ကေနဒါ CPI

ကေနဒါ CPI

ကေနဒါဗဟိုဘဏ္၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဗဟိုဘဏ္၏အတိုးႏွုန္းဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ဇြန္လ ၂၃ရက္ေန႔ ၀၅:၃၀MT အခ်ိန္မွာ ထုတ္ျပန္သြားမွာျဖစ္ပါသည္။ ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ကေနဒါ ေဒၚလာ၏တန္ဖိုးကို အက်ိဳးသက္ေရာက္မွုမ်ားစြာဖစ္ေပၚေစမွာျဖစ္ပါသည္။.

ေငြေဖာင္းပြမွုနည္းေနခဲ့သည့္အတြက္ ေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္ျပီးခဲ့တဲ့ ေငြေၾကးဆိုင္ရာမူဝါဒေဆြး​ေႏြးပြဲတြင္ ကေနဒါ ဗဟိုဘဏ္အတိုးနွုန္းကို 0.5%အတိုင္းပဲမေျပာင္းဘဲထားဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ CPIေဒတာအားေကာင္းလာပါက အတိုးနွုန္းတင္နိုင္ေျခမ်ားလာမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကေနဒါေဒၚလာကို ၀ယ္လိုအားမ်ားလာနိုင္ပါသည္။ ခန္႔မွန္းထားသည္ထက္ အားေပ်ာ႔ခဲ့ပါက ကေနဒါေဒၚလာ CADတန္ဖိုး က်ဆင္းလာနိုင္ပါသည္။.

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera