တရုတ္ GDPနွင့္ စက္မွ ုထုတ္ကုန္မ ် ားထုတ္လုပ္နိုင္မွ ု

တရုတ္ GDPနွင့္ စက္မွ ုထုတ္ကုန္မ ် ားထုတ္လုပ္နိုင္မွ ု

တရုတ္ရဲ  ့သံုးလပတ္ကာလ စီးပြားေရးတိုးတက္မွ ုနွင့္ စက္မွုထုတ္ကုန္မ ် ားတိုးတက္မွ ုေဒတာကို ၀၅:၀၀ MT မနက္အခ ် ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္သြားဖို ့ရွိပါသည္.

 

တရုတ္နိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ဒုတိယေျမာက္စီးပြားေရးအင္အားၾကီးနိုင္ငံတစ္နိုင္ငံျဖစ္တာေၾကာင့္ ထိုနိုင္ငံ၏စီးပြားေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ေဒတာထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားသည္ အဓိကေငြေၾကးမ်ား၏ ေငြလဲနွုန္းအေပၚ သက္ေရာက္မွုရွိတာပဲျဖစ္ပါသည္. တရုတ္နိုင္ငံရဲ့ မၾကာေသးမီကထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြအရ အမ်ားခန့္မွန္းထားတဲ့တိုးတက္မွုနွုန္းထက္ ပိုမိုတိုးတက္လာေနတယ္လို့ သိရပါသည္. ဒါေၾကာင့္ပဲေစ်းကြက္က တရုတ္စီးပြားေရးတိုးတက္မွုအေျခအေနကို ယခုတိုးတက္မွုလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာပဲ ဆက္ရွိသြားမလားဆိုတာကို စိတ္၀င္တစားေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါတယ္.

ေဒတာေကာင္းမြန္ပါက AUDႏွင့္ NZDတို့လို ေငြေၾကးေတြတန္ဖိုးျမင့္တက္နိုင္ျပီး ေဒတာမေကာင္းပါက (JPY, CHF)တို့လို စိတ္ခ်ရတဲ့ေငြေၾကးအမ်ိဳးအစားေတြကို ၀ယ္ဖို့ စဥ္းစားသင့္ပါတယ္.

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera