္ျဖည့္ျခင္း
တစ္ခါတေလမွာ ေရာင္း၀ယ္သူေတြဟာ သူတုိ႕ရဲ႕အေရာင္းအ၀ယ္ပစ္မွတ္ကို ေသခ်ာလြန္းလို႕ အမွန္ကိုေတာင္မျမင္ႏိုင္ၾကပါဘူး။ အ၀ယ္ေအာ္ဒါတစ္ခုဖြင့္ထားျပီး ေစ်းကြက္ထိုးက်သြားတယ္လို႕ ေတြးၾကည့္လိုက္ပါ။ သို႕ေသာ္လည္း ေစ်းျပန္တက္လိမ့္မည္လို႕ေမွ်ာ္လင့္ျပီး သင့္ေအာ္ဒါအရြယ္အစားတိုးလိုက္တာဟာ သင့္အေနနဲ႕ သင့္လုပ္ရပ္မွန္တယ္လို႕ လံုး၀ေသခ်ာေနပါတယ္။ ဒီအေျခအေနမ်ိဳးမွာ အရွံဳးေတြပိုမ်ားလာပါတယ္။ သင့္မွာ အဖြင့္ေအာ္ဒါတစ္ခုရွိေနရင္ မွ်တတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြမလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ သင့္အျပဳအမူေတြဟာလဲ ပရမ္းပတာျဖစ္လာပါေတာ့မယ္။ ရလဒ္အေနနဲ႕ ရွံဳးေနတဲ့အေရာင္းအ၀ယ္မွာ ထပ္မထည့္ပါနဲ႕။
အျမတ္မရတဲ့အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ေနစဥ္အတြင္း ေရာင္း၀ယ္သူက ေအာ္ဒါကို အရွံဳးနဲ႕မပိတ္သြားေအာင္ Stop Lossတိုးလိုက္တဲ့အခါမ်ိဳးမွာလည္း အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ိဳးျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ကနဦးဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္းပဲ လုပ္ေဆာင္ပါ။ မဟုတ္ရင္ အရွံဳးေတြပိုၾကီးလာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါဟာမွားယြင္းတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ အေရာင္းအ၀ယ္ပိတ္တဲ့အခါက်မွ ဘာကမွားသြားလဲဆုိတာ ျပန္သံုးသပ္ပါ။ ဒီအေရာင္းအ၀ယ္ကေန သင္ခန္းစာယူျပီး၊ ေနာက္တစ္ခါက်ရင္ပိုေကာင္းတဲ့ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ဒီအေတြ႕အၾကံဳကို အသံုးခ်ပါ။
 
ဆံုးရွံဳးႏိုင္ေျခေတြကို စီမံခန္႕ခြဲမႈမရွိျခင္း
ရွံဳးႏိုင္ေျခမ်ားကို စီမံျခင္းမရွိတဲ့ ေရာင္း၀ယ္သူဟာ၊ အရာအားလံုး ဆံုးရွံဳးတာပါပဲ။ ေရာင္း၀ယ္သူေတြဟာ အျမတ္အေၾကာင္းပဲ ေတြးေနလို႕မရပါဘူး။ တစ္ေန႕တာ အေရာင္းအ၀ယ္တစ္ခုမွာ ေငြဘယ္ေလာက္စြန္႕စားလိုက္မလဲဆုိတာလဲ ထည့္တြက္သင့္ပါတယ္။ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့အရွံဳးေတြကို ကန္႕သတ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ေစ်းကြက္မွာၾကာၾကာေနႏိုင္မွာျဖစ္ျပီး၊ ၀င္ေငြပိုရဖို႕ အခြင့္အေရးပိုရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ စည္းမ်ဥ္းကိုလိုက္နာပါ: အေရာင္းအ၀ယ္တစ္ခုလွ်င္ ၁%သာစြန္႕စားပါ။ ဘယ္အရာကမွ ဒီစည္းမ်ဥ္းကေန သင့္ကိုအာရံုမလႊဲပါေစနဲ႕။

shutterstock_275082035 (2).jpg

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြကို လစ္လ်ဴရွဳပါ
ေသခ်ာတဲ့အျဖစ္အပ်က္ေတြနဲ႕ ေဒတာထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြက Forex ေစ်းကြက္ကို သက္ေရာက္မႈရွိတယ္ဆုိတာ ေရာင္း၀ယ္သူတုိင္းသိပါတယ္။ အမွန္တကယ္စီးပြားေရး အညႊန္းကိန္းေတြက ခန္႕မွန္းထားတဲ့အဆင့္နဲ႕ကြဲျပားေနခဲ့ရင္၊ ေငြေၾကးအတြဲေတြ လႈပ္ရွားမႈၾကမ္းႏိုင္ပါတယ္။ ရလဒ္အေနနဲ႕ ေရာင္း၀ယ္သူအားလံုး သတင္းေတြကိုၾကည့္ျပီး မေရာင္း၀ယ္ဘူးဆိုတဲ့သူေတြေတာင္မွ သတင္းေတြကို ထည့္စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ အေရာင္းအ၀ယ္ စီမံကိန္းခ်တဲ့အခါ သတင္းေတြကို လစ္လ်ဴရွဳျခင္းဟာ အလြယ္တကူေရွာင္လႊဲလို႕ရတဲ့ အမွားၾကီးတစ္ခုျဖစ္ျပီး၊ စီးပြားေရး ျပကၡဒိန္မွ အၾကံဥာဏ္ရယူပါ။
 
အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ေနတဲ့ အတြဲမ်ားကို ေရာင္း၀ယ္ျခင္း
ကုန္သည္မ်ားက တစ္ေန႕စာအေရာင္းအ၀ယ္မ်ားစြာလုပ္ဖို႕ၾကိဳးစားၾကေပမယ့္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေငြေၾကးအျပန္အလွန္ဆက္စပ္ေနမႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွိၾကပါဘူး။ တစ္ခုထက္ပိုေသာအတြဲမ်ားမွာ ေငြရႏိုင္မည့္အခြင့္ေကာင္းေတြရွိပံုေပၚေပမယ့္ သတိထားပါ: အတြဲအမ်ားစုမွာ တူညီတဲ့အေရာင္းအ၀ယ္ျပင္ဆင္မႈေတြ႕ရင္ သူတုိ႕အခ်င္းခ်င္းဆက္စပ္မႈရွိပံုရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီေငြေၾကးအားလံုးကို တခ်ိန္တည္းမွာ ႏိုင္ (သို႕) ရွံဳးသြားႏိုင္တယ္လုိ႕ ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ USD/CHF ႏွင့္ USD/JPY တိုု႕မွာသိသာထင္ရွားတဲ့ တိုက္ရိုက္ဆက္စပ္မႈရွိပါတယ္: ပထမတစ္ခုတက္သြားတာနဲ႕ ဒုတိယတစ္ခုလဲ အားေကာင္းလာႏိုင္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အတြဲႏွစ္ခုလံုးကို တစ္ျပိဳင္တည္း၀ယ္လိုက္ျခင္းက သင့္စြန္႕စားမႈကို ႏွစ္ဆတုိးလိုက္တာပါပဲ။
 
ကိုယ့္ကိုယ္ကို လက္စားေခ်ဖို႕ၾကိဳးစားျခင္း
အရွံဳးဟာ လူတုိင္းအတြက္ခက္ခဲပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လူသစ္ေတြအတြက္ေပါ့။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူတုိ႕ဟာ ေစ်းကြက္မွာ လက္စားေခ်ဖုိ႕ၾကိဳးစားတတ္ပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ လက္စားေခ်တဲ့အေရာင္းအ၀ယ္မ်ားဟာ ယခင္ရွံဳးသြားတဲ့အေရာင္းအ၀ယ္ထက္ ၂-၃ဆ ပိုၾကီးတတ္ၾကပါတယ္။ ရလဒ္အေနနဲ႕ ပိုျပီးေတာင္ရွံဳးၾကပါေသးတယ္။ အရွံဳးေတြကို ေရွာင္လႊဲမရပါဘူး။ သင့္အားအင္ေတြကို လက္စားေခ်တဲ့အေရာင္းအ၀ယ္ေပၚမွာမဟုတ္ဘဲ မေအာင္ျမင္တဲ့အေရာင္းအ၀ယ္ကိုျပန္သံုးသပ္တဲ့ေနရာမွာ အာရံုထားျပီး၊ အနာဂတ္မွာ တိုးတက္ေအာင္လုပ္ပါ။
 
သင္ယူေလ့လာမႈ မရွိျခင္း
သင္ယူေလ့လာမႈမရွိျခင္းက အေရာင္းအ၀ယ္ကို မျမင္တတ္ဘဲ၊ အရွံဳးေတြျဖစ္လာေစႏိုင္ပါတယ္။ သင့္မွာ
နိဂံုးခ်ဳပ္ရေသာ္၊ ေရာင္းဝယ္ေနစဥ္အတြင္း မတူညီတဲ့အမွားေတြလုပ္မိမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။ ဆိုရိုးတစ္ခုရွိပါေသးတယ္: ဘာမွမလုပ္ရင္ အမွားလဲ မလုပ္မိေတာ့ပါဘူးတဲ့။ သို႕ေသာ္လည္း ဤေဆာင္းပါးတြင္ေဖာ္ျပထားတဲ့ လုပ္မိေလ့ရွိတဲ့အမွားေတြကို ေရွာင္မယ္ဆုိရင္ သင့္အေရာင္းအဝယ္ဟာ ပိုျပီးျမန္ျမန္ေအာင္ျမင္လာမွာပါ။

တူညီေသာ

ခရစၥမတ္အားလပ္ရက္မ်ားအတြင္း ေရာင္းဝယ္ျခင္း

ခရစၥမတ္အားလပ္ရက္မ်ား နီးကပ္လာျပီျဖစ္သျဖင့္၊ အဓိကေမးခြန္း ေရာင္းဝယ္သူတုိင္းထံတြင္ ရွိလာပါျပီ: ဒီလိုအားလပ္ရက္ရွညမ်ားမွာ ေရာင္းဝယ္ဖုိ႕ျဖစ္ႏုိင္သလား?

ေရႊအေရာင္းအဝယ္ ဗ်ဴဟာမ်ား

အဝါေရာင္သတၱဳသည္ Forex ေစ်းကြက္ရွိ အျခားကုန္စည္မ်ား (သို႕) ေငြေၾကးအတြဲမ်ားကဲ့သို႕ တူရာကိုေရြ႕လွ်ားတတ္ျခင္းမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ေရႊအေရာင္းအဝယ္သည္ အလြန္လြယ္ကူေသာ ေခါင္းစဥ္ေတာ့မဟုတ္ပါ။

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera