အဂၤလန္နိုင္ငံ၏CPIေဒတာ (စားသံုးသူမ ် ား၏ ကုန္စည္နွင့္ ၀န္ေဆာင္မွ ုမ ် ားအတြက္ေပးေခ ်မွ ု အေျခအေန)

အဂၤလန္နိုင္ငံ၏CPIေဒတာ (စားသံုးသူမ ် ား၏ ကုန္စည္နွင့္ ၀န္ေဆာင္မွ ုမ ် ားအတြက္ေပးေခ ်မွ ု အေျခအေန)

အဂၤလန္နိုင္ငံစားသံုးသူမ ် ား၏ ကုန္စည္နွင့္ ၀န္ေဆာင္မွ ုမ ် ားအတြက္ေပးေခ ်မွ ု အေျခအေနေဒတာကို ၁၁:၃၀မနက္ (MT အခ ် ိန္) တြင္ထုတ္ျပန္ဖို ့ရွိပါသည္.

 

ေငြေဖာင္းပြမွ ုသည္ ေပါင္စတာလင္ရဲ့ေငြလဲနွ ုန္းအတြက္ အလြန္အေရးပါတဲ့အခ ်က္အလက္တစ္ခုျဖစ္ျပီး ေငြေဖာင္းပြမွ ုမ ် ားလာပါက ျဗိတိန္ဗဟိုဘဏ္က စီးပြားေရးတည္ျငိမ္ေအာင္ အတိုးႏွဳန္းတင္ဖို ့ကို ဆံုးျဖတ္မွာ ျဖစ္ပါသည္. ယခင္လ ယူေက CPIေဒတာသည္ အဂၤလန္ဗဟိုဘဏ္၏ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ေငြေဖာင္းပြမွု ရာခိုင္နွုန္း ၂%ကို ၂၀၁၃ခုနွစ္ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုးအၾကိမ္အေနနဲ့ ျပည့္မီလာေစသည့္အထိ ေဒတာအားေကာင္းလာခဲ့ပါသည္. ေဒတာကိန္းဂဏန္းမ်ားေကာင္းမြန္ပါက စီးပြားေရးအေျခအေနက်တက္လာတယ္လို့မွတ္ယူရမွာျဖစ္ျပီး ကိန္းဂဏန္းမ်ားက်ဆင္းသြားပါက စီးပြားေရးအေျခအေနက်ဆင္းသြားတယ္လို့မွတ္ယူရမွာျဖစ္ပါတယ္.ထို့ေၾကာင့္traderေတြအေနနဲ ့GBPကို အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ရာမွာ ထိုသတင္းအခ ်က္အလက္ကို ေစာင့္ၾကည့္သင့္ပါတယ္.

 

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera