ဥေရာပ ဗဟိုဘဏ္ေဆြးေႏြးပြဲနွင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ

ဥေရာပ ဗဟိုဘဏ္ေဆြးေႏြးပြဲနွင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ

ဥေရာပဗဟိုဘဏ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဗဟိုဘဏ္၏အတိုးနွုန္းဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ၁၄:၄၅MT အခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္သြားမွာျဖစ္ပါသည္။ ထိုအတိုးနွုန္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ထုတ္ျပန္ျပီးပါက ၁၅:၃၀MTအခ်ိန္တြင္ ဗဟိုဘဏ္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။.

ဥေရာပဗဟိုဘဏ္၏ ေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း မ႐ွိခဲ့ပါ. သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲတြင္ ဥေရာပဗဟိုဘဏ္ ဥကၠ႒ မာရီယို ဒရာဂီကေနၿပီး ယူ႐ိုဇုန္စီးပြားေရးအေပၚ ယံုၾကည္မႈ ပို႐ွိေၾကာင္းေျပာဆိုခဲ့ပါသည္. စီပြားေရး အေျခအေန အားေကာင္းပါက ဗဟိုဘဏ္၏ ေငြေၾကးမူဝါဒေျဖေလ်ာ့ေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေလ်ွာ့ခ်လာႏိုင္ပါသည္. သို႔ေသာ္လည္း ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ ဗဟိုဘဏ္၏ မူဝါဒေရးဆြဲသူမ်ားအေနႏွင့္ ေငြေၾကးေျဖေလ်ာ့မႈ QEအစီအစဥ္ကို ျပန္လည္ေနာက္ဆုတ္ ျဖတ္ေတာက္ရန္အတြက္ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးပါ. ေငြေဖာင္းပြမႈ ဆက္လက္အားေကာင္းလာတာ ေသခ်ာသထက္ ေသခ်ာေအာင္ ေစာင့္ၾကည့္ေနလိုပံု ရတာျဖစ္ပါသည္. ေငြေၾကးမူဝါဒအေပၚ hawkish ေလသံမာမႈ မ႐ွိႏိုင္ေသာ္လည္း Forexထရိတ္ဒါတို႔အေနျဖင့္ EURကို အေရာင္းအဝယ္လုပ္ရန္အတြက္ ယခုေဆြးေႏြးပြဲကို သတိထားေစာင့္ၾကည့္သင့္တာ ျဖစ္ပါသည္.

လာမည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေငြေဖာင္းပြမႈတိုးတက္လာပါက ေငြေၾကးေျဖေလ်ာ့မႈ မူဝါဒအရ အတိုးႏႈန္းတင္ႏိုင္ေျခမ်ားသျဖင့္ ယူ႐ိုေငြေၾကး တန္ဖိုးျမင့္တက္လာႏိုင္ပါသည္.

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera