အထိမ္းအမွတ္ေန႕အရ အေရာငး္အဝယ္အစီအစဥ္ေျပာင္းလဲပါမည္။

အထိမ္းအမွတ္ေန႕အရ အေရာငး္အဝယ္အစီအစဥ္ေျပာင္းလဲပါမည္။

ကုန္သည္အေပါင္းတုိ႕!အားလပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ အေရာင္းအဝယ္အခ်ိန္ဇယားမ်ားေျပာင္းလဲမည္ကို ေက်းဇူးျပဳျပီး အာရံုစိုက္ပါ။

ေမ ၂၈ရက္ေန႕တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ အထိမ္းအမွတ္ေန႕က်င္းပပါလိမ့္မည္။

သို႕ျဖစ္၍ အေမရိကန္စစ္တပ္တြင္ အမႈထမ္းေနစဥ္အသက္ေပးခဲ့ရေသာ ေယာက်ာ္း၊ မိန္းမတို႕၏ ဂုဏ္အသေရအတြက္ အမ်ားျပည္သူအားလပ္ရက္ကို က်င္းပရန္ နယူးေယာက္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ပိတ္ပါလိမ့္မည္။ XAU/USD ႏွင့္ XAG/USD အေရာင္းအဝယ္ကို ၂၀:၀၀ (MT အခ်ိန္)တြင္ေစာေစာပိတ္ပါလိမ့္မည္။

သင့္အေရာင္းအဝယ္က႑ကို စီစဥ္တဲ့အခါ ဒီအေျပာင္းအလဲေလးေတြကို မွတ္ထားေပးပါ။ FBSအဖြဲ႕မွ အက်ိဳး အျမတ္မ်ားေသာ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ပါေစလို႕ ေတာင္းဆုျပဳပါတယ္!

အားလပ္ရပ္မ်ားအတြင္း ေရာင္းဝယ္တဲ့ေစ်းကြက္ေပၚမူတည္ျပီး အေရာင္းအဝယ္အခ်ိန္နာရီမ်ား ေျပာင္းလဲႏိုင္ေၾကာင္း သတိျပဳေပးပါ။ အားလပ္ရပ္အတြင္း၊ ဒီရက္မ်ားမတိုင္ခင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရက္မ်ားႏွင့္ အားလပ္ရက္အျပီးတြင္လည္းေကာင္း အဖြင့္ႏွင့္ အပိတ္အခ်ိန္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ပါသည္။

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera