ဂ်ပန္နိုင္ငံဗဟိုဘဏ္ေဆြးေႏြးပြဲနွင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ

ဂ်ပန္နိုင္ငံဗဟိုဘဏ္ေဆြးေႏြးပြဲနွင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ

ဂ်ပန္နိုင္ငံဗဟိုဘဏ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဗဟိုဘဏ္၏အတိုးနွုန္းဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ဇြန္လ ၁၆ရက္ေန႔ ၀၆:၁၅MT အခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္သြားမွာျဖစ္ပါသည္။ ထိုအတိုးနွုန္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ထုတ္ျပန္ျပီးပါက ၀၉:၃၀MTအခ်ိန္တြင္ ဗဟိုဘဏ္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။.

ထိုပြဲနွစ္ခုလံုးေၾကာင့္ ဂ်ပန္ယန္းကို အတက္အက်ျဖစ္ေပၚေစနိုင္ပါသည္။ ေငြေဖာင္းပြမွု အားေပ်ာ႔ေနခဲ့တာေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဗဟိုဘဏ္အေနနွင့္ အတိုးနွုန္းကို မေျပာင္းဘဲထားဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာကိုေတြ႔ရပါသည္။ ယခုလျပဳလုပ္မည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္လည္း ဗဟိုဘဏ္အတိုးနွုန္းကို အေျပာင္းအလဲလုပ္နိုင္ေျခမရွိနိုင္ေၾကာင္း ေစ်းကြက္က ခန္႔မွန္းထားၾကပါသည္။.

ဂ်ပန္နိုင္ငံဗဟိုဘဏ္အေနနွင့္ နိုင္ငံ့စီးပြားေရးနွင့္ ေငြေဖာင္းပြမွုအေျခအေနအေပၚအေကာင္းျမင္ခဲ့ပါက ဂ်ပန္ယန္းတန္ဖိုးျမင့္တက္နုိင္မွာျဖစ္ျပီး အေကာင္းျမင္မွုနည္းပါက ဂ်ပန္ယန္းတန္ဖိုးအားေပ်ာ႔နိုင္မွာပဲျဖစ္ပါသည္။.

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera