အေရာင္းအဝယ္ အခ်ိန္ဇယား အေျပာင္းအလဲမ်ား

အေရာင္းအဝယ္ အခ်ိန္ဇယား အေျပာင္းအလဲမ်ား

ခ်စ္စြာေသာ ေဖာက္သည္မ်ား၊ ေက်းဇူးျပဳျပီး အာရံုစိုက္ေပးပါ:

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးေန႕ေၾကာင့္ ဇူလိုင္ ၃ရက္ႏွင့္ ၄ရက္တြင္ အေရာင္းအဝယ္ က႑မ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားရွိပါလိမ့္မည္။

ဇူလိုင္ ၃ ႏွင့္ ၄၊ ၂၀၁၈:

သတၱဳမ်ား (XAUUSD, XAGUSD, ပေလဒီယမ္ ႏွင့္ ေရႊျဖဴ): အေရာင္းအဝယ္ က႑ ၀၀:၀၀ မွ ၁၉:၄၅ MT အခ်ိန္အထိ

CFD (BRN, WTI): အေရာင္းအဝယ္ က႑ ၀၀:၀၀ မွ ၁၉:၄၅ MT အခ်ိန္အထိ

FBSမွ သင့္အား ေအာင္ျမင္ေသာ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ပါေစလို႕ ဆႏၵျပဳပါတယ္!

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera