တရုတ္မွ ဆုနွစ္ဆုကို FBSကထပ္မံရရွိခဲ့ျပန္ပါျပီ!

တရုတ္မွ ဆုနွစ္ဆုကို FBSကထပ္မံရရွိခဲ့ျပန္ပါျပီ!

တရုတ္နိုင္ငံမွ ဆုတံဆိပ္နွစ္ခုကို ရရွိခဲ့သည့္ သတင္းေကာင္းကို - FBSအဖြဲ႔သားမ်ားမွ ေပ်ာ္ရႊင္၀မ္းေျမာက္စြာ ေ၀မွ်ေပးလိုပါသည္. ယခုအၾကိမ္တြင္ရရွိခဲ့သည့္ဆုမ်ားမွာ Hexunမွ ခ်ီးျမွင့္သည့္ "အေကာင္းဆံုး ရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈဆိုင္ရာ ပညာေပးသင္ၾကားေရး ၂၀၁၇" ဆုနွင့္ တရုတ္ Forex Analysis ျပပြဲ နွင့္ Y2 ဖိုရမ္မွ ခ်ီးျမွင့္သည့္ ၂၀၁၇ခုနွစ္အတြက္ တရုတ္နိုင္ငံတြင္ "အေကာင္းဆံုး FX IBပရိုဂရမ္ဆု"တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္.

ကၽြန္ုပ္တို႔အား အေကာင္းဆံုးဘရုတ္ကာမ်ားကိုသာ နွစ္စဥ္ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္ေနသည့္ ဆုတံဆိပ္မ်ားျဖစ္ပါသည္. ထိုဆုမ်ားရရွိရန္ ယံုၾကည္စြာကိုေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့သည့္ တရုတ္ Forex Analysis ျပပြဲ နွင့္ Y ဖိုရမ္မွ အဖြဲ႔သားမ်ားအားလံုးအား လြန္စြာမွ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္.

ကၽြန္ုပ္တို႔အေနျဖင့္လည္း အေကာင္းဆံုးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေပးႏိုင္ေအာင္ ဆက္လက္ ႀကိဳးစားလ်ွက္႐ွိပါသည္.

FBSႏွင့္အတူအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးဘရုတ္ကာနွင့္အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ခြင့္ရျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္!

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera