အဂၤလန္နိုင္ငံဗဟိုဘဏ ္ ေဆြးေနြးပြဲ

အဂၤလန္နိုင္ငံဗဟိုဘဏ ္ ေဆြးေနြးပြဲ

အဂၤလန္နိုင္ဗဟိုဘဏ္၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒေဆြးေႏြးပြဲကို ဇြန္လ ၁၅ရက္ေန႔ ၁၄:၀၀MT အခ်ိန္မွာ ထုတ္ျပန္သြားမွာျဖစ္ပါသည္။.

အဂၤလန္နိုင္ငံရဲ႕ဗဟိုဘဏ္မူ၀ါဒ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ ျဗိတိန္ေငြေၾကး ေပါင္စတာလင္အတြက္ အလြန္အေရးပါသည့္အတြက္ ထိုေဆြးေႏြးပြဲသတင္းကို လက္လြတ္မခံသင့္ပါ။ ေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္ျပီးခဲ့တဲ့ ေငြေၾကးဆိုင္ရာမူဝါဒေဆြး​ေႏြးပြဲတြင္ ေငြေဖာင္းပြမွုမ်ား ျမင့္တက္လာတာကို ေတြ႔ေနခဲ့ရေသာ္လည္း ဗဟိုဘဏ္အတိုးနွုန္းကို 0.25%အတိုင္းပဲမေျပာင္းဘဲထားဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ဧျပီလအတြက္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အဂၤလန္နိုင္ငံ၏ စားသံုးသူမ်ား၏ေပးေခ်မွုအေျခအေနျပေဒတာသည္ နွစ္စပိုင္းကထက္ ၂. ၇ရာခိုင္နွုန္းတိုးတက္လာခဲ့သည္ဟု သိရွိရပါသည္။ ထိုပမာဏမွာ ၂၀၁၃ခုနွစ္ေနာက္ပိုင္း အျမင့္ဆံုးနွုန္းထားတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။.

ေငြေဖာင္းပြမွုသည္ ေပါင္စတာလင္ရဲ႕ေငြလဲနွုန္းအတြက္ အလြန္အေရးပါတဲ့အခ်က္အလက္တစ္ခုျဖစ္ျပီး ေငြေဖာင္းပြမွုမ်ားလာပါက ျဗိတိန္ဗဟိုဘဏ္က စီးပြားေရးတည္ျငိမ္ေအာင္ အတိုးႏွုန္းတင္ဖို႔ကို ဆံုးျဖတ္မွာ ျဖစ္ပါသည္။ ဗဟိုဘဏ္အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးနဲ႔အထက္က အတိုးနွုန္းတင္ဖို႔မဲေပးခဲ့မယ္ဆိုပါက ေပါင္စတာလင္ေငြေၾကးတန္ဖိုးျမင့္တက္လာနိုင္တာျဖစ္ျပီး ဆန္႔က်င္ဘက္အေျခအေနျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါက ေပါင္စတာလင္တန္ဖိုးက်ဆင္းလာနိုင္တာျဖစ္ပါသည္။.

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera