ၿဗိတိန္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈထုတ္ကုန္မ်ား

ၿဗိတိန္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈထုတ္ကုန္မ်ား

အမွန္ေျပာရရင္ ၿဗိတိန္စက္မႈထုတ္ကုန္သည္ EU-UK အေရာင္းအဝယ္ဆက္ဆံေရးအေပၚတြင္ မေသခ်ာမႈၾကာရွည္ေစေသာေၾကာင့္ ပတ္သက္သည့္အေၾကာင္းခဲတစ္ခုအျဖစ္က်န္ရွိေနသည္။ အျခားအေၾကာင္းျပခ်က္ကေတာ့ UK ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအခန္းက႑တြင္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း ကင္းမဲ့ေနသည္။ ယခင္ထုတ္ျပန္ထားေသာ ညႊန္ကိန္းသည္ ၿဗိတိန္ရဲ့က်သြားစီးပြားေရးက်ဆင္းမွုသို႔ Brexit ၿပီးေနာက္မ်ား၏ျဖစ္နိုင္ေျခအေနေပၚၿဗိတိန္ထုတ္လုပ္သူကထုတ္လုပ္ထုတ္လုပ္မွုစုစုေပါင္းေငြေဖာင္းပြမွု-ခ်ိန္ညႇိတန္ဖိုးတစ္စက္ျပသခဲ့သည္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ၁၁:၃၀ (MT အခ်ိန္) တြင္ျဖစ္ၿပီး GBP ေပၚတြင္ေသခ်ာေပါက္အက်ိဳးသက္ေရာက္လိမ့္မည္။

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera