10.12.2018

သင္ဘာလို႕ သန္းၾကြယ္သူေဌး မျဖစ္ေသးတာလဲ

ေအာင္ျမင္ေသာ အေရာင္းအဝယ္ဆီသြားသည့္လမ္းတြင္ အဆင့္ ၅ဆင့္အတြက္ ဗ်ဴဟာလမ္းညႊန္

hat.jpg

လူတုိင္း ကမၻာၾကီးကို ၾကီးစိုးခ်င္ၾကသည္ - (သို႕) အနည္းဆံုးေတာ့ ဘဝကို အျပည့္အဝေပ်ာ္ရႊင္ ခံစားခ်င္ၾကျပီး၊ မၾကာခဏဆုိသလို ေငြလိုအပ္ပါသည္။ Elon Musk သည္ အျခားသူမ်ား... ေကာင္းျပီ၊ ဒါမ်ိဳးမလုပ္ႏုိင္သည့္အခ်ိန္တြင္၊ တစ္လစာလခထက္ ပိုတန္သည့္ ရွန္ပိန္ပုလင္းကို ေပါ့ေပါ့ပါးပါးပဲ ေဖာက္ႏုိင္သည္။ အပိုေဆာင္းဝင္ေငြ အရင္းျမစ္ေလးရွာဖို႕ လူအမ်ားသည္ အေရာင္းအဝယ္သို႕ေရာက္လာၾကသည္။

Forexသည္ ဒ႑ာရီ၊ အယူအဆမွားမ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားျဖင့္ ဝိုင္းရံေနသည္။ လူသစ္ေရာင္းဝယ္သူမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္ေသာ အေရာင္းအဝယ္ဆီသို႕ အဆင့္ ၅ဆင့္ႏွင့္ သူတို႕၏ရွာပံုေတာ္ စတင္ပါသည္ - ဗ်ဴဟာလမ္းညႊန္ကို ဖတ္ရွဳျပီး၊ ဝင္ေငြရရန္ အသင့္ျပင္ထားပါ!

mill-01.jpg

Forex ရွိ အေရာင္းအဝယ္တစ္ခုလံုးသည္ အလြန္ရွဳပ္ေထြးျပီး၊ အခ်ိန္အေတာ္ယူပါသည္

နည္းပညာပိုင္းအရ၊ အေရာင္းအဝယ္သည္ အေတာ္ရိုးရွင္းသည္၊ အရွင္းဆံုးေျပာရရင္၊ စိတ္ကူးတစ္ခုလံုးသည္ ေစ်းေပါေပါနဲ႕ဝယ္ရျပီး၊ ေစ်းတင္ကာ ေရာင္းရရန္ျဖစ္သည္ - သို႕ေသာ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာမ်ား ရွိပါေသးသည္။ ထိုအရာမ်ားသည္ လူသစ္မ်ားေၾကာက္တတ္သည့္ ဆင္ေျခမ်ားျဖစ္တတ္သည္။

ယေန႕အခါ၊ အေရာင္းအဝယ္သည္ “Wolf of Wall street” ဇာတ္ကားထဲကနဲ႕ မတူေတာ့ပါဘူး။ တကယ္ေတာ့၊ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈ နည္းနည္းထားရံုႏွင့္ လူတုိင္းကၽြမ္းက်င္ႏုိင္သည့္ နားလည္လြယ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ ေရာင္းဝယ္သူအမ်ားစုသည္ MetaTraderတြင္ ၎အလုပ္လုပ္ပံုကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ ႏွစ္နာရီ (သို႕) သံုးနာရီလိုအပ္သည္။ အေျခခံ အေရာင္းအဝယ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္ကိုယ္တုိင္ကို ေလ့လာျခင္းအတြက္ အခ်ိန္နည္းနည္းထပ္ထည့္ပါ - သင္စလို႕ေကာင္းပါျပီ။

FBSတြင္ အေကာင့္တစ္ခု ဖြင့္ခဲ့]ျပီးေနာက္၊ MetaTraderတြင္ သင့္ပထမေအာ္ဒါကို ဖြင့္ရန္အခ်ိန္က်ပါျပီ။ ၾကားခံဆက္သြယ္ေပးေသာစနစ္ တစ္ခုလံုးသည္ အေတာ္ေလးနားလည္ရလြယ္သည္ - အထူးသျဖင့္ သင့္တြင္ လမ္းညႊန္ရွိပါက။

mill-02.jpg

ကၽြန္ေတာ္သည္ ဒီမိုအေကာင့္တြင္ အဆင္ေျပေနေပမယ့္ တကယ္ေငြထည့္ျပီး လုပ္ရမွာကို ေၾကာက္ေနပါသည္

ဒီမိုအေကာင့္မ်ားသည္ ပထမေျခလွမ္းစတင္ရန္ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေပမယ့္ ဤအေကာင့္သည္ တကယ္မဟုတ္ေၾကာင္း သင္အမွတ္ရသင့္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သင့္ဒီမုိထည့္သြင္းေငြအတြက္ တာဝန္နည္းသည္၊ သင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္မႈနည္းသည္ဟု ခံစားရပါမည္ - ျခံဳၾကည့္ေသာ္ ေလ့က်င့္ေရးအေျခအေနမ်ားတြင္ သင္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ေစ်းကြက္ကို တကယ္ေလ့က်င့္ျခင္းႏွင့္ တကယ္ေလ့လာျခင္းသည္ တကယ့္အေရာင္းအဝယ္တြင္ တည္ေနသည္။ တကယ့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ သင္လုပ္ေဆာင္ျပီး၊ အခ်ိန္္နဲ႕တေျပးညီ ေစ်းကြက္အေျပာင္းအလဲကို ရွာေဖြမွသာလွ်င္၊ အေရာင္းအဝယ္ဆုိတာ ဘာလဲ၊ အညႊန္းကိန္းေတြကို ဘယ္လိုေဖာ္ထုတ္ရမလဲ၊ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ဘယ္အခ်ိန္မွာ လုပ္ေဆာင္ရမလဲဆုိတာ ေသခ်ာသေဘာေပါက္လာမွာျဖစ္ပါသည္။ အမွားမ်ားကို ေရွာင္လို႕မရပါ - ဒါေပမယ့္ ပင္ကိုယ္သိႏွင့္ အႏၱရာယ္စီမံခန္႕ခြဲမႈႏွင့္၊ သင္ပိုင္ဆုိင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါးနပ္စြာအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ပါသည္။

FBSတြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ေရာင္းဝယ္သူအသစ္မ်ားအား အလြန္အသံုးဝင္ျပီး လူၾကိဳက္မ်ားေသာ ၾကိဳဆုိသည့္ အပိုဆု $၅၀တုိ႕ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ ေစ်းကြက္၊ MetaTrader၊ သင့္အက်ိဳးေဆာင္ ကုမၸဏီတို႕ႏွင့္ အကၽြမ္းဝင္ရန္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္: သင့္အခမဲ့ $၅၀ရယူျပီး၊ ကနဦးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ မပါဘဲစတင္ေရာင္းဝယ္ပါ။ သင့္မွာဆံုးရွံဳးစရာဘာမွမရွိ - ေအာင္ျမင္စရာေတာ့ အမ်ားၾကီးပါ။

လူသစ္အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္တစ္ခု:

လူတုိင္းအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ဘံုအစီအစဥ္မရွိပါဘူး။ သင့္အတြက္ အဆင္ေျပဆံုးဗ်ဴဟာ၊ သင့္ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းက ဘာလဲဆုိတာ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္၊ အေရာင္းအဝယ္ဒိုင္ယာရီစတင္ပါ။ သင္တစ္ခုဖြင့္လိုက္တာနဲ႕၊ ဘာလို႕လဲ၊ ဘယ္ခ်ိန္မွာပိတ္ခဲ့တာလဲ၊ မွန္ကန္တဲ့ေရြ႕လွ်ားမႈကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ဘယ္အညႊန္းကိန္းကို အသံုးျပဳခဲ့လဲဆိုတာ၊ ေအာ္ဒါအားလံုးကို အဲ့မွာထည့္ထားပါ။ ေအာင္ျမင္ေသာ၊ မေအာင္ျမင္ေသာ အေရာင္းအဝယ္မ်ားကိုမွတ္သားျပီး၊ ထို႕ေနာက္ျပန္သံုးသပ္ပါ: ဒါဟာ သင့္ဗ်ဴဟာ ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္သလဲ၊ ၎အတြက္ တိုးတက္မႈလိုအပ္သလားဆုိတာ သင့္ကိုနားလည္ေစမွာျဖစ္သည္။

mill-03.jpg

ကၽြန္ေတာ္မွာ အဲ့ေလာက္ေငြအမ်ားၾကီးမရွိပါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္ဝင္ေငြအမ်ားၾကီး မရႏိုင္ဘူးဟုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ဇြတ္တြန္းဖို႕ေတာင္ တန္ရဲ႕လား?

Forex အေရာင္းအဝယ္တြင္ ၎၏ ေတာက္ပေသာအဂၤါရပ္မ်ားရွိသည္: မည္သည့္ ကနဦးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္မဆုိ စႏုိင္ျပီး၊ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈအေသးစားေတြမွာလည္း အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရွိပါသည္။ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ အေတြ႕အၾကံဳရေစျပီး၊ အရွံဳးမ်ားကိုေတာင္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာခုခံမႈ ဖြံ႕ျဖိဳးလာေစသည္။

ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ အျမတ္အစြန္းေပါင္းလဒ္မ်ားက ဘယ္လိုလဲ - သင့္ေတာ္ေသာ leverageႏွင့္ အလြယ္တကူ ေျဖရွင္းႏုိင္ပါသည္။ ေစ်းကြက္တြင္ အျမင့္ဆံုး leverage - ၁:၃၀၀၀ႏွင့္ FBSမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ေဖာက္သည္မ်ားအားပံ့ပိုးေပးပါသည္။ သင့္ကနဦးစရံေငြထက္ ပိုၾကီးေသာ ေအာ္ဒါေပါင္း ၃၀၀၀ဖြင့္ႏုိင္သည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ပိုနည္းေသာ ေငြပမာဏႏွင့္လည္း စတင္ေပမယ့္၊ ေစ်းကြက္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါေသးသည္။

FBSတြင္ သင့္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ အေကာင့္အမ်ိဳးအစား၊ သင္လိုအပ္တာႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္တစ္ခုကို ေရြးႏုိင္ပါသည္။ ၎တုိ႕ထဲမွ ၅ခုကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါ၊ သင္ရမည့္ အက်ိဳးအျမတ္၏ စြမ္းအားအျပည့္အဝ သံုးလိုက္ပါ။

mill-04.jpg

ကၽြန္ေတာ္ၾကိဳးစားခဲ့ျပီး၊ အၾကိမ္ၾကိမ္ က်ရံွဳးခဲ့တယ္။ ဒါဟာ "ကၽြန္ေတာ္နဲ႕မကိုက္"ဘူးထင္တယ္

Forex၏ အဓိက ဥပေဒသမွာ "မလုပ္ခင္ အရင္စဥ္းစား"ျဖစ္သည္။ Forexေလ့လာမႈထဲ ေရာက္သည္ႏွင့္ ဗ်ဴဟာမ်ား ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္သလဲႏွင့္ အညႊန္းကိန္းမ်ားအား အျပင္ေလာကရွိ အရာအေတာ္မ်ားမ်ား ဘယ္လိုလႊမ္းမုိးထားသလဲဆုိတာ သင္စိတ္ဝင္စားလာပါလိမ့္မည္ - ေစ်းကြက္၏ ယုတၱိတန္ေသာကြင္းဆက္သည္ တကယ္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းသည္။

သို႕ေသာ္ သတိထားပါ: တစ္ခါတစ္ရံ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားသည္ အခ်က္အလက္ႏွင့္ မိန္းေမာေတြေဝတတ္ၾကသည္၊ သူတုိ႕သည္ အဓိကအခ်က္ - ေအာ္ဒါ အဖြင့္ႏွင့္ အပိတ္အတြက္ တိက်မွန္ကန္သည့္ ကာလကို ရွာေဖြျခင္းကို ေနာက္ၾကက်သည္။ သင္ေလ့လာထားသမွ် ဗ်ဴဟာအားလံုးကို မသံုးပါနဲ႕: ၎ကိုနားလည္ရန္ တစ္ခုေရြးျပီး၊ ၎ေပၚမွာ အလုပ္လုပ္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ လိုအပ္ပါက ေရွ႕ဆက္ပါ။

အၾကံျပဳခ်က္အခ်ိဳ႕ ဒီမွာပါ:

. သင့္အရည္အခ်င္းကို ေသြးျပီး၊ သင့္အသိပညာကို စနစ္တက်ျဖစ္ပါေစ: FBSမွ ေစ်းကြက္တြင္ ဘယ္လိုေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ရမလဲ ေလ့လာရာတြင္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားအား ကူညီရန္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္ မ်ားစြာေသာ အေရာင္းအဝယ္ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ား က်င္းပပါသည္။ သင့္ျမိဳ႕တြင္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို ရွာပါ

. Forexအား အိမ္မွေလ့လာရန္ ပိုအားသန္ပါက၊ ကၽြန္ေတ္ာတုိ႕ အြန္လိုင္းသင္တန္းမ်ားမွ ၾကိဳဆုိပါသည္: ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သံုးသပ္သူမ်ားမွ ျပဳလုပ္သည့္ FBS အင္တာနက္သင္တန္းမ်ားမွာ ပါဝင္ျပီး၊ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ သီအုိရီႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးစြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္အသစ္မ်ားကို အားေပးပါ။ [ေနာက္ထပ္ အင္တာနက္မွသင္တန္း ဘယ္အခ်ိန္လဲဆုိတာ ၾကည့္ပါ

. အႏၱရာယ္စီမံခန္႕ခြဲမႈအေၾကာင္း အမွတ္ရပါ - ၎သည္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားအား ၃၀%သာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ရင္ေတာင္မွ အျမတ္ရေစပါသည္။ Stop Lossမရွိဘဲ သင့္အေရာင္းအဝယ္သည္ ေတာင္ကုန္းေပၚကေန အရွိန္ႏွင့္ဆင္းသြားသည့္ ရထားတစ္စင္းလိုပါပဲ။ အႏၱရာယ္စီမံခန္႕ခြဲမႈအေၾကာင္းသိရန္ လိုအပ္သမွ် ဒီမွာ ဖတ္ပါ - ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ သံုးသပ္သူမ်ားထံမွ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ဗီဒီယိုမ်ားထဲမွ တစ္ခုကိုလည္း တစ္ခ်က္ၾကည့္ပါ။

mill-05.jpg

ေကာင္းျပီ၊ နားလည္ျပီ၊ ကၽြန္ေတာ္ Forexမွာ ေငြရွာခ်င္ပါတယ္! ဒါေပမယ့္ အရမ္းမစြန္႕စားခ်င္ဘူး...

Forex အေရာင္းအဝယ္ႏွင့္ဆုိ ထည့္စဥ္းစားစရာအမာ်းၾကီး ရွိျပီး၊ ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ၾကိဳမွန္းႏုိင္ေပမယ့္၊ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ အလွည့္အေျပာင္း (သို႕) ရိုးရွင္းတဲ့အမွားအတြက္ ေနရာရွိေနပါေသးသည္။

အႏၱရာယ္စီမံခန္႕ခြဲမႈႏွင့္ စိတ္ခံစားခ်က္ထိန္းခ်ဳပ္မႈသည္ သင့္အေရာင္းအဝယ္က႑မ်ား စီစဥ္ျပီး၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္အခါ ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္စိတ္ကို ထိန္းရာတြင္ အမ်ားၾကီးအေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ ထိုမတုိင္ခင္ေတာ့၊ သင္ေရာင္းဝယ္ခ်င္သည့္ ေငြေၾကးကို ဆံုးျဖတ္ရန္လိုပါသည္။ ေငြေၾကးအတြဲသည္ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ အႏၱရာယ္အပါအဝင္၊ အေတာ္မ်ားမ်ားကို လႊမ္းမိုးပါသည္။

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား:

ေခ်ာေမြ႕စြာစတင္ခ်င္ပါက၊ အႏၱရာယ္အနည္းဆံုး အတြဲမ်ားႏွင့္ စတင္ရန္ ပိုႏွစ္သက္ပါမည္: USD ပါသည့္ အဓိကအတြဲမ်ားအျပင္၊ JPYပါသည့္အတြဲမ်ားသည္လည္း ပိုတည္ျငိမ္ႏိုင္ပါသည္။ ေရနံေစ်းကြက္နဲ႕ ေဝးေဝးေရွာင္ေနပါ - အနည္းဆံုး ခုေတာ့၊ ဒီအရာကိုလည္း ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည့္ ကာလရွိလာပါေတာ့မည္!

ေဘာ့စ္တစ္ဦးလို ေငြရယူပါ - ေဘာ့စ္တစ္ဦးျဖစ္ပါေစ!

Forex အေရာင္းအဝယ္သည္ ေရာင္းဝယ္သူမွ လွည့္စားရန္လိုအပ္သည့္ ဆန္းၾကယ္သည့္နဂါးမဟုတ္ပါ။ Forex အေရာင္းအဝယ္သည္ အပိုင္းေျမာက္မ်ားစြာပါရွိသည့္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ေပမယ့္ ၎တုိ႕အားလံုးဟာ အခ်ိန္အနည္းငယ္၊ သည္းခံစိတ္ႏွင့္ လံႈ႕ေဆာ္မႈအမ်ားၾကီးတုိ႕ျဖင့္ ရိပ္စားမိျပီး၊ ကၽြမ္းက်င္ရန္ လံုးဝျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိပါသည္။

ဤငါးဆင့္သည္ ေရာင္းဝယ္သူတုိင္း၊ ၾကီးျမတ္ေသာသူမ်ားအတြက္ေတာင္မွ ဘံုေနရာေလးတစ္ခုျဖစ္ျပီး - သူတုိ႕ေနာက္မဆုတ္သည့္အတြက္ ေတာ္လာၾကသည္။ သင့္ပန္းတုိင္တြင္ အာရံုစိုက္ပါ၊ အသိပညာႏွင့္ စြမ္းရည္ကို သံုးျပီး၊ Forex ဖြင့္ေပးထားသမွ် က်ယ္ျပန္ေသာ့ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားကို စူးစမ္းျပီး၊ တိုးတက္ေအာင္လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ အမွတ္ရပါ: လူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အေရာင္းအဝယ္ကို စီမံခန္႕ခြဲၾကသည္ - ဆုိလိုသည္မွာ၊ သင္လည္းလုပ္ႏိုင္ပါတယ္!

ေရာင္းဝယ္ရန္ အခ်ိန္က်ျပီ

  • 514
  • 0
ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera