ယူရိုဇုန္ PMI

ယူရိုဇုန္ PMI

ယူရိုဇုန္၏ စက္မွုထုတ္ကုန္မ်ားနွင့္ ၀န္ေဆာင္မွုမ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေဒတာPMIကို ၾသဂုတ္လ ၂၂ရက္ေန႔ ၁၀:၀၀MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္.

PMI သို႔မဟုတ္ ၀ယ္ယူမွုဆိုင္ရာ အညႊန္းကိန္းသည္ စက္မွုထုတ္ကုန္မ်ားနွင့္ ၀န္ေဆာင္မွုဆိုင္ရာ ၀ယ္ယူမွုသေဘာထားစစ္တမ္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးသည့္ေဒတာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္. လက္ရွိလအတြက္ ထုတ္ျပန္ေပးမည့္ ေဒတာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္. တနည္းအားျဖင့္ PMIေဒတာသည္ ယူရိုဇုန္ စီးပြားေရးအေျခအေနကို အပ္ဒိတ္သိရွိနိုင္မည့္ ေဒတာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္.

ေဒတာ 50.0အထက္ရွိခဲ့ပါက ယူရိုေငြေၾကးအတြက္ အားေကာင္းေစမည့္အခ်က္ျဖစ္ျပီး ေဒတာအားမေကာင္းပါက ယူရိုတန္ဖိုးေလ်ာ႔က်လာနိုင္ပါသည္. EUR/USDနွင့္ ယူရိုနွင့္တြဲထားေသာ ေငြေၾကးအတြဲအားလံုးအတြက္ အေရးၾကီးသည့္ေဒတာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္.

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera