တရုတ္ စက္မွု ထုတ္ကုန္မ်ားထုတ္လုပ္နိုင္မွု

တရုတ္ စက္မွု ထုတ္ကုန္မ်ားထုတ္လုပ္နိုင္မွု

တရုတ္ရဲ ့ဧျပီလ စက္မွုထုတ္ကုန္မ်ားတိုးတက္မွု ေဒတာကို ေမလ ၁၅ရက္ ၅:၀၀ MT အခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္သြားဖို ့ရွိပါသည္။

တရုတ္နိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚမွာစီးပြားေရးအျမန္ဆံုးတိုးတက္ေနတဲ့နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ဒါေၾကာင့္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္မွာ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ေနသူမ်ားအေနနဲ ့တရုတ္နိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးအေျခအေနေတြကို သတိထားေစာင့္ၾကည့္သင့္ပါသည္။ အကယ္၍ တရုတ္ေဒတာက ခန္႔မွန္းထားတာထက္ ပိုလြန္ေနပါက ၾသစေတးလွ်နွင့္ နယူးဇီလန္ေဒၚလာတို႔ကို အတက္ျမင္ရဖို႔ရွိပါသည္။ တရုတ္ေဒတာက ခန္႔မွန္းထားတာထက္ ေလွ်ာ႔နည္းေနလွ်င္ေတာ ့ ဂ်ပန္ယန္းနွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ ဖရန္ ့တို ့ကို အတက္ျမင္ရဖို႔ရွိပါသည္။

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera