28.12.2018

စေတာ့ရွယ္ယာကို အြန္လိုင္းတြင္ေရာင္းဝယ္ျခင္း

အားအၾကီးဆံုး နယူးေယာက္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွ ကမၻာတစ္ဝွမ္း အေရာင္းအဝယ္အင္ပါယာၾကီးစတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္ကာလကေန၊ ျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္မႈ၏ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းပံုရိပ္မ်ားျဖင့္ ဆြဲေဆာင္ခံခဲ့ရသည္။ သတင္းစာပို႕သမားဘဝမွ ဇိမ္ခံပစၥည္းလွ်ံေနေသာ ဘီလ်ံနာျဖစ္လာသည့္ ကိုယ္ပိုင္စတင္ခဲ့သူ၏ ပံုရိပ္ကို ေဟာလီးဝုဒ္မွေၾကာ္ျငာလိုက္သည္။

၂၀ရာစုအလယ္ပိုင္းတြင္၊ မီဒီယာသည္ ျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားကို ခ်မ္းသာမႈ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ လႊမ္းမိုးမႈကမၻာသို႕ တုိက္ရိုက္ဦးတည္ေစမည့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္အသိပညာအခ်ိဳ႕ကို ကိုင္ထားသည့္ အခြင့္ထူးခံလူတန္းစား အထက္တန္းလႊာအျဖစ္ ပံုေဖာ္ခဲ့သည္။

1_stocks_640x360.jpg

အခိ်န္ေတြ ဘယ္လိုေျပာင္းသြားခဲ့လဲ ေတြးၾကည့္ပါ။ ယေန႕ေခတ္တြင္ ေစ်းကြက္သည္ က်ား၊ မ၊ ပထဝီဝင္ႏွင့္ လူမႈေရးအေျခအေနးအရ ပိုျပီးပြင့္လင္းလာပါသည္။ သင္သည္ ေလးစားဖြယ္ေငြေၾကးတကၠသိုလ္မ်ားမွ ဘြဲ႕ရစရာမလို၊ စိတ္ဖိစီးတဲ့ပတ္ဝန္းက်င္မွာ သင့္ကိုယ္ကိုထားစရာမလို (သို႕) အေရာင္းအဝယ္ပံုစံမ်ား ေလ့လာရင္းသင့္အခ်ိန္အားလံုး ျဖဳန္းစရာမလိုပါ။ ယေန႕ ေရာင္းဝယ္သူတစ္ဦး၏ ပံုတူမွာ ကြဲျပားသည္။ သင္သည္ သူမ၏လုပ္ငန္းအထြဋ္အထိပ္မွာ ေက်ာင္းသား (သို႕) ကေလးသံုးေယာက္အေမ၊ အျငိမ္းစားဆရာ (သို႕) ေလးစားခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီး-ေဘာ့စ္ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ သင့္အေရာင္းအဝယ္ စြန္႕စားခန္းအား ကမ္းေျခမွာ လက္ေတာ့ပ္တစ္လံုးႏွင့္ (သို႕) သင့္အခန္းက်ဥ္းေလးထဲမွာ စတင္ႏုိင္သည္။ မရွိမျဖစ္မွာ အြန္လိုင္းခ်ိတ္ဆက္မႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္ရန္ျပင္းျပလိုစိတ္ျဖစ္သည္။

အြန္လိုင္းအေရာင္းအဝယ္သည္ တံခါးအားလံုးဖြင့္ထားျပီးပါျပီ၊ ေနာက္ကြယ္မွ နားလည္ကၽြမ္းက်င္မႈသည္ သိပ္အေလးထားစရာမလိုမွန္း ထြက္ေပၚလာသည္။ သင္သည္ စိတ္ကူးယဥ္သူတစ္ဦးမဟုတ္ဘဲ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ က်ရွံဳးမႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူရန္အသင့္ရွိသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈ၏ ကိုယ္ပိုင္-လႈံ႕ေဆာ္သူတစ္ဦးျဖစ္ပါက၊ အလုပ္ၾကိဳးစားျပီး အေကာင္းဆံုးပညာရွင္မ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳမွ သင္ယူပါ၊ စေတာ့ရွယ္ယာ အေရာင္းအဝယ္သည္ ဝင္ေငြ၏ ဆုလာဘ္အရင္းျမစ္ျဖစ္ႏုိင္သည္။

အြန္လိုင္းစေတာ့ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ႏွင့္ ဆန္႕က်င္၍ ရမ္းဆလုပ္ေသာအစြဲအလမ္း

သူတုိ႕၏ဘ႑ာေရးစာတတ္ေျမာက္မႈတြင္ သိသိသာသာကြာဟခ်က္ရွိသည့္ အထူးပညာေရးမရွိသည့္ လူမ်ားသည္ အြန္လိုင္းအေရာင္းအဝယ္အေၾကာင္း အယူသီးမႈအမ်ားၾကီးရွိတတ္ၾကသည္။ ထိုကဲ့သုိ႕အဓိပၸါယ္မရွိေသာ ေၾကာက္ရြံ႕မႈသည္ စေတာ့ရွယ္ယာေရာင္းဝယ္ရင္း သူတုိ႕၏ကံၾကမၼာဆံုးရွံဳးခဲ့သည့္ ေဝးကြာေသာႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္အေၾကာင္း လူမႈကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ ဘေလာ့မ်ား၊ ထူးဆန္းေသာဒ႑ာရီမ်ားရွိ မွတ္ခ််က္မ်ားမွ ျဖစ္ထြန္းလာသည္။

အမ်ားဆံုးျဖစ္ေလ့ရွိေသာ လြဲမွားယံုၾကည္မႈစာရင္း ဒီမွာပါ:

ဒါဟာ ထီျဖစ္ပါသည္

ျမင့္မားေသာေစ်းကြက္လႈပ္ခတ္မႈေၾကာင့၊ ၁၀၀% အာမခံခ်က္ႏွင့္ ခန္႕မွန္းခ်က္ျပဳလုပ္ရန္ အျမဲခက္ခဲပါသည္။ သို႕ေသာ္ အြန္လိုင္းအေရာင္းအဝယ္အား ထီ (သို႕) ကာစီႏိုအမ်ိဳးအစားလို ယူဆရန္မွာ ရူးႏွမ္းပါသည္။ သင့္အား အႏၱရာယ္မ်ားကို ခ်ိန္ဆျပီး၊ ေစ်းႏႈန္းပံုစံမ်ားသံုးသပ္ရန္ လံုေလာက္ေသာ သီအိုရီဆုိင္ရာ အေျခခံရွိသည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္၊ အျမတ္ရႏုိင္ေျခသည္ အေတာ္ျမင့္ပါသည္။

ထို႕အျပင္၊ အႏၱရာယ္မ်ားကို အျမဲထိန္းညွိရန္ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ အၾကံျပဳပါသည္။ သင့္ေငြအားလံုးကို စေတာ့တစ္ခုထဲတြင္သာ မျမွဳပ္ႏွံလိလုိက္ပါနဲ႕။ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္ညႊန္းကိန္းမ်ားကို ဝယ္ပါ။

စေတာ့ရွယ္ယာတြင္ ေရရွည္ျမွဳပ္ႏွံပါ။ လံုေလာက္ေသာအျမတ္ကို ၅-၀ႏွစ္ထက္ပိုေစာေစာရရန္ မေမွ်ာ္မွန္းပါနဲ႕။ ဤကာလအတြင္း၊ ျဖစ္ရပ္အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ကမၻာၾကီးကိုရိုက္ခတ္ႏုိင္ေပမယ့္၊ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ားသည္ ပဋိပကၡမွာ ရွင္သန္က်န္ရစ္ျပီးေနာက္တြင္ေတာင္မွ ထိန္းညွိေပးဟန္ရွိသည္။

သင္ေရာင္းဝယ္သည့္အခါ အႏၱရာယ္မ်ားၾကိဳတင္ခန္႕မွန္းရန္ ဘ႑ာေရးကိရိယာမ်ား အသံုးျပဳပံုသည္သင့္တာဝန္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ကံစမ္းတာမဟုတ္လို႕၊ ထီလို႕မေခၚႏုိင္ပါ။

ဒါဟာ ခက္ခဲပါသည္

ဘဏ္အေကာင့္ဖြင့္ျခင္းထက္ ပိုရွဳပ္ေထြးေပမယ့္ သင္ေမွ်ာ္လင့္ထားတာထက္ လြယ္ကူပါတယ္။ ၾကီးမားသည့္ေငြေၾကးျမွဳပ္ႏံွရန္ ေၾကာက္ေနပါက၊ ေသးငယ္ေသာပမာဏႏွင့္စတင္ပါ။ အမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာဘံုနယ္ပယ္၊ ပညာရပ္ေဝါဟာရႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ပိုျပီးယံုၾကည္ကၽြမ္းဝင္လာေစရန္ ကူညီပါလိမ့္မည္။ အြန္လိုင္းမွာ ဘယ္လိုေရာင္းဝယ္ရမလဲ ေလ့လာရန္ တစ္ေန႕လွ်င္ အနည္းဆံုး ၁၀မိနစ္သံုးပါက၊ ႏွစ္လအတြင္း ေၾကာက္ရြံ႕မႈမရွိဘဲ တကယ္လုပ္ႏုိင္လိမ့္မည္။

2_stocks_640x360.jpg

ေနာက္တစ္ခု သင္လုပ္ႏုိင္တာကေတာ့ အျခားျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈအစုမ်ားမွတဆင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ သူတုိ႕၏အျပဳအမူမ်ားကို ကူးယူရန္ျဖစ္သည္။

အသိပညာသည္ သင့္က်ည္ကာျဖစ္သည္။ သင္ပိုေလ့လာေလ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ အခက္အခဲနည္းပံုရေလျဖစ္သည္။

ဒါဟာ ေစ်းၾကီးပါသည္

$၁ ျမွဳပ္ႏွံရံုျဖင့္ ကံၾကမၼာကိုဘယ္ေတာ့မွ ဖန္တီးႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူး - ဒါဟာ အမွန္တရားပါ။ သို႕ေသာ္ ရွယ္ယာရွင္အျဖစ္စတင္ရန္ $၁၀,၀၀၀လိုအပ္သည္ဟု မဆိုလိုပါ။ FBSႏွင့္ အြန္လိုင္းမွာ စေတာ့ရွယ္ယာေရာင္းဝယ္ျခင္းသည္ မည္သည့္ပမာဏႏွင့္မဆုိျဖစ္ႏိုင္ေပမယ့္၊ ဒါေတြအားလံုး ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္လဲစမ္းၾကည့္ရန္ အနည္းဆံုး $၁၀ႏွင့္ စတင္တာ ပိုပညာရွိပါသည္။ ထို႕အျပင္၊ ေငြကန္႕သတ္ခ်က္အတြက္ အစားထိုးမည့္ ၁:၁၀ leverage ပံ့ပိုးေပးပါသည္။

ပိုေလးနက္ေသာ စီးပြားေရးအတြက္ ေရရွည္ရွဳေထာင့္တြင္ ဘ႑ာေရးသံုးသပ္သူမ်ားသည္ လံုေလာက္ျပီး၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ျမွဳပ္ႏွံမႈအစုကို စုေဆာင္းရန္ $၅၀၀ႏွင့္စတင္ဖို႕ အၾကံျပဳထားပါသည္။

US စေတာ့ေစ်းကြက္ကို ဘာလို႕ေရြးတာလဲ

US စီးပြားေရးသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အတည္ျငိမ္ဆံုးျဖစ္သည္မွာ ဘံုအသိျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္၊ US စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းဝယ္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ျမွဳပ္ႏွံျခင္းသည္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရသည္။ အေရာင္းအဝယ္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ခံရျပီး၊ NYSE, NASDAQ, ႏွင့္ AMEX ကုမၸဏီမ်ားကဲ့သို႕ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမ်ားတြင္ တင္ျပခံရျခင္းသည္ တင္းက်ပ္ေသာပံုမွန္စစ္ေဆးမႈအတြဲလိုက္ကို ျဖတ္သန္းရသည္။ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာအားႏွင့္ အေထာက္အထားမ်ားသည္ တရားဝယ္ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ခ်က္ကိုေပးပါသည္။

ထို႕အျပင္၊ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား၏ စာရင္းသည္ ကြဲျပားျခားနားသည္။ သင့္ေငြကို ေစ်းကြက္ကိုလႊမ္းမိုးေသာ နာမည္ၾကီးတံဆိပ္မ်ား (အက္ပဲလ္ (သို႕) အေမဇုန္)တြင္ ယံုၾကည္ထားႏုိင္သည္(သို႕) အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ပိုတန္ဖိုးၾကီးလာမည့္ ေသးငယ္ေသာအရာမ်ားႏွင့္စတင္ႏုိင္ပါသည္။ စကားမဆပ္၊ ေနာက္ကဗ်ဴဟာသည္ Warren Buffetမွ ပထမဆံုး မိတ္ဆက္ေပးခဲ့တာျဖစ္ျပီး၊ သူ႕အား ကမၻာေပၚရွိ အခ်မ္းသာဆံုးႏွင့္ လႊမ္းမိုးမႈအရွိဆံုးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေစခဲ့သည္။

US စေတာ့ရွယ္ယာမ်ား၏ ပိုင္ရွင္တစ္ဦးအေနျဖင့္၊ သင္သည္ အစုအေပၚအျမတ္ရေလ့ရွိသည္ - ပူးေပါင္းလုပ္ငန္းမွ ၎၏ရွယ္ယာရွင္မ်ားအတြက္ ေငြေပးေခ်မႈ။ ထို႕ေၾကာင့္ သင္သည္ ရိုးရိုးေလးျမွဳပ္ႏွံျပီး၊ အေရာင္းအဝယ္မလုပ္ဘဲ ေငြထြက္လာဖို႕ ေစာင့္ဆုိင္းႏုိင္ပါသည္။

US စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္အတြက္ ျမွဳပ္ႏွံမႈတြင္ ပ်မ္းမွ်အတိုးႏႈန္းမွာ ၁၉၆၅ထဲက ၁၀%ဝန္းက်င္တြင္ရွိသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေရာင္းဝယ္ရန္ဆံုးျဖတ္ေနပါေသးက၊ အႏၱရာယ္မ်ား အေတာ္ေလးနည္းပါသည္။ ရွယ္ယာမ်ား၏ ျမင့္မားေသာေငြျဖစ္လြယ္မႈသည္ သင့္အား အဝယ္-အေရာင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကိုေပးပါသည္။ သင့္စေတာ့ရွယ္ယာအတြက္ ကာစတမ္မာတစ္ဦး (သို႕) ေရာင္းသူတစ္ဦးရွိေၾကာင္း အျမဲေသခ်ာႏုိင္ပါသည္။

ဘယ္လိုစတင္ရမလဲ

စေတာ့ရွယ္ယာမ်ား အြန္လိုင္းတြင္ေရာင္းဝယ္ျခင္းစတင္ရန္ ဤအဆင့္မ်ားလိုက္နာပါ:

၁။ ပြဲခအေကာင့္တစ္ခု ဖြင့္ပါ။

FBSမွ ၎၏အေရာင္းအဝယ္ပစၥည္းမ်ားထံ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ားမိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ႏွင့္အတူ တည္ျငိမ္ေသာဘ႑ာေရးအနာဂတ္သို႕ ျပိဳင္ပြဲမွာပါဝင္ႏုိင္ပါသည္။

၂။ သင့္စေတာ့ရွယ္ယာမ်ား ေရြးပါ

FBS စေတာ့ရွယ္ယာစာရင္းဖြင့္သည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္၊ နာမည္ၾကီးတံဆိပ္မ်ားအေပၚ အခ်က္အလက္ရယူသည့္အခါ သင္အလြယ္တကူရွဳပ္ေထြးျပီး၊ လႈံ႕ေဆာ္မႈနည္းျခင္းႏွင့္ အဆံုးသတ္ႏုိင္သည့္ လူသိရွင္ၾကားေရာင္းဝယ္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီ၁၀၀နီးပါး၏ ေပါမ်ားေသာကတ္တေလာက္ကို ၾကည့္ပါ။

ဆက္လက္တည္ျငိမ္ျပီး၊ စေတာ့ရွယ္ယာ-ေရြးခ်ယ္ျခင္းပညာကို တိုးျမွင့္ေစမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကိုသံုးပါ။ ထိုေနရာမ်ားအား ျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသူတုိ႕၏ျမွဳပ္ႏွံမႈအစုအတြက္ အေကာင္းဆံုးစေတာ့မ်ားေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ကူညီရန္ ဖန္တီးထားပါသည္။

လူသိအမ်ားဆံုးမွာ Zacks Stock Screener ႏွင့္ Google Finance Stock Screenerတုိ႕ျဖစ္ၾကသည္။ တစ္ခုတည္းေသာစေတာ့ကို လိုခ်င္သည္ဟု မေသခ်ာပါက၊ ETFကို စမ္းၾကည့္ပါ - ျခံစည္းရိုးေပၚထိုင္ဖို႕နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ သင္ဝယ္သည့္အခါ၊ US စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းေစ်းကြက္၏ ၈၅%ကို ဖံုးထားသည့္ အၾကီးဆံုး US ကုမၸဏီ ၆၂၄ခုတြင္ တျပိဳင္နက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံပါသည္။

3_stocks_640x360.jpg

သင္အေတြ႕အၾကံဳ လံုေလာက္သြားပါက၊ ကိုယ္ပိုင္သင္ၾကားျခင္းအတြက္ သင့္အခ်ိန္ကိုျမွဳပ္ႏွံပါ။ စေတာ့-ေရြးခ်ယ္မႈဗ်ဴဟာမ်ားကို ေလ့လာပါ၊ ဘ႑ာေရးဘေလာ့မ်ားဖတ္ျပီး၊ ေစ်းကြက္လႊမ္းမုိးသူမ်ားထံမွ သဲလြန္စမ်ားကို ဂရုတစုိက္နားေထာင္ပါ။ စေတာ့ေရြးခ်ယ္ျခင္းအတြက္ ဗ်ဴဟာတစ္ခုေရြးခ်ယ္ျပီးသည္ႏွင့္၊ အဝင္ႏွင့္ အထြက္မ်ားကို ေလ့လာပါ၊ တိက်စြာလိုက္နာပါ၊ ေအာင္ျမင္မည့္လမ္းေပၚ ေရာက္ပါလိမ့္မည္။

၃။ သင့္ျမွဳပ္ႏွံမႈအစု အင္အားျဖည့္ပါ

တကယ့္ေသးေသးေလးနဲ႕စတာ အျမဲပိုေကာင္းပါတယ္။ ၎အား မည္ကဲ့သို႕စီမံမည္ဆိုသည့္ ေယဘုယ်အၾကံဥာဏ္ရရန္ တစ္ခုတည္းေသာစေတာ့ စေတာ့ရွယ္ယာကိုဝယ္ပါ။ အခ်ိန္ေက်ာ္သည္ႏွင့္ အပိုနာမည္ၾကီးတံဆိပ္မ်ားေပါင္းထည့္ႏုိင္ပါသည္။ သင္ျမွဳပ္ႏွံထားသည့္ နယ္ပယ္မ်ိဳးစံုအတြက္ မေမ့ေလ်ာ့ဘဲႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္ ကုမၸဏီမ်ား၏ အလားအလာကို အကဲျဖတ္ပါ။

၄။ အႏုတ္သေဘာေဆာင္ေသာ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို အညံ့မခံပါနဲ႕

အရာအားလံုးသည္ သင္ေမွ်ာ္မွန္းထားတာနဲ႕ ဆန္႕က်င္ဘက္ကိုသြားေနရင္ေတာင္မွ၊ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ားပိုင္ဆုိင္ျခင္းသည္ သင့္ေရရွည္ရႈေထာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိရပါ။ သင္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည့္ျပႆနာမ်ားေပၚသာ အာရံုစိုက္ထားပါ။

  • 571
  • 0
  ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

  မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

  နံပါတ္ ျပင္ပါ

  လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

  မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

  အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

  စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

  စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
  သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

  ေက်းဇူးပါ!

  သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
  ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

  သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

  ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

  Safari Chrome Firefox Opera