မတ္လ ၃၀တြင္ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေျပာင္းလဲမႈရွိမည္။

မတ္လ ၃၀တြင္ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေျပာင္းလဲမႈရွိမည္။

မတ္လ ၃၀တြင္ ျဖစ္လာမည့္ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္းစဥ္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ဆန္းစစ္ပါ။

ထိုေန႕တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ခရစ္ေတာ္ ထေျမာက္ရာတနဂၤေႏြမတိုင္မီ က်ေရာက္သည့္ ေသာၾကာေန႕အျဖစ္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ သို႕ျဖစ္၍ ေအာက္ပါ ေငြေၾကးအတြဲမ်ား ေရာင္းဝယ္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ :

WTI, BRN, XAU/USD, XAG/USD, ပေလဒီယမ္ ႏွင့္ ေရႊျဖဴ။

ေကာင္းေသာေန႕ေလးႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္ေကာင္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစ!

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera