•  >
  • Forex ေလာကသားမ်ား. ထရိတ္ဒင္းအေၾကာင္း ပါ၀င္တဲ႔ FBS ဘေလာ႔, ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ
မေန႕က

Forex ရိုေဘာ့မ်ား: ဘယ္သူလဲ၊ ဘယ္လိုလဲ၊ ဘာအတြက္လဲ?

banner.jpg

စက္ပစၥည္းေခတ္ လာပါျပီ။ ၎သည္ စက္ပစၥည္းျမင့္တက္လာမည့္ အေျခအေနမ်ိဳးမဟုတ္ေသးေပမယ့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ က႑တုိင္းတြင္ ကုဒ္မ်ား၏ မ်ဥ္းအမ်ားအျပားသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕၏ဘဝကို ၾကီးမားသည့္သက္ေရာက္မႈရွိေနျပီးျဖစ္သည္။ Forexသည္ ျခြင္းခ်က္မဟုတ္ပါ။ သင့္အေရာင္းအဝယ္ကို တုပထားသည့္ဥာဏ္ရည္ျဖင့္ မည္ကဲ့သို႕ေျပာင္းလဲႏုိင္မည္ကို ရွာေဖြရန္အသင့္ျဖစ္ေနျပီလား? Forex ရိုေဘာ့မ်ားအေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ေဆာင္းပါးတြင္ ရွင္းျပထားသည္။

09.01.2019

အိပ္ျပီး၊ VPS ႏွင့္ေရာင္းဝယ္ပါ

or2_vps__640x360.jpg

ေရာင္းဝယ္သူ၏ ဘဝကိုရိုးရွင္းေစျပီး၊ သူတုိ႕၏ ထုတ္လုပ္မႈအားကို တုိးေစမည့္ နည္းပညာဆုိင္ရာကိရိယာမ်ား စာရင္းသည္ လွ်င္ျမန္စြာ ၾကီးထြားလာေနသည္။ အျခားးစက္မႈဇံုမ်ားမွ နားလည္ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအား ေငြေၾကးေစ်းကြက္ကစားသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္အရ လိုလိုလားလားလက္ခံျပီး၊ သင့္ေလ်ာ္ေအာင္လုပ္ထားသည္။ သင့္အားေရာင္းဝယ္ရန္ကူညီသည့္ ပစၥည္းမ်ားသည္ ပညာရွင္မ်ားအတြက္သာရႏိုင္ျပီး၊ မည္သည့္လူသစ္မဆုိ ယင္းတုိ႕အားသံုးႏုိင္ျပီး၊ တုိးတက္မႈမွ အက်ိဳးအျမတ္ရႏုိင္သည္။ သင္ေလ့လာခ်င္သည့္ ဆႏၵရွိျပီး၊ စက္မႈဇံုတြင္ ဘာျဖစ္ေနလဲဆုိတာ နားလည္ပါက၊ သင့္အေရာင္းအဝယ္အေတြ႕အၾကံဳကို တုိးတက္ေအာင္လုပ္ႏုိင္ပါသည္။

28.12.2018

စေတာ့ရွယ္ယာကို အြန္လိုင္းတြင္ေရာင္းဝယ္ျခင္း

အားအၾကီးဆံုး နယူးေယာက္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွ ကမၻာတစ္ဝွမ္း အေရာင္းအဝယ္အင္ပါယာၾကီးစတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္ကာလကေန၊ ျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္မႈ၏ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းပံုရိပ္မ်ားျဖင့္ ဆြဲေဆာင္ခံခဲ့ရသည္။ သတင္းစာပို႕သမားဘဝမွ ဇိမ္ခံပစၥည္းလွ်ံေနေသာ ဘီလ်ံနာျဖစ္လာသည့္ ကိုယ္ပိုင္စတင္ခဲ့သူ၏ ပံုရိပ္ကို ေဟာလီးဝုဒ္မွေၾကာ္ျငာလိုက္သည္။

၂၀ရာစုအလယ္ပိုင္းတြင္၊ မီဒီယာသည္ ျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားကို ခ်မ္းသာမႈ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ လႊမ္းမိုးမႈကမၻာသို႕ တုိက္ရိုက္ဦးတည္ေစမည့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္အသိပညာအခ်ိဳ႕ကို ကိုင္ထားသည့္ အခြင့္ထူးခံလူတန္းစား အထက္တန္းလႊာအျဖစ္ ပံုေဖာ္ခဲ့သည္။

1_stocks_640x360.jpg

27.12.2018

ေငြအေၾကာင္း လႈံ႕ေဆာ္ေပးမည့္ ဇာတ္လမ္း ၅ပုဒ္

ေဘာင္ကိုခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ျပီး၊ ထိပ္ကိုေရာက္ခဲ့ၾကသည့္ ကိုယ္ထူးကိုယ္ခၽြန္ေရာင္းဝယ္သူမ်ား

banner-mozaika.jpg

ႏွစ္သစ္သည္ ပန္းတိုင္သစ္ခ်မွတ္ရန္၊ အစီအစဥ္မ်ားဖန္တီးျပီး၊ သင့္ရဲ႕လႈံ႕ေဆာ္မႈအား တစ္ဖန္အားျပန္သြင္းရန္ အခ်ိန္ေကာင္းျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္မႈထက္၊ ဘာကမ်ားပိုေစ့ေဆာ္ႏိုင္မွာလဲ? Forexသည္ လူတုိင္းအတြက္အရာရာျဖစ္ႏုိင္သည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ မတူညီေသာ ေနာက္ခံအမ်ိဳးမ်ိဳးကေနစတင္ခဲ့ေပမယ့္၊ တူညီတာ - ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ခုရွိသည့္ နာမည္ေက်ာ္ေရာင္းဝယ္သူမ်ား၏ အားက်အတုယူဖြယ္ ဇာတ္လမ္း၅ခုဒီမွာပါ။

21.12.2018

FBS သစၥာရွိမႈအစီအစဥ္ျဖင့္ ဆုလာဘ္ဘယ္လိုရယူမလဲ

FBS သစၥာရွိမႈအစီအစဥ္သည္ FBS ေဖာက္သည္မ်ားအား... FBSေဖာက္သည္ျဖစ္ရံုအတြက္ အပိုဆုလာဘ္မ်ားရေစမည့္ အထူးသီးသန္႕ေရြးခ်ယ္ခြင့္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္၊ အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္၊ အံ့အားသင့္စရာ လက္ေဆာင္မ်ားအတြက္ လဲလွယ္ႏုိင္မည့္ အထူးဆုအမွတ္မ်ားရပါလိမ့္မည္: လက္ေဆာင္မ်ားမွာ အထူးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ မာစီဒီး S-Classထိျဖစ္သည္။ FBSသစၥာရွိမႈအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္းႏွင့္ သင့္အေရာင္းအဝယ္ စြမ္းေဆာင္မႈအရွိဆံုးရယူျခင္းအေပၚ လမ္းညႊန္ဒီမွာပါ။

cover.jpg

18.12.2018

Bitcoin ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ႏွင့္ အနာဂတ္သို႕ တစ္ခ်က္ၾကည့္ျခင္း

၂၀၁၈ဟာ bitcoin အျပဳအမူအလံုးစံု၏ စံနမူနာႏွင့္တူသည္ - ခန္႕မွန္းရခက္၊ လႈပ္ခတ္မႈၾကမ္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ၾကီးမ်ားေပးျပီး၊ တစ္ရက္အတြင္း ျပန္လည္ခိုးယူသြားသည္။ ေငြေၾကးသည္ ၂၀၁၈အား ခရစ္တုိေငြေၾကး၏ ဖန္တီးမႈျပီးကတည္းက ၎ေစ်းႏႈန္းအား အထြဋ္အထိပ္မွာကိုင္ထားသည့္ ခမ္းနားေသာအဝင္ႏွင့္စတင္ခဲ့သည္။

သို႕ေသာ္၊ ျပီးခဲ့ေသာ ေဖေဖာ္ဝါရီ bitcoin ေစ်းကြက္သည္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ၄၀%နီးပါးက်ဆင္းျပီးေနာက္ တည္ျငိမ္ရန္အတြက္ ေတာင္းပန္ခဲ့ရသည္။ အက်ဆန္ေသာေစ်းလမ္းေၾကာင္း ဂိတ္တံခါးမ်ားကို ဖြင့္ခဲ့ပံုျဖစ္သည္။ ကံမေကာင္းစြာ၊ တစ္ႏွစ္တာလံုးအတြက္ ပံုစံကိုခ်ိဳးေဖာက္ရန္ မစီမံခဲ့ပါဘူး။ ေဖေဖာ္ဝါရီႏွင့္ ဧျပီလကုန္တြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဒိုင္းနမစ္ရွိခဲ့ေပမယ့္ ထိုကဲ့သို႕ေသာ အခ်ိန္ကာလမ်ားေတာင္မွ စနစ္တက်အနီေရာင္ႏွင့္ အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။

1_bitcion_640x360.jpg

17.12.2018

၂၀၁၈ရွိ အေရာင္းအဝယ္နည္းေငြေၾကးအတြဲ ထိပ္တန္း-၃တြဲ

ဤအတြဲမ်ားသည္ သင့္အား ၂၀၁၈တြင္ခ်မ္းသာေစႏုိင္သည္

1_top_3_currencies_640x360.jpg

၂၀၁၈ကုန္ဆံုးခါနီးလာပါျပီ၊ ခုခ်ိန္ဟာ တစ္ႏွစ္တာလံုးအတြက္ အက်ဥ္းရံုးရန္အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အေရာင္းအဝယ္နည္းေသာေငြေၾကးမ်ားသည္ သူတုိ႕၏ ျမန္ဆန္ေသာအတက္ႏွင့္ အက်မ်ားေၾကာင့္ နာမည္ေက်ာ္ျပီး၊ တစ္ခါတစ္ရံမွာ အျမတ္ၾကီးၾကီးဆြတ္ခူးရန္ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈မွာ သင္ေရႊမိုင္းတြင္းေရာက္ခဲ့သလိုျဖစ္ေစမည့္ အေရာင္းအဝယ္နည္းေသာေငြေၾကး ထိပ္တန္း-၃တြဲ၏ ေလ့လာခ်က္အားဆန္းစစ္လိုက္ပါ!

17.12.2018

ေငြေၾကးဇာတာခြင္ ၂၀၁၉

၂၀၁၉အတြက္ ေငြေၾကးဇာတာခြင္ကို ဆန္းစစ္ပါ! ကန္႕လန္ကာေနာက္ကြယ္ကို တစ္ခ်က္ၾကည့္ျပီး၊ ဘယ္ျဂိဳလ္သားစြမ္းအားက သင့္အတြက္ျပင္ထားလဲၾကည့္လိုက္ပါ

Cover_Blog.jpg

၂၀၁၉မွာ သင့္ဘ႑ာေရးအေျခအေန ဘယ္လိုျဖစ္လာမလဲ? ပိုေကာင္းေအာင္ ဘာလုပ္ႏိုင္မလဲ? ျဂိဳလ္မ်ားမွ အေျဖေပးျပီးပါျပီ။ သင့္ေငြေၾကးခ်င့္ခ်ိန္မႈအတြက္ လာမည့္ႏွစ္ကဘယ္လိုျဖစ္မလဲ ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါ။

14.12.2018

အရာအားလံုး ေျပာင္းလဲေစမည့္ ၂၀၁၉အတြက္ 'ငန္းနက္' ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ား

ႏွစ္တုိင္း၊ Saxo ဘဏ္သည္ "ငန္းနက္မ်ား" (တကယ္သာ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါက သိသာေသာ သက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္မည့္ အလြန္အမင္း မျဖစ္ႏုိင္ေသာျဖစ္ရပ္မ်ား) စာရင္းကို ထုတ္ျပန္ေပးပါသည္။ ဤခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားသည္ တစ္ကမၻာလံုးရွိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ အာရံုကို ဖမ္းစားျပီး၊ သူတုိ႕ဗ်ဴဟာေတြကို စီစဥ္သည့္အခါ ပံုမွန္ထဲကခြဲထြက္ျပီး စိတ္ကူးသစ္မ်ားကိုေတြးေတာရန္ ကူညီေပးပါသည္။ ဥပမာ၊ ၂၀၁၈ ခန္႕မွန္းခ်က္တြင္ Saxo ဘဏ္သည္ Bitcoin က်ဆံုးမႈကို ၾကိဳျမင္ခဲ့သည္။၂၀၁၉မွ ယူေဆာင္လာမည့္ မခံမရပ္ႏိုင္ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ရပ္မ်ားက ဘာလဲဆုိတာ ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါ။

Head.png

12.12.2018

Bitcoin ေရာင္းဝယ္ျခင္း အဆင့္ ၅ဆင့္

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခရစ္တိုေငြေၾကးသည္ တကယ့္လူထုအၾကိဳက္အေျချပဳထားသည့္ စီးပြားေရးဆန္သည့္ယဥ္ေက်းမႈ အယူအဆျဖစ္လာခဲ့သည္။ Bitcoinအေၾကာင္း ေန႕စဥ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မီဒီယာမွတဆင့္ ထြက္သြားသည္။ ေစ်းလမ္းေၾကာင္းသက္ေရာက္မႈကို ခံရသည့္ စူးစမ္းလိုသည့္သူမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေပမယ့္၊ ဘယ္ကေနစရမွန္း၊ ဘယ္အမွတ္ေတြကို သံုးသပ္ရမွန္းမသိတဲ့သူျဖစ္ပါက၊ ဤေဆာင္းပါးသည္ သင့္အတြက္ျဖစ္သည္။

သင့္ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေငြေၾကးအေတြ႕အၾကံဳ စတင္ရန္ ဤအဆင့္မ်ားလိုက္နာပါ။

2_bitcion_640x360.jpg

10.12.2018

သင္သည္ သန္းၾကြယ္သူေဌးတစ္ဦးျဖစ္မွသာလွ်င္ ဖိတ္ၾကားခံရမည့္ အထင္ကရပြဲမ်ား

ေဒၚလာေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ကုန္က်သည့္ လက္မွတ္မ်ားဝယ္ရသည့္ ေစ်းအဆမတန္ၾကီးသည့္ပြဲေျမာက္မ်ားစြာရွိသည္။ သို႕ေသာ္ တစ္ခ်ိဳ႕အေနအထားတြင္ ေငြသည္သင့္အား အထဲဝင္လို႕ရေအာင္အခြင့္အေရး ဝယ္မေပးႏုိင္ပါ။ သင္သည္ သန္းၾကြယ္သူေဌးအေျခအေနျဖစ္မွသာလွ်င္ ဖိတ္ၾကားခံရမည့္ ဆန္းျပားေသာပြဲမ်ားကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါ။

hat.jpg

10.12.2018

သင္ဘာလို႕ သန္းၾကြယ္သူေဌး မျဖစ္ေသးတာလဲ

ေအာင္ျမင္ေသာ အေရာင္းအဝယ္ဆီသြားသည့္လမ္းတြင္ အဆင့္ ၅ဆင့္အတြက္ ဗ်ဴဟာလမ္းညႊန္

hat.jpg

လူတုိင္း ကမၻာၾကီးကို ၾကီးစိုးခ်င္ၾကသည္ - (သို႕) အနည္းဆံုးေတာ့ ဘဝကို အျပည့္အဝေပ်ာ္ရႊင္ ခံစားခ်င္ၾကျပီး၊ မၾကာခဏဆုိသလို ေငြလိုအပ္ပါသည္။ Elon Musk သည္ အျခားသူမ်ား... ေကာင္းျပီ၊ ဒါမ်ိဳးမလုပ္ႏုိင္သည့္အခ်ိန္တြင္၊ တစ္လစာလခထက္ ပိုတန္သည့္ ရွန္ပိန္ပုလင္းကို ေပါ့ေပါ့ပါးပါးပဲ ေဖာက္ႏုိင္သည္။ အပိုေဆာင္းဝင္ေငြ အရင္းျမစ္ေလးရွာဖို႕ လူအမ်ားသည္ အေရာင္းအဝယ္သို႕ေရာက္လာၾကသည္။

Forexသည္ ဒ႑ာရီ၊ အယူအဆမွားမ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားျဖင့္ ဝိုင္းရံေနသည္။ လူသစ္ေရာင္းဝယ္သူမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္ေသာ အေရာင္းအဝယ္ဆီသို႕ အဆင့္ ၅ဆင့္ႏွင့္ သူတို႕၏ရွာပံုေတာ္ စတင္ပါသည္ - ဗ်ဴဟာလမ္းညႊန္ကို ဖတ္ရွဳျပီး၊ ဝင္ေငြရရန္ အသင့္ျပင္ထားပါ!

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera