အေမးမ်ားေသာ ေမးခြန္းမ်ား

မိမိ အေကာင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ဧရိယာ ႏွစ္ခုၾကား ကြာျခားခ်က္က ဘာလဲ ?

အေကာင့္ဆိုသည္မွာ သင့္ MetaTrader အေကာင့္ကိုရည္ညႊန္းၿပီး၊ ကိုယ္ပိုင္ဧရိယာဆိုသည္မွာ သင့္အေကာင့္မ်ား ၊ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္၊ FBS ႏွင့္အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္းမ်ားကို စီမံခန္႕ခြဲႏိုင္သည့္ FBS ၀ဘ္ဆိုဒ္၏ က႑တစ္​ခုျဖစ္​သည္။ သင့္ကိုယ္ပိုင္ ဧရိယာတြင္ အမ်ိဳးအစားမတူတဲ့အေကာင့္မ်ား ဖြင့္ၿပီး စီမံခန္႕ခြဲျခင္း၊ အရင္းအႏွီးထည့္သြင္းျခင္း၊ ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ား၊ ျပိဳင္ပြဲသတင္းအခ်က္အလက္ အျပည့္အစံု၊ ေၾကာ္ျငာမ်ားႏွင့္ အပိုဆုေၾကးမ်ား၊ အေရာင္းအ၀ယ္ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္မ်ား ကူးယူျခင္းႏွင့္ မ်ားစြာေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပါ၀င္ပါသည္။

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera