အဂၤလန္နိုင္ငံဗဟိုဘဏ ္ ေဆြးေနြးပြဲ

အဂၤလန္နိုင္ငံဗဟိုဘဏ ္ ေဆြးေနြးပြဲ

အဂၤလန္နိုင္ငံရဲ႕ဗဟိုဘဏ္မူ၀ါဒ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ ျဗိတိန္ေငြေၾကး ေပါင္စတာလင္အတြက္ အလြန္အေရးပါသည့္အတြက္ ထိုေဆြးေႏြးပြဲသတင္းကို လက္လြတ္မခံသင့္ပါ။ ေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္ျပီးခဲ့တဲ့ ေငြေၾကးဆိုင္ရာမူဝါဒေဆြး​ေႏြးပြဲတြင္ ေငြေဖာင္းပြမွုမ်ား ျမင့္တက္လာတာကို ေတြ႔ေနခဲ့ရေသာ္လည္း ဗဟိုဘဏ္အတိုးနွုန္းကို 0.25%အတိုင္းပဲမေျပာင္းဘဲထားဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ေမလ ၁၁ရက္ေန႔တြင္ ဗဟိုဘဏ္အေနနဲ ့ ေငြေၾကးဆိုင္ရာမူ၀ါဒေတြကို ေျပာင္းလဲသြားဖို ့ရွိ၊ မရွိဆိုတာကို ကုန္သည္မ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါသည္။ အကယ္၍ ဘဏ္အၾကီးအကဲ Mark Carney ရဲ ့ေျပာဆိုခ်က္အရ ျဗိတိန္ရဲ ့စီးပြားေရး ခိုင္မာအားေကာင္းတယ္လို ့ဆိုပါက စတာလင္ေပါင္ GBPသည္ အခ်ိန္တိုအတြင္း တန္ဖိုးျမင့္တက္သြားမွာျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ Carneyရဲ႕ မွတ္ခ်က္ေတြအရ လက္ရွိစီးပြားေရးအလားအလာနဲ ့ပက္သက္ျပီး ေျပာဆိုမွုမွာ ေသခ်ာေရရာျခင္းမရွိပါက စတာလင္ေပါင္ GBPသည္ အခ်ိတိုအတြင္း တန္ဖိုးနိမ့္က်သြားမွာျဖစ္ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲကို ၁၄:၀၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera