ဒီဂ်စ္တယ္ေငြေၾကးမ်ား ေလာ့ဆိုဒ္ေျပာင္းလဲျခင္း

ဒီဂ်စ္တယ္ေငြေၾကးမ်ား ေလာ့ဆိုဒ္ေျပာင္းလဲျခင္း

၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ၀ရက္ေန႔တြင္ ဒီဂ်စ္တယ္ေငြေၾကးမ်ား ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ ေလာ့ဆိုဒ္ပမာဏအေျပာင္းအလဲအသစ္မ်ားကို FBSမွ သတ္မွတ္လိုက္ရပါသည္. DASH, Ethereum, နွင့္ Litcoinတို႔အတြက္ စည္းကမ္းအသစ္မ်ားသတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္သည္.

ေလာ့ဆိုဒ္အသစ္မ်ား:

• DASH: ၁ေလာ့အစား ၁၀

• Ethereum: ၁ေလာ့အစား ၁၀

• LiteCoin: ၁ေလာ့အစား ၁၀၀

ဒီဂ်စ္တယ္ေငြေၾကးမ်ားတြင္ တန္ဖိုးအတက္အက်အလြန္ၾကမ္းသျဖင့္ ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ ေလာ့ဆိုဒ္ပမာဏအေျပာင္းအလဲအသစ္မ်ား သတ္မွတ္လိုက္ရပါသည္. ေလာ့ဆိုဒ္သတ္မွတ္ခ်က္အသစ္ျဖင့္ေရာင္း၀ယ္ကာ သင့္အျမတ္ေငြကို ၁၀ဆ သို႔ အဆ ၁၀၀အထိ ျမွင့္တင္လိုက္ပါ.

ယခုသတ္မွတ္ခ်က္ စည္းကမ္းခ်က္အသစ္မ်ားမွာ ဒီဇင္ဘာ၀ရက္ေနာက္ပိုင္းဖြင့္ေသာ ေအာ္ဒါအသစ္မ်ားအတြက္သာ သက္ေ၇ာက္မႈရွိမည္ျဖစ္ပါသည္. ယခင္ဒီဇင္ဘာ ၀ရက္မတိုင္မီဖြင့္ထားေသာ ေအာ္ဒါအေဟာင္းမ်ားအတြက္မွာမူ ယခုသတ္မွတ္ခ်က္တြင္ အက်ံုး၀င္မႈမရွိပါ.

ထိုအမ်ိဳးအစားမ်ားအတြက္ မူလသတ္မွတ္ထားေသာ ေကာ္မရွင္ ပမာဏမွာမူ မေျပာင္းလဲပါ. FBSနွင့္အတူ ဒီဂ်စ္တယ္ေငြေၾကးမ််ား ေရာင္း၀ယ္ကာ အျမတ္ေငြရယူလိုက္ပါ!

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera