ၿဗိတိန္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ

ၿဗိတိန္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ

၁၁:၃၀ (MetaTrader အခ်ိန္) UK စားသံုးသူအညႊန္းကိန္းသည္ the Bank of England အတြက္အေရးပါေသာ ညႊန္ကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ စားသံုးသူေစ်းႏႈန္းမ်ားျမင့္မားစြာတိုးတက္္လာျခင္းက အတိုးႏႈန္းေလ်ာ့နည္းမႈကိုထိန္းထားရန္ BOE အတြက္ပိုမိုခက္ခဲလာေစသည္။ ဗဟိုဘဏ္၏မူဝါဒအရ အျပန္အလွန္အေနနဲ႔ pound အေပၚတြင္တိုက္ရိုက္ရိုက္ခတ္မႈျဖစ္ေစသည္။ GBP/USD ႏွင့္ EUR/GBP ကို CPI ထုတ္ျပန္ခ်က္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera