ဥေရာပဗဟိုဘဏ္ေဆြးေႏြးပြဲနွင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ

ဥေရာပဗဟိုဘဏ္ေဆြးေႏြးပြဲနွင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ

ဥေရာပဗဟိုဘဏ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဗဟိုဘဏ္၏အတိုးနွုန္းဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ၁၄:၄၅MT အခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္သြားမွာျဖစ္ပါသည္။ ထိုအတိုးနွုန္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ထုတ္ျပန္ျပီးပါက ၁၅:၃၀MTအခ်ိန္တြင္ ဗဟိုဘဏ္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။.

ျပင္သစ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အီမန္န်ဴရယ္မက္ခရြန္ အနိုင္ရရွိျပီးတဲ့ေနာက္ ယူရိုဇုန္မွာ နိုင္ငံေရးအလွုပ္အခတ္ေတြ ေလ်ာ႔နည္းသြားျပီျဖစ္ပါသည္။ ေဒသတြင္းစီးပြားေရးအေျခအေနေတြလဲ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ျပန္လည္တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာျပီျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ စီးပြားေရးတိုးတက္လာမွုေတြေၾကာင့္ ဥေရာပဗဟိုဘဏ္ ECBအေနနွင့္ ေငြေၾကးမူ၀ါဒေတြကိုလွ်ာ႔ခ်ေပးေနတဲ့အစီအစဥ္ေတြ မူ၀ါဒေတြကို တဖန္ျပန္လည္အေျပာင္းအလဲလုပ္လာနိုင္တယ္လို႔ ေစ်းကြက္ကသံုးသပ္ထားၾကပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲေတြလုပ္ေဆာင္လာပါက ယူရိုေငြေၾကးတန္ဖိုးျမင့္တက္လာနိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ဥေရာပဗဟိုဘဏ္ ECBအၾကီးအကဲ မာရီယို ဒရာဂီ အေနနွင့္ ေငြေၾကးေျဖေလွ်ာ့မွုအစီအစဥ္ေတြကို ျပန္လည္ခ်ိန္ညွိသြားမယ္လို႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ေျပာဆိုခဲ့ပါက ယူရိုတန္ဖိုးတက္နိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္းသတိထားစရာတစ္ခုကေတာ့ ECBအေနနွင့္ ယူရိုတန္ဖိုးတက္မွာကို မလိုလားတဲ့အတြက္ ဒရာဂီကေတာ့ ယူရိုတန္ဖိုးက်ဆင္းေစမယ့္စကားမ်ိဳးကိုသာေျပာဆိုသြားနိုင္ပါသည္။ ထိုသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအျပီး မိနစ္၂၀ခန္႔အထိ ေငြေၾကးတန္ဖိုးအလွုပ္အခတ္ ၾကမ္းနိုင္တာျဖစ္ပါသည္။.

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera