ကေနဒါဗဟိုဘဏ္၏ ေငြေၾကးမူဝါဒဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာႏွင့္ အတိုးႏႈန္းဆံုးျဖတ္ခ်က္

ကေနဒါဗဟိုဘဏ္၏ ေငြေၾကးမူဝါဒဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာႏွင့္ အတိုးႏႈန္းဆံုးျဖတ္ခ်က္

ကေနဒါဗဟိုဘဏ္၏ အတိုးႏႈန္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဇူလိုင္လ ၁၂ရက္ေန႔ ၁၇:၀၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္. ထုတ္ျပန္မည့္ အတိုးႏႈန္းဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခအေနအေပၚ ဗဟိုဘဏ္၏ စီးပြားေရးမူဝါဒေရးဆြဲသူ အႀကီးအကဲမ်ား၏ အျမင္ျဖင့္ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးၿပီးမွ အတိုးႏႈန္း တင္၊ မတင္ကို ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္. ထို႔ေၾကာင့္ ဤအတိုးႏွန္းဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ကေနဒါေငြေၾကး CADအေပၚ သက္ေရာက္မႈျပင္းသည့္ ေဒတာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္.

ကေနဒါဗဟိုဘဏ္၏ ယခင္လေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဘုတ္အဖြဲ႔အႀကီးအကဲမ်ား၏ မွတ္ခ်က္မ်ားအရ တင္းက်ပ္ေသာမူဝါဒဘက္ကို အေလးသာေနသည္ကို ေတြ႔ေနခဲ့ရပါသည္. ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ယခုေဆြးေႏြးပြဲတင္ မူဝါဒေရးဆြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ေငြေၾကးမူဝါဒေတြကို တင္းက်ပ္သြားမလား။ သို႔မဟုတ္ ေလသံမာမႈ အားနည္းသြားၿပီး ေပ်ာ့ေျပာင္းတဲ့မူဝါဒဘက္ကို ယိမ္းသြားမလားဆိုတာကို စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာျဖစ္ပါသည္.

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera