ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ FBS ကိုယ္စားလွယ္ရုံးခြဲ ဖြင့္လွစ္ျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ FBS ကိုယ္စားလွယ္ရုံးခြဲ ဖြင့္လွစ္ျခင္း

ခ်စ္မိတ္ေဆြတို႔ေရ!FBS ရုံးခြဲကို  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြင့္လွစ္လိုက္ပါၿပီ! ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ ကုန္သည္မ်ား ႏွင့္ အခုမွစၿပီး Forex မွာ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ဖို႔ စီစဥ္စိတ္ကူးေနသူမ်ားကိုလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရုံးခန္းတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာေတြ႕ဆုံခ်င္ပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားက သင့္အား အေကာင့္ဖြင့္ေပးျခင္း၊ FBS ၏ အေကာင္းဆုံး ပရိုမိုးရွင္းမ်ားအၾကာင္း ႏွင့္ သင္သိလိုသည္မ်ားကိုလည္း ရွင္းလင္းေျပာျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ရုံးခန္းတည္ေနရာ:

အမွတ္- ၄၁၄၊ ၃လႊာ၊ ၉ လမ္း၊ သမိုင္း ၁ ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

E-mail : zawmoehan@fbs.com

+951 651135
+959 30003682
+959 795566595

ရုံးဖြင့္ခ်ိန္ ၉.၀၀ နာရီမွ ၁၈.၀၀ နာရီ အထိ၊ ထမင္းစားခ်ိန္ ၁၁ နာရီ မွ ၁၂ နာရီ။

ယခုဆိုလွ်င္ FBS website ကိုျမန္မာလို ဖတ္ရွုႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေပွ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ကိုယ္စားလွယ္ရုံးခြဲ စတင္ျခင္းကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ အထူးပိုမိုးရွင္းအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ စရံေငြထည့္၊ သတ္္မွတ္ထားတဲ့ lot ပမာဏ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ၿပီး Samsung Galaxy Tab ကို ရယူလိုက္ပါ။

ဒါဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္ခိုင္မာေသာ အက်ိဳးစီးပြား ပူးေပါင္းမွဳရဲ႕ အစပဲရိွေသးတယ္ဆိုတာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘက္မွ ေသခ်ာပါတယ္။ သင္ႏွင့္အတူတူ အလုပ္လုပ္ၿပီး သင္အျမတ္အစြန္္းရရိွႏိုင္ေအာင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ လက္တြဲကူညီ ေပးမွာပါ။

Photo gallery

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera