ဥေရာပ ဗဟိုဘဏ္ေဆြးေႏြးပြဲနွင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ

ဥေရာပ ဗဟိုဘဏ္ေဆြးေႏြးပြဲနွင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ

ဥေရာပဗဟိုဘဏ္၏အတိုးနွုန္း ဆံုးျဖတ္ခ ်က္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ၀၂:၄၅ MT ညေနအခ ် ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္သြားဖို ့ရွိပါသည္. ဘဏ္အတိုးႏႈန္းကိုမေျပာင္းဘဲထားဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျပီး ဒီနွစ္နွစ္ကုန္ပိုင္းအထိ အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ေတြကို ဆက္လက္၀ယ္ယူသြားမယ္လို့လဲ ကတိျပဳေျပာၾကားသြားပါတယ္. ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ေတြကို၀ယ္ယူမွု တိုးတက္လာတာကေတာ့ ယူရိုေငြေၾကးတန္ဖိုးကို ျမင့္တက္လာေစမွာပဲျဖစ္ပါတယ္. ထို့ျပင္ ၀၂:၄၅ MT ညေနတြင္လဲ ဥေရာပ၏ဗဟိုဘဏ္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္ဖို့ရွိေနပါတယ္. ဥေရာပ ဗဟိုဘဏ္အၾကီးအကဲ Mario Draghi ရဲ ့သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဗဟိုဘဏ္၏ေငြေၾကးဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ ် ားကိုေျဖေလ ွ်ာ့ေပး မေပးဆိုတာကို အရိပ္အျမြက္သိရဖို ့အတြက္ ထိုသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအေရာင္းအ၀ယ္သမားမ ် ားကေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါသည္. Mario Draghi ရဲ့သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပ ုလုပ္တိုင္းယူရိုေငြေၾကးသည္မ ် ားစြာလွုပ္ခတ္ေလ့ရွိပါသည္. EURနွင့္တြဲထားေသာအျခားေငြေၾကးအတြဲေတြအားလံုးအေပၚ သက္ေရာက္မွ ုျပင္းေသာ ေဒတာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္. အျမတ္ေငြရေအာင္လုပ္ေဆာင္လိုက္ပါ. 

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera