ဂုဏ္ယူပါတယ္ ၃သန္းေျမာက္ေဖာက္သည္ေတာ ္ၾကီးေရ!

ဂုဏ္ယူပါတယ္ ၃သန္းေျမာက္ေဖာက္သည္ေတာ ္ၾကီးေရ!

က ၽြနု္ပ္တို ့ရဲ  ့ ၃သန္းေျမာက္# 3 000 000 ေဖာက္သည္ေတာ ္ကံထူးရွင္ကေတာ ့ အင္ဒိုနီးရွားကRudiantoပဲျဖစ္ပါတယ္. ဂုဏ္ယူပါတယ္ ၃သန္းေျမာက္ေဖာက္သည္ေတာ ္ၾကီးေရ!

FBS ၀က္ဆိုဒ္ရွိ သတင္းမ ် ားကိုေစာင့္ၾကည္ေနပါ. ဒီ၃သန္းေျမာက္ေဖာက္သည္Rudiantoအေၾကာင္း အစီအစဥ္ ဗီဒီယိုကိုမလြတ္တမ္းေစာင့္ၾကည့္ေနလိုက္ပါ. လက္လြတ္မခံလိုက္ပါနဲ ့!

 

 

Photo gallery

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera