CopyTrade ဗားရွင္းအျမင့္: နဂိုထက္ ပိုေကာင္းမြန္ေသာ

CopyTrade ဗားရွင္းအျမင့္: နဂိုထက္ ပိုေကာင္းမြန္ေသာ

FBS အဖြဲ႕သည္ CopyTradeေဆာ့ဖ္ဝဲကို ဗားရွင္းအလန္းစားေတြ တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္ - လူအမ်ားကို ထိပ္တန္းေရာင္းဝယ္သူမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ကူးယူႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ သူတုိ႕အျမတ္ရတုိင္း အျမတ္ရေစမည့္ FBSလူမႈကုန္သြယ္ေရး ပလက္ေဖာင္းအသစ္တစ္ခု။

ခုဆို CopyTradeႏွင့္လုပ္ေဆာင္ရတာ ပိုလြယ္လာပါျပီ - ပရိုေရာင္းဝယ္သူေတြကို အလြန္လြယ္ကူေစမည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈ တိုးျမင့္ခ်က္အခ်ိဳ႕ထပ္ေပါင္းထည့္ထားပါသည္။

• တိုးခ်ဲ႕ထားသည့္ ေရာင္းဝယ္သူအေကာင့္ အခ်က္အလက္

ပထမဆံုး၊ ေရာင္းဝယ္သူအေကာင့္ အခ်က္အလက္အရွည္ကို ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့ပါတယ္ - ခုကစျပီး၊ ေရာင္းဝယ္သူမ်ား ပရိုဖိုင္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို စာလံုးေရ ၅၀၀ထိ ေပါင္းထည့္ႏိုင္ျပီး၊ သူတုိ႕ရဲ႕စြမ္းရည္ႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို လူေတြထံ အသိေပးႏုိင္ပါတယ္။

ေရာင္းဝယ္သူ၏ ပရိုဖိုင္ကိုေရာက္လာတဲ့အခါ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အစုေဖာ္ျပခ်က္သည္ အဓိပၸါယ္အေတာ္ရွိပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ဒီဗားရွင္းအသစ္ကေတာ့ ေရာင္းဝယ္သူေတြႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြကို အခ်င္းခ်င္းရွာေဖြသည့္ေနရာမွာ က်ိမ္းေသအကူညီရေစမွာပါ။

img1.jpg

• ဇီဝေဗဒနည္းအရ မွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခ်က္

ဇီဝေဗဒနည္းအရ မွန္ကန္ေၾကာင္းအတည္ျပဳခ်က္သည္ ေနာက္ဆံုးေပၚဗားရွင္းသို႕ထည့္သြင္းထားသည့္ ၾကီးမားသည့္အခ်က္ေနာက္တစ္ခုျဖစ္သည္။ သင့္အေကာင့္အား ပင္ကုဒ္၊ ထိIDႏွင့္ မ်က္ႏွာ IDကဲ့သို႕ေသာ ထိပ္တန္းနည္းပညာမ်ားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ထားပါလိမ့္မည္။

အပိုလံုျခံဳေရးသည္ အထူးသျဖင့္ ေငြႏွင့္အလုပ္လုပ္သည့္အခါ ေခ်ာေမြ႕ေစေသာ အေတြ႕အၾကံဳတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ CopyTradeကို သံုးလွ်င္ၾကီးမားသည့္ ေငြေၾကး ;)

img2-3.jpg

• ရွာေဖြေရးႏွင့္ စိစစ္ျခင္း ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား

အဲ့ဒီေနာက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ "ရွာေဖြေရး" ႏွင့္ "စိစစ္ျခင္း" ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ေရာင္းဝယ္သူမ်ားစာရင္းသို႕ ထပ္ျဖည့္ထားပါသည္။

သင္သည္ ႏုိင္ငံ၊ ပိတ္ခဲ့သည့္ ေအာ္ဒါအေရအတြက္မ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈရွိ/မရွိသည္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားႏွင့္ အေကာင့္ သက္တမ္းကိုၾကည့္ျပီး ေရာင္းဝယ္သူမ်ားအား ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

img3.jpg

ေငြေပးေခ်မႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ဝဘ္ျမင္ကြင္းအတြင္း ေရွ႕ႏွင့္ ေနာက္ျပန္သြားရန္ လမ္းေၾကာင္းအခ်က္ျပခ်က္

သင္သည္ ေငြေပးေခ်မႈ အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕အေပၚ လည္ေနျပီး၊ ေနာက္ျပန္သြားကာ ျဖည့္ထားသည့္ကြက္လပ္မ်ား မဆံုးရွံဳးဘဲ ျပန္လည္ျပဳျပင္လိုပါက ဤအခ်က္သည္ အလြန္အသံုးဝင္သည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။

ဒါမ်ိဳးဟာ CopyTradeမွာဆုိ ဗားရွင္းျမွင့္သည့္ ဒီအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ိဳးလစ္လွ်ဴရွဳရမွာမ်ိဳး မၾကာခဏျဖစ္တတ္ပါတယ္။

img4.jpg

ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေပမယ့္ အေရးပါတဲ့အခ်က္က၊ iPhone 6+ iOS 10.3.2 ရပ္တန္႕မႈကို ျပဳျပင္ခဲ့ျပီး၊ ေဒသဆုိင္ရာ တုိးတက္မႈမ်ား၊ CashU, ဗီဇာ, ထိုင္း ႏွင့္ မေလးရွားဘဏ္မ်ားမွတဆင့္ ေငြထည့္သြင္းႏုိင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး၊ အေရးၾကီးေသာ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္မ်ား စာရင္း ျပဳျပင္မႈအခ်ိဳ႕လဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

img5.jpg

သင့္ကိုထူးျခားဆန္းျပားသည့္ အျမတ္မ်ားသယ္ေဆာင္လာေပးဖို႕ ေဆာ့ဖ္ဝဲကိုအားလံုး ျပင္ျပီးပါျပီ။ သြားျပီး၊ စမ္းၾကည့္ပါ- အေရာင္းအဝယ္ အေတြ႕အၾကံဳက ဒီထက္ပိုေကာင္းတာမရွိေတာ့ပါ!

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera