ကေနဒါဗဟိုဘဏ္ အတိုးနွုန္းဆံုးျဖတ္ခ ်က္နွင့္ ေငြေၾကးမူ၀ါဒဆိုင္ရာ ထုတ္ျပန္ခ်က္

ကေနဒါဗဟိုဘဏ္ အတိုးနွုန္းဆံုးျဖတ္ခ ်က္နွင့္ ေငြေၾကးမူ၀ါဒဆိုင္ရာ ထုတ္ျပန္ခ်က္

ကေနဒါဗဟိုဘဏ္ရဲ ့ေငြေၾကးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒေဆြးေနြးပြဲမွာ ဗဟိုဘဏ္ရဲ့အတိုးနွ ုန္းဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ ်က္ေတြကို ၀၅:၀၀MT အခ ် ိန္မွာ ထုတ္ျပန္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္. ဒီဆံုးျဖတ္ခ ်က္ဟာ ကေနဒါ ေဒၚလာရဲ့တန္ဖိုးကို အက ် ိဳးသက္ေရာက္မွ ုမ ် ားစြ ာျဖစ္ေပၚေစမွာျဖစ္ပါတယ္. အေရာင္းအ၀ယ္သမားမ ် ားအေနျဖင့္ထိုေဆြးေႏြးပြဲကို ေစာင့္ၾကည့္သင့္ပါသည္.

ေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္ျပီးခဲ့တဲ့ ေငြေၾကးဆိုင္ရာမူဝါဒေဆြး​ေႏြးပြဲတြင္ ဗဟိုဘဏ္အတိုးနွုန္းကို 0.5%အတိုင္းပဲမေျပာင္းဘဲထားဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္. ဗဟိုဘဏ္အၾကီးအကဲေတြအေနနဲ့ လတ္တေလာ ကေနဒါနိုင္ငံရဲ့ စီးပြားေရးအေျခအေနနဲ့ အေမရိကန္နိုင္ငံရဲ့စီးပြားေရးတိုးတက္မွုအေျခအေနနဲ့ နွိုင္းယွဥ္ျပီး ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္. ယခင္ ကေနဒါစီးပြားေရးေဒတာေတြေကာင္းမြန္ခဲ့ေသာ္လည္း အေမရိကန္-ကေနဒါ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဆက္ဆံလုပ္ကိုင္မွုအေျခအေနေတြ ေသခ်ာေရရာမွုမရွိေသးတာေတြေၾကာင့္ ယခုလာမယ့္ ကေနဒါဗဟိုဘဏ္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာမူဝါဒေဆြး​ေႏြးပြဲမွာေတာ ့အတိုးနွုန္းတင္ဖို့ ဆံုးျဖတ္ဦးမွာမဟုတ္ဘူးလို့ေစ်းကြက္က ခန့္မွန္းထားၾကပါတယ္. အတိုးနွုန္းတင္ဖို့မရွိသည့္အျပင္ ဘဏ္အၾကီးအကဲေတြရဲ့ နိုင္င့ံစီးပြားေရးအေျခအေနအေပၚမွတ္ခ်က္ကပါ အားေပ်ာ့ဖို့ရွိတာေၾကာင့္ ကေနဒါေဒၚလာကေတာ့ ဖိအားေတြေအာက္မွာသာရွိေနနိုင္တာျဖစ္ပါတယ္.

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera