အဂၤလန္နိုင္ငံ၏CPIေဒတာ (စားသံုးသူမ ် ား၏ ကုန္စည္နွင့္ ၀န္ေဆာင္မွ ုမ ် ားအတြက္ေပးေခ ်မွ ု အေျခအေန)

အဂၤလန္နိုင္ငံ၏CPIေဒတာ (စားသံုးသူမ ် ား၏ ကုန္စည္နွင့္ ၀န္ေဆာင္မွ ုမ ် ားအတြက္ေပးေခ ်မွ ု အေျခအေန)

အဂၤလန္၏ ေငြေဖာင္းပြမႈဆိုင္ရာ ေဒတာကို ဂ်ဴလိုင္လ ၁၈ရက္ေန႔ ၁၁:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္. ဗဟိုဘဏ္အေနႏွင့္လည္း ေငြေၾကးမူဝါဒေတြ မခ်မွတ္ေသးခင္မွာအေရးပါသည့္ ဤ ေဒတာကို အေလးထားေစာင့္ၾကည့္ေလ့႐ွိပါသည္.

ေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတင္ေတာ့ ဗဟိုဘဏ္ အႀကီးအကဲအခ်ိဳ႕ အေနႏွင့္ ေငြေဖာင္းပြမႈ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ တိုးတက္လာျခင္းကို အ႐ွိန္ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အတိုးႏႈန္းတိုးရန္အတြက္ ဆႏၵ႐ွိခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါသည္. ၿပီးခဲ့သည့္လ ေငြေဖာင္းပြမႈမ်ား လ်ွင္လ်ွင္ျမန္ျမန္ႏွင့္ အားေကာင္းခဲ့သည့္အတြက္ ယခုအခါ ေမ်ွာ္မွန္းႏႈန္းထားအထိ ေရာက္႐ွိလာေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္. ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ယခုထြက္႐ွိမည့္ ေဒတာသည္ GBPတန္ဖိုးအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေနရျခင္း ျဖစ္ပါသည္. ေဒတာအားေကာင္းပါက စားသံုးသူမ်ား၏ တန္ဖိုးတက္လာမွာျဖစ္ၿပီး အဂၤလန္ဗဟိုဘဏ္အေနႏွင့္ အတိုးႏႈန္းတင္ႏိုင္ေျခ ျမင့္တက္လာႏိုင္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ ထရိတ္ဒါအမ်ားစု၏ ေပါင္စတာလင္ေငြေၾကးအေပၚ အေကာင္းျမင္စိတ္ မ်ားလာမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ ေပါင္တန္ဖိုးျမင့္တက္လာႏိုင္တာ ျဖစ္ပါသည္. ေဒတာ အားေပ်ာ့ခဲ့ပါက ဗဟိုဘဏ္ အတိုးႏႈန္းတင္ႏိုင္ေျခ နည္းသြားမွာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေပါင္စတာလင္အေပၚ ထိခိုက္မႈ ႐ွိႏိုင္ပါသည္.

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera