ၾသစေတးလွ် အလုပ္သမားေစ်းကြက္ ေဒတာ

ၾသစေတးလွ် အလုပ္သမားေစ်းကြက္ ေဒတာ

ၾသစေတးလွ်၏ အလုပ္သမားေဒတာအေျပာင္းအလဲနွင့္ အလုပ္လက္မဲ့နွုန္းထားေဒတာကိုၾသဂုတ္လ ၁၇ရက္ ၀၄:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္.

အစဥ္အလာအားျဖင့္ အလုပ္သမားေစ်းကြက္ ေဒတာသည္ AUD/USDအေပၚ သက္ေရာက္မွုျပင္းသည့္ ေဒတာတစ္ခုျဖစ္သည့္အတြက္ ေဒတာအားေကာင္းခဲ့ပါက နိုင္ငံ့စီးပြားေရးအတြက္ေကာင္းမြန္သည့္အတြက္ ၾသဇီေဒၚလာတန္ဖိုး ျမင့္တက္လာနိုင္ပါသည္.

အာရွအခ်ိန္အတြင္း ေရာင္း၀ယ္ရတာၾကိုက္တဲ့သူေတြအတြက္ ၀င္ေငြရွာေဖြနိုင္မည့္ အခြင့္အေရးေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္!

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera