၉သန္းေျမာက္ ေရာင္းဝယ္သူကို ၾကိဳဆုိရန္ FBSမွဝမ္းေျမာက္လွ်က္ရွိပါတယ္!

၉သန္းေျမာက္ ေရာင္းဝယ္သူကို ၾကိဳဆုိရန္ FBSမွဝမ္းေျမာက္လွ်က္ရွိပါတယ္!

ခုဆုိ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဆုအတြက္အခ်ိန္က်ပါျပီ!

FBSအဖြဲ႕သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕၏ ၉သန္းေျမာက္ေရာင္းဝယ္သူကို ေတြ႕ဆံုရန္ဝမ္းသာလွ်က္ရွိပါတယ္ - Rio de Janeiro၊ ဘရာဇီးမွ မစၥတာ Jean Sales de Souza! သူသည္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ရွာေဖြေနခဲ့ျပီး၊ FBS ဝဘ္ဆုိဒ္ကိုရွာေတြခဲ့ကာ၊ မွတ္ပံုတင္ရန္တကယ့္အခ်ိန္ကိုက္ကို ေရြးခ်ယ္မိမွန္း သူ႕ကိုယ္သူမသိခဲ့ပါဘူး။

မစၥတာ de Souzaသည္ Forex အေတြ႕အၾကံဳအခ်ိဳ႕ရွိခဲ့ျပီး၊ အေရာင္းအဝယ္အတြက္ အသစ္အဆန္းျဖစ္ေနေသးေပမယ့္ - FBSမွ သူ႕အေရာင္းအဝယ္ အလုပ္အကိုင္မွာ အမ်ားအျပားကူညီလိမ့္မည္ဟု ေသခ်ာခဲ့ပါတယ္။ FBSဟာ - သင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျပီး၊ ရလဒ္ရႏိုင္တဲ့ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းျပီး၊ ရွဳေထာင့္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ၾကားရတာ အလြန္ဝမ္းသာပါတယ္!

ကံထူးရွင္ေရြးခ်ယ္မႈကို သင္ေက်နပ္ပါလိမ့္မည္: သူ၏ကံေကာင္းတဲ့ဆုအေနနဲ႕၊ မစၥတာ de Souzaသည္ Yamaha CROSSER 150 S ဆုိင္ကယ္ကို ေတာင္းဆုိခဲ့ပါတယ္! သူသည္ သူ႕အလုပ္အတြက္ ဒါကိုလိုအပ္သည္ဟု ေျပာခဲ့ျပီး - ဒါဟာ တကယ့္ေရြးခ်ယ္မႈေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

မစၥတာ de Souza ကို တစ္ၾကိမ္ထပ္ဂုဏ္ျပဳျပီး၊ Forex အေရာင္းအဝယ္၏ ထိပ္တန္းအေရာက္သြားမည့္ လမ္းမွာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါေစဟု ဆုေတာင္းေပးပါတယ္! ဒီလမ္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕က်ိမ္းေသကူညီေပးပါမည္။ FBSဟာ အျမဲသင္နဲ႕အတူရွိပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းကို ဆန္းစစ္ပါ!

Photo gallery

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera