17.12.2018

၂၀၁၈ရွိ အေရာင္းအဝယ္နည္းေငြေၾကးအတြဲ ထိပ္တန္း-၃တြဲ

ဤအတြဲမ်ားသည္ သင့္အား ၂၀၁၈တြင္ခ်မ္းသာေစႏုိင္သည္

1_top_3_currencies_640x360.jpg

၂၀၁၈ကုန္ဆံုးခါနီးလာပါျပီ၊ ခုခ်ိန္ဟာ တစ္ႏွစ္တာလံုးအတြက္ အက်ဥ္းရံုးရန္အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အေရာင္းအဝယ္နည္းေသာေငြေၾကးမ်ားသည္ သူတုိ႕၏ ျမန္ဆန္ေသာအတက္ႏွင့္ အက်မ်ားေၾကာင့္ နာမည္ေက်ာ္ျပီး၊ တစ္ခါတစ္ရံမွာ အျမတ္ၾကီးၾကီးဆြတ္ခူးရန္ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈မွာ သင္ေရႊမိုင္းတြင္းေရာက္ခဲ့သလိုျဖစ္ေစမည့္ အေရာင္းအဝယ္နည္းေသာေငြေၾကး ထိပ္တန္း-၃တြဲ၏ ေလ့လာခ်က္အားဆန္းစစ္လိုက္ပါ!

ဒီမွာ အေျခအေနမ်ားပါ: အနာဂတ္ကိုျမင္ရန္ စြမ္းအားရခဲ့သည္၊ $၁၀၀၀ျမွဳပ္ႏွံခဲ့ျပီး၊ leverage ၁:၁၀၀ သံုးခဲ့သည္။ USDႏွင့္တြဲသည့္ အေရာင္းအဝယ္နည္းေသာ ဘယ္ေငြေၾကးက အၾကီးဆံုးအျမတ္ကို ယူေဆာင္ေပးမွာလဲ?

အမွတ္ရပါ၊ တြက္ခ်က္မႈအားလံုးတြင္ SWAP ပါသည္။ SWAPသည္ တစ္ညတာအေရာင္းအဝယ္ကိုင္ထားျခင္းအတြက္ ေပးရသည့္အချဖစ္သည္။ ၎သည္ သင္ေရာင္းဝယ္ေနသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားရွိ ဗဟိုဘဏ္မ်ား၏ အတိုးႏႈန္းအေျခခံအတုိင္း ဖြဲ႕သည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အေျခခံအားျဖင့္၊ သင္သည္ အေရာင္းအဝယ္အား တစ္ေန႕ထက္ပိုျပီးဖြင့္ထားရန္လိုအပ္သည့္၊ ေရရွည္အေရာင္းအဝယ္ဗ်ဴဟာသင္၏ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာအျမတ္မွ ထုတ္ယူထားသည့္ ေသခ်ာေသာရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။

ဤအေရာင္းအဝယ္နည္းေသာ ေငြေၾကးမ်ားသည္ USDႏွင့္ အလြန္အားေကာင္းေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိသည့္အတြက္၊ ယင္းတုိ႕၃ခုလံုး က်ဆင္းရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္အတိုးႏႈန္းအျမင့္အတုိင္းျဖစ္သည္။ ေဒၚလာ အားေကာင္းသြားသည္ - အေရာင္းအဝယ္နည္းေသာေငြေၾကးမ်ားသည္ ဆန္႕က်င္ဘက္ႏွင့္ရင္ဆုိင္ရသည္။

တတိယဆု USD/ZAR

ေတာင္အာဖရိကမွာ ေျမႏွင့္ လယ္ယာသိမ္းယူမႈႏွင့္ အေမရိကန္အစိုးရ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ထြက္ရွိမႈ သိသာေသာျမင့္တက္မႈသည္ ေတာင္အာဖရိကအျပင္ဘက္အေပၚ ႏုိင္ငံတကာအရင္းအႏွီးကို ေမာင္းပို႕မႈႏွင့္ ZARကို အျပင္းအထန္က်ဆင္းေစသည့္အေပၚ ေဆြးေႏြးပြဲ။ ေတာင္အာဖရိက စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈၾကီး ၾကီးမားလာေသာအႏၱရာယ္သည္လည္း ZARအေပၚ ၾကီးမားသည့္သက္ေရာက္မႈရွိခဲ့သည္။

အဝယ္အတြက္ ေအာ္ဒါကို ဇန္နဝါရီ ၂တြင္ ဖြင့္ခဲ့ျပီး၊ စက္တင္ဘာ ၅တြင္ ပိတ္ခဲ့သည္

သင့္တြင္ရွိခဲ့သည္: $၁၀၀၀

သင္ရခဲ့သည့္ဝင္ေငြ: $၁၅ ၇၀၂

usdzar.jpg

ဒုတိယဆု USD/BRL

ၾသဂုတ္လတြင္ BRLသည္ မတ္လ ၂၀၁၆ျပီးထဲက ပထမဆံုးအၾကိမ္ ေသေရးရွင္ေရးအားနည္းခဲ့သည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ သမၼတေဟာင္း Luiz Inacio Lula da Silva ျဖစ္ခဲ့သည္။ သူ၏အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈရွိေသာ္လည္း၊ သူသည္ ျပိဳင္ဘက္မ်ားကိုဆန္႕က်င္ျပီး အက်ိဳးအျမတ္ၾကီးရခဲ့သည္ - အက်ဥ္းေထာင္ကေန။ ၎သည္ ျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအေပၚ အလြန္စိုးရိမ္ပူပန္မႈျဖစ္ေစခဲ့သည္။ စီးပြားေရးက်ဆင္းလာမႈသည္ BRLကိုလည္း အကူညီမျဖစ္ေစခဲ့ပါ။

အဝယ္အတြက္ ေအာ္ဒါကို ဇန္နဝါရီ ၂တြင္ ဖြင့္ခဲ့ျပီး၊ ၾသဂုတ္လ ၃၀တြင္ ပိတ္ခဲ့သည္

သင့္တြင္ရွိခဲ့သည္: $၁၀၀၀

သင္ရခဲ့သည့္ဝင္ေငြ: $၁၈ ၇၇၇

usdbrl.jpg

ပထမေနရာ USD/TRY

၂၀၁၈၏ အမ်ားဆံုးသိသာသည့္ က်ဆင္းမႈမ်ားထဲမွတစ္ခုမွာ TRYျဖစ္ခဲ့သည္။ ၎သည္ ေဒၚနယ္ထရမ့္မွ တူရကီအေပၚ ပိတ္ဆုိ႕မႈအသစ္မ်ားႏွင့္ သံမဏိႏွင့္ အလူမီနီယံတင္ပို႕မႈအေပၚ အခြန္ႏွစ္ဆေကာက္ခံမႈ ေၾကညာျပီးေနာက္ အစြန္းကိုေက်ာ္ျပီး တြန္းပုိ႕ခံခဲ့ရသည္။ တူရကီသည္ အႏုတ္သေဘာေဆာင္ျပီးသားျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးအညႊန္းကိန္းမ်ားႏွင့္အတူ ပိတ္ဆုိ႕မႈမ်ားရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။

အဝယ္အတြက္ ေအာ္ဒါကို ဇန္နဝါရီ ၂တြင္ ဖြင့္ခဲ့ျပီး၊ ၾသဂုတ္လ ၈တြင္ ပိတ္ခဲ့သည္

သင့္တြင္ရွိခဲ့သည္: $၁၀၀၀

သင္ရခဲ့သည့္ဝင္ေငြ: $၃၇ ၃၆၇

usdtry.jpg

အေရာင္းအဝယ္နည္းေသာေငြေၾကးမ်ားသည္ ေစ်းလႈပ္ခတ္မႈအလြန္ၾကမ္းေသာေၾကာင့္ လူသိမ်ားၾကသည္ - ဒါဟာ သင္အျမတ္ရရန္ အခြင့္အေရးၾကီးျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ယခုႏွစ္မွာ ဒါကိုသံုးျပီး၊ Forex အေရာင္းအဝယ္၏ နယ္ပယ္သစ္ကို ဖြင့္ပါ!

အေရာင္းအဝယ္နည္းေသာ အတြဲမ်ားကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါ

  • 331
  • 0
ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera