စိတ္ကူးအိပ္မက္မ်ား တကယ္ျဖစ္လာျပီ: အာဒံအတြက္ အၾကားလက္ေဆာင္

စိတ္ကူးအိပ္မက္မ်ား တကယ္ျဖစ္လာျပီ: အာဒံအတြက္ အၾကားလက္ေဆာင္

ဂ်ီဂ်ယ္လ္၊ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားမွ ဆိုဖီယာႏွင့္ အာဒံ ဘို႕အပ္စာသည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀၁၈အား - FBSမွသူတုိ႕၏ စိတ္ကူးအိပ္မက္မ်ား တကယ္ျဖစ္လာေစသည့္ကာလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤလအား ဆန္းၾကယ္တဲ့အခ်ိန္ကာလအျဖစ္ အမွတ္ရေနၾကလိမ့္မည္။ ၁၃-ႏွစ္အရြယ္ အာဒံသည္ အၾကားအာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိျပီး - သူသည္ သူ႕ပတ္ဝန္းက်င္မွ အသံမ်ားအား ၾကားရန္ခက္ခဲကာ၊ ေက်ာင္းတြင္လည္း လြဲမွားသည့္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ အထင္လြဲမႈမ်ားကို ရုန္းကန္ရသည္။ အာဒံအား ၾကားႏုိင္ေစျခင္းမွာ ကမၻာေပၚရွိအရာအားလံုးထက္ ဆုိဖီယာအလိုခ်င္ဆံုးအရာျဖစ္ျပီး၊ သူမ၏ ဆႏၵအား FBSသို႕ လိပ္မူခဲ့သည္။

"အာဒံဟာ တျခားကေလးေတြနဲ႕ ေပါင္းႏုိင္ဖို႕၊ ၾကားႏုိင္ဖို႕၊ တျခားကေလးေတြလိုပဲ ၾကားႏုိင္ပါေစလို႕ ဆုေတာင္းပါတယ္"ဟု - ဆုိဖီယာကေျပာခဲ့သည္။ အာဒံဟာ သူ၏ အၾကားအာရံုအားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ေက်ာင္းမွာျပႆနာမ်ားရွိေပမယ့္ ခုေတာ့ ဒီျပႆနာေတြမရွိေတာ့ပါဘူး၊ အာဒံမွာ နားၾကားကိရိယာအသစ္ရွိျပီျဖစ္ျပီး၊ ဘဝသစ္စတင္ရန္ အရမ္းစိတ္လႈပ္ရွားလွ်က္ရွိသည္။

"ကၽြန္ေတာ့ပညာေရးမွာ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေအာင္လို႕ တျခားကေလးေတြလိုပဲ ျဖစ္ခ်င္တဲ့စိတ္ကူးရွိခဲ့ပါတယ္"ဟု အာဒံကေျပာခဲ့သည္။ အနာဂတ္မွာ ကိစၥအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ သူေအာင္ျမင္လိမ့္မည္လို႕ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ထင္ပါတယ္၊ သူ႕အတြက္ ဆုေတာင္းေပးပါတယ္!

လူတုိင္းဟာ သာမန္၊ က်န္းမာတဲ့ဘဝနဲ႕ ထိုက္တန္ပါတယ္၊ FBS အဖြဲ႕မွ ဒီလိုအခြင့္အေရးကို စူးစမ္းတဲ့လူငယ္ေလးအားေပးရတဲ့အတြက္ ဂုဏ္ယူပါတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္တၾကီးနဲ႕၊ အာဒံ၏ နားၾကားကိရိယာအသစ္က သူ႕အား ကမၻာၾကီးရဲ႕ အလွတရားကကို - သူ႕အာရံုႏွင့္ အျပည့္အဝခံစားႏုိင္ရန္ ကူညီေပးပါလိမ့္မည္။

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera